Waar is Apparaatbeheer?

Met Apparaatbeheer kunt u bepalen welke apparaten zijn geïