Spraakherkenning gebruiken

Bekijk een video over hoe u Spraakherkenning kunt gebruiken voor navigatie op uw pc. (Tik of klik op de knop Closed captioningKnop Ondertiteling om ondertiteling in uw taal weer te geven.)
Bekijk een video over hoe u de dicteermodus kunt gebruiken met Spraakherkenning. (Tik of klik op de knop Closed captioningKnop Ondertiteling om ondertiteling in uw taal weer te geven.)

Windows Spraakherkenning maakt het gebruik van een toetsenbord en muis optioneel. U kunt uw pc met uw stem besturen en in plaats daarvan tekst dicteren.

Opmerking

 • Spraakherkenning is alleen beschikbaar voor de volgende talen: Duits, Engels (Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk), Frans, Japans, Mandarijn (Vereenvoudigd Chinees en Traditioneel Chinees) en Spaans.

Alles weergeven

Spraakherkenning instellen

Er zijn enkele stappen die u moet uitvoeren voordat u Spraakherkenning kunt gaan gebruiken. Eerst moet u een microfoon instellen. Vervolgens moet u uw pc trainen uw stem te herkennen.

Een microfoon instellen

Voordat u Spraakherkenning instelt, moet u controleren of de microfoon op de pc is aangesloten, zodat u de volgende stappen kunt uitvoeren.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

  U kunt Zoeken ook openen met een toetsenbord door op de Windows-logotoets Windows-logotoets+Q te drukken.
 2. Typ Een microfoon instellen in het zoekvak en tik of klik op Een microfoon instellen.

 3. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking

 • Gebruik indien mogelijk een headset-microfoon; deze pikken minder gemakkelijk achtergrondgeluid op.

De pc uw stem leren herkennen

Spraakherkenning gebruikt een speciaal spraakprofiel waarmee uw stem en gesproken opdrachten worden herkend. Hoe vaker u Spraakherkenning gebruikt, des te gedetailleerder zal uw spraakprofiel worden, en hierdoor zal uw pc u steeds beter begrijpen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

  U kunt Zoeken ook openen met een toetsenbord door op de Windows-logotoets Windows-logotoets+Q te drukken.
 2. Typ Spraakherkenning in het zoekvak en tik of klik op Spraakherkenning.

 3. Tik of klik op Uw computer instellen om u beter te verstaan.

 4. Volg de aanwijzingen in de Stemgewenning van Spraakherkenning.

Spraakherkenning gebruiken

U kunt uw stem voor veel taken gebruiken, bijvoorbeeld voor het invullen van onlineformulieren of het typen van brieven. Wanneer u in de microfoon praat, wordt de gesproken tekst met Spraakherkenning omgezet in tekst op het scherm.

Tekst dicteren met Spraakherkenning

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

  U kunt Zoeken ook openen met een toetsenbord door op de Windows-logotoets Windows-logotoets+Q te drukken.
 2. Typ spraakherkenning in het zoekvak en tik of klik op Windows Spraakherkenning.

 3. Zeg 'luisteren starten' of tik of klik op de microfoonknop om de luistermodus te starten.

 4. Open de app die u wilt gebruiken of selecteer het tekstvak waarvoor u tekst wilt dicteren.

 5. Zeg de tekst die u wilt dicteren.

Fouten corrigeren

 • Er zijn drie manieren waarop u fouten kunt verbeteren:

  • Als u het laatste wat u hebt gezegd, wilt corrigeren, zegt u 'Corrigeer dat'.

  • Als u één woord wilt corrigeren, zegt u 'Corrigeer', gevolgd door het woord dat u wilt corrigeren. Als het woord meerdere keren voorkomt, wordt het woord op alle plaatsen gemarkeerd en kunt u kiezen op welke plaats het woord moet worden gecorrigeerd.

  • Zeg het nummer naast het gewenste item dat wordt weergegeven in het dialoogvenster Alternatieven en zeg 'OK'.

Woorden toevoegen aan of wijzigen in de woordenlijst voor Spraakherkenning

Met de woordenlijst voor Spraakherkenning kunt u uw eigen woorden toevoegen, ervoor zorgen dat een bepaald woord niet meer wordt gedicteerd of een woord in de woordenlijst corrigeren of eruit verwijderen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

  U kunt Zoeken ook openen met een toetsenbord door op de Windows-logotoets Windows-logotoets+Q te drukken.
 2. Typ spraakherkenning in het zoekvak en tik of klik op Windows Spraakherkenning.

 3. Zeg 'luisteren starten' of tik of klik op de microfoonknop om de luistermodus te starten.

 4. Zeg 'woordenlijst voor Spraakherkenning openen' en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, zegt u 'Nieuw woord toevoegen' en volgt u de aanwijzingen.

  • Als u een bepaald woord buiten beschouwing wilt laten bij het dicteren, zegt u 'Woord buiten beschouwing laten bij dicteren' en volgt u de aanwijzingen.

Uw pc besturen met Spraakherkenning

U kunt eenvoudige, korte opdrachten gebruiken om uw computer te besturen. De volgende tabel bevat een aantal veelgebruikte opdrachten van Spraakherkenning. Vetgedrukte woorden geven aan dat u het woord of de tekst in het voorbeeld kunt vervangen door soortgelijke woorden die ook nuttige resultaten opleveren.

U kunt ook sneltoetsen als gesproken opdrachten gebruiken om uw pc te besturen. Zie Sneltoetsen voor een overzicht van de beschikbare sneltoetsen.

Opmerking

 • Telkens wanneer u wilt weten welke opdrachten u kunt gebruiken, zegt u 'Wat kan ik zeggen?'.

Bewerking Gesproken opdracht
Bewerking

Het startscherm openen

Gesproken opdracht

Start

Bewerking

De balk met charms openen

Gesproken opdracht

Druk op Windows C

Bewerking

De charm Zoeken openen

Gesproken opdracht

Druk op Windows Q

Bewerking

Alle apps weergeven

Gesproken opdracht

Apps

Bewerking

Beginnen met een app

Gesproken opdracht

Klik met de rechtermuisknop; Druk op Windows Z

Bewerking

Een app gebruiken

Gesproken opdracht

Zeg wat u wilt doen. Bijvoorbeeld wijzigen in Celsius in de app Weer.

Bewerking

Een item selecteren door de naam te zeggen

Gesproken opdracht

Klik op Bestand, Start, Beeld

Bewerking

Een item of pictogram selecteren

Gesproken opdracht

Klik op Prullenbak. Klik op Computer. Klik op bestandsnaam.

Bewerking

Dubbeltikken of dubbelklikken op een willekeurig item

Gesproken opdracht

Dubbelklik op Prullenbak. Dubbelklik op Computer. Dubbelklik op bestandsnaam.

Bewerking

Overschakelen naar een geopende app

Gesproken opdracht

Overschakelen naar Paint. Overschakelen naar WordPad. Overschakelen naar programmanaam. Overschakelen naar toepassing

Bewerking

Schuiven in een bepaalde richting

Gesproken opdracht

Schuif omhoog. Schuif omlaag. Schuif naar links. Schuif naar rechts.

Bewerking

Een nieuwe alinea of nieuwe regel in een document invoegen

Gesproken opdracht

Nieuwe alinea. Nieuwe regel.

Bewerking

Een woord in een document selecteren

Gesproken opdracht

Selecteer woord

Bewerking

Een woord selecteren en dit corrigeren

Gesproken opdracht

Corrigeer woord

Bewerking

Specifieke woorden selecteren en verwijderen

Gesproken opdracht

Verwijder woord

Bewerking

Een lijst met toepasselijke opdrachten weergeven.

Gesproken opdracht

Wat kan ik zeggen?

Bewerking

De lijst met spraakopdrachten bijwerken die momenteel beschikbaar zijn

Gesproken opdracht

Vernieuw spraakopdrachten

Bewerking

Schakel luistermodus in

Gesproken opdracht

Begin te luisteren

Bewerking

Schakel luistermodus uit

Gesproken opdracht

Stop met luisteren

Bewerking

Verplaats de microfoonbalk van Spraakherkenning

Gesproken opdracht

Verplaats spraakherkenning

Bewerking

De microfoonbalk minimaliseren

Gesproken opdracht

Minimaliseer spraakherkenning

Bewerking

Inhoud van Windows Help en ondersteuning over specifieke taken weergeven

Gesproken opdracht

Hoe voer ik iets uit?

Als u bijvoorbeeld zegt: 'Hoe installeer ik een printer?' wordt een lijst met Help-onderwerpen geretourneerd.

Deze opdracht is alleen beschikbaar als u de Amerikaans-Engelse spraakherkenning gebruikt.

Dicteren

Bewerking Gesproken opdracht
Bewerking

Een nieuwe regel in het document invoegen

Gesproken opdracht

Nieuwe regel

Bewerking

Een nieuwe alinea in het document invoegen

Gesproken opdracht

Nieuwe alinea

Bewerking

Een tabblad invoegen

Gesproken opdracht

Tab

Bewerking

Voeg het letterlijke woord voor de volgende opdracht in (u kunt bijvoorbeeld het woord "komma" invoegen in plaats van het leesteken)

Gesproken opdracht

Letterlijk woord

Bewerking

Een getal in cijfervorm invoegen

Gesproken opdracht

Getal in cijfervorm

Bewerking

De cursor voor een specifiek woord plaatsen

Gesproken opdracht

Ga naar woord

Bewerking

De cursor achter een specifiek woord plaatsen

Gesproken opdracht

Ga achter woord

Bewerking

Geen spatie invoegen vóór het volgende woord

Gesproken opdracht

Geen spatie

Bewerking

Naar het begin van de zin gaan waarin de cursor zich bevindt

Gesproken opdracht

Ga naar begin van zin

Bewerking

Ga naar het begin van de alinea waarin de cursor zich bevindt

Gesproken opdracht

Ga naar begin van alinea

Bewerking

Naar het begin van het document gaan

Gesproken opdracht

Ga naar begin van document

Bewerking

Naar het einde van de zin gaan waarin de cursor zich bevindt

Gesproken opdracht

Ga naar einde van zin

Bewerking

Naar het einde van de alinea gaan waarin de cursor zich bevindt

Gesproken opdracht

Ga naar einde van zin

Bewerking

Naar het einde van het huidige document gaan

Gesproken opdracht

Ga naar einde van document

Bewerking

Een woord in het huidige document selecteren

Gesproken opdracht

Selecteer woord

Bewerking

Een woordenbereik in het huidige document selecteren

Gesproken opdracht

Selecteer woordenbereik. Selecteer woord tot en met woord.

Bewerking

Alle tekst in het huidige document selecteren

Gesproken opdracht

Selecteer alles

Bewerking

Een aantal woorden vóór de cursor selecteren

Gesproken opdracht

Selecteer vorige 20 woorden. Selecteer vorige 10 woorden.

Bewerking

Een aantal woorden na de cursor selecteren

Gesproken opdracht

Selecteer volgende 20 woorden. Selecteer volgende 10 woorden.

Bewerking

De laatste tekst selecteren die u hebt gedicteerd

Gesproken opdracht

Selecteer dit

Bewerking

De selectie op het scherm wissen.

Gesproken opdracht

Wis selectie

Bewerking

Het woord met een hoofdletter schrijven

Gesproken opdracht

Woord met hoofdletter

Bewerking

Het gehele woord met hoofdletters schrijven

Gesproken opdracht

Woord in hoofdletters

Bewerking

Het gehele woord met kleine letters schrijven

Gesproken opdracht

Woord zonder hoofdletters

Bewerking

Het volgende aantal woorden in hoofdletters wijzigen

Gesproken opdracht

Wijzig volgende 10 woorden in hoofdletters

Bewerking

De volgende aantal woorden in kleine letters wijzigen

Gesproken opdracht

Wijzig volgende 10 woorden in kleine letters

Bewerking

De vorige zin verwijderen

Gesproken opdracht

Verwijder vorige zin

Bewerking

De volgende zin verwijderen

Gesproken opdracht

Verwijder volgende zin

Bewerking

De vorige alinea verwijderen

Gesproken opdracht

Verwijder vorige alinea

Bewerking

De volgende alinea verwijderen

Gesproken opdracht

Verwijder volgende alinea

Bewerking

De geselecteerde of laatst gedicteerde tekst verwijderen

Gesproken opdracht

Verwijder dit

Toetsenbordtoetsen

Bewerking Gesproken opdracht
Bewerking

Op een toets op het toetsenbord drukken

Gesproken opdracht

Druk op toetsenbordtoets. Druk op a. Druk op hoofdletter b. Druk op Shift plus a. Druk op Ctrl plus a.

Bewerking

Op bepaalde toetsenbordtoetsen drukken zonder eerst "druk op" te zeggen

Gesproken opdracht

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab

Opmerkingen

 • U kunt ook het fonetische ICAO\NATO-alfabet gebruiken om de toetsenbordtoetsen te noemen die moeten worden ingedrukt. U kunt bijvoorbeeld "druk op alfa" zeggen om op 'a' te drukken of "druk op bravo" om op 'b' te drukken.

 • U kunt toetsenbordtoetsen alleen indrukken via Spraakherkenning als u een taal met een Latijns alfabet gebruikt.

Interpunctietekens en speciale tekens

Het volgende invoegen Gesproken opdracht
Het volgende invoegen

,

Gesproken opdracht

Komma

Het volgende invoegen

;

Gesproken opdracht

Puntkomma

Het volgende invoegen

.

Gesproken opdracht

Punt. Decimaalteken

Het volgende invoegen

:

Gesproken opdracht

Dubbele punt

Het volgende invoegen

Gesproken opdracht

Dubbel aanhalingsteken openen. Aanhalingsteken openen

Het volgende invoegen

Gesproken opdracht

Dubbel aanhalingsteken sluiten. Aanhalingsteken sluiten

Het volgende invoegen

'

Gesproken opdracht

Apostrof

Het volgende invoegen

Gesproken opdracht

Enkel aanhalingsteken openen

Het volgende invoegen

Gesproken opdracht

Enkel aanhalingsteken sluiten

Het volgende invoegen

>

Gesproken opdracht

Groter dan-teken

Het volgende invoegen

<

Gesproken opdracht

Kleiner dan-teken

Het volgende invoegen

/

Gesproken opdracht

Slash

Het volgende invoegen

\

Gesproken opdracht

Backslash

Het volgende invoegen

~

Gesproken opdracht

Tilde

Het volgende invoegen

@

Gesproken opdracht

Apestaartje

Het volgende invoegen

!

Gesproken opdracht

Uitroepteken

Het volgende invoegen

?

Gesproken opdracht

Vraagteken

Het volgende invoegen

#

Gesproken opdracht

Getalteken. Hekje

Het volgende invoegen

$

Gesproken opdracht

Dollarteken

Het volgende invoegen

%

Gesproken opdracht

Procentteken

Het volgende invoegen

^

Gesproken opdracht

Caret

Het volgende invoegen

(

Gesproken opdracht

Haakje openen

Het volgende invoegen

)

Gesproken opdracht

Haakje sluiten

Het volgende invoegen

_

Gesproken opdracht

Onderstrepingsteken

Het volgende invoegen

-

Gesproken opdracht

Afbreekstreepje. Minteken. Streepje

Het volgende invoegen

Gesproken opdracht

En-streepje

Het volgende invoegen

Gesproken opdracht

Em-streepje

Het volgende invoegen

=

Gesproken opdracht

Gelijkteken

Het volgende invoegen

+

Gesproken opdracht

Plusteken

Het volgende invoegen

{

Gesproken opdracht

Accolade openen

Het volgende invoegen

}

Gesproken opdracht

Accolade sluiten

Het volgende invoegen

[

Gesproken opdracht

Vierkante haak openen

Het volgende invoegen

]

Gesproken opdracht

Vierkante haak sluiten

Het volgende invoegen

|

Gesproken opdracht

Verticale balk

Het volgende invoegen

:-)

Gesproken opdracht

Lachebekje

Het volgende invoegen

:-(

Gesproken opdracht

Fronsend gezicht

Het volgende invoegen

;-)

Gesproken opdracht

Knipogend gezicht

Het volgende invoegen

Gesproken opdracht

Handelsmerkteken

Het volgende invoegen

¾

Gesproken opdracht

Driekwartteken

Het volgende invoegen

¼

Gesproken opdracht

Kwartteken

Het volgende invoegen

½

Gesproken opdracht

Helftteken

Het volgende invoegen

£

Gesproken opdracht

Pondteken

Het volgende invoegen

&

Gesproken opdracht

En-teken

Het volgende invoegen

*

Gesproken opdracht

Sterretje

Het volgende invoegen

//

Gesproken opdracht

Dubbele slash

Het volgende invoegen

`

Gesproken opdracht

Achteroverliggend aanhalingsteken

Het volgende invoegen

<

Gesproken opdracht

Punthaak openen

Het volgende invoegen

>

Gesproken opdracht

Punthaak sluiten

Het volgende invoegen

±

Gesproken opdracht

Plusminusteken

Het volgende invoegen

«

Gesproken opdracht

Dubbele vishaak openen

Het volgende invoegen

»

Gesproken opdracht

Dubbele vishaak sluiten

Het volgende invoegen

×

Gesproken opdracht

Vermenigvuldigingsteken

Het volgende invoegen

÷

Gesproken opdracht

Deelteken

Het volgende invoegen

¢

Gesproken opdracht

Centteken

Het volgende invoegen

¥

Gesproken opdracht

Yenteken

Het volgende invoegen

§

Gesproken opdracht

Paragraafteken

Het volgende invoegen

©

Gesproken opdracht

Copyrightsymbool

Het volgende invoegen

®

Gesproken opdracht

Registered-teken. Gedeponeerd handelsmerk-teken

Het volgende invoegen

°

Gesproken opdracht

Gradenteken

Het volgende invoegen

Gesproken opdracht

Alineateken

Het volgende invoegen

Gesproken opdracht

Weglatingsteken

Het volgende invoegen

ƒ

Gesproken opdracht

Functieteken

Windows-opdrachten

Bewerking Gesproken opdracht
Bewerking

Een item selecteren door de naam ervan te zeggen

Gesproken opdracht

Bestand; Bewerken; Beeld; Opslaan

Bewerking

Een item selecteren

Gesproken opdracht

Klik op Bestand. Klik op Vet. Klik op Opslaan. Klik op Sluiten.

Bewerking

Op een willekeurig item dubbeltikken of dubbelklikken

Gesproken opdracht

Dubbelklik op Computer. Dubbelklik op Prullenbak. Dubbelklik op mapnaam

Bewerking

Op een item drukken en het vasthouden of er met de rechtermuisknop op klikken

Gesproken opdracht

Klik met de rechtermuisknop op Computer. Klik met de rechtermuisknop op Prullenbak. Klik met de rechtermuisknop op mapnaam

Bewerking

Alle vensters minimaliseren om het bureaublad weer te geven

Gesproken opdracht

Bureaublad weergeven

Bewerking

Iets selecteren waarvan u niet weet hoe het wordt genoemd

Gesproken opdracht

Geef nummers weer. (Er worden nummers op het scherm weergegeven voor alle items in het actieve venster. U kunt op een item klikken door het nummer van het item te selecteren.)

Bewerking

Een genummerd item selecteren

Gesproken opdracht

19 OK. 5 OK.

Bewerking

Op een genummerd item dubbeltikken of dubbelklikken

Gesproken opdracht

Dubbelklik op 19. Dubbelklik op 5.

Bewerking

Op een genummerd item drukken en het vasthouden of er met de rechtermuisknop op klikken

Gesproken opdracht

Klik met de rechtermuisknop op 19. Klik met de rechtermuisknop op 5.

Werken met vensters en apps

Bewerking Gesproken opdracht
Bewerking

Een app openen

Gesproken opdracht

Open Paint. Open WordPad. Open naam van app.

Bewerking

Overschakelen naar een geopende app

Gesproken opdracht

Overschakelen naar Paint. Overschakelen naar WordPad. Overschakelen naar naam van app. Overschakelen naar toepassing.

Bewerking

Een app sluiten

Gesproken opdracht

Sluit dit af. Sluit Paint af. Sluit Documenten af.

Bewerking

Minimaliseren

Gesproken opdracht

Minimaliseer dit. Minimaliseer Paint. Minimaliseer Documenten.

Bewerking

Maximaliseren

Gesproken opdracht

Maximaliseer dit. Maximaliseer Paint. Maximaliseer Documenten

Bewerking

Vorig formaat

Gesproken opdracht

Vorig formaat van dit. Vorig formaat van Paint. Vorig formaat van Documenten.

Bewerking

Knippen

Gesproken opdracht

Knip dit. Knip.

Bewerking

Kopiëren

Gesproken opdracht

Kopieer dit. Kopieer.

Bewerking

Plakken

Gesproken opdracht

Plakken

Bewerking

Verwijderen

Gesproken opdracht

Verwijder dit. Verwijder.

Bewerking

Ongedaan maken

Gesproken opdracht

Maak dit ongedaan. Maak ongedaan.

Bewerking

Schuiven in een bepaalde richting

Gesproken opdracht

Schuif omhoog. Schuif omlaag. Schuif naar rechts. Schuif naar links

Bewerking

Een exacte afstand in pagina's schuiven

Gesproken opdracht

Schuif 2 pagina's omlaag. Schuif 10 pagina's omhoog.

Bewerking

Een exacte afstand in andere eenheden schuiven

Gesproken opdracht

Schuif 5 omhoog. Schuif 7 omlaag.

Bewerking

Naar een veld in een formulier of app gaan

Gesproken opdracht

Ga naar veldnaam. Ga naar Onderwerp. Ga naar Adres. Ga naar CC.

Op een willekeurige plaats op het scherm tikken of klikken

Bewerking Gesproken opdracht
Bewerking

Het muisraster weergeven

Gesproken opdracht

Muisraster

Bewerking

De muisaanwijzer verplaatsen naar het midden van een vierkant van het muisraster

Gesproken opdracht

Nummer van vierkant; 1, 7, 9

Bewerking

Op een vierkant met muisraster tikken of klikken

Gesproken opdracht

Klik op nummer van het vierkant.

Bewerking

Een item selecteren dat u wilt slepen met het muisraster

Gesproken opdracht

Nummer van het vierkant waarin het item zich bevindt; 3, 7, 9 (gevolgd door) markeren

Bewerking

Een gebied selecteren in het muisraster waarheen u het item wilt slepen

Gesproken opdracht

Nummer van het vierkant waarheen u het item wilt slepen; 4, 5, 6 (gevolgd door) klikken

Meer hulp nodig?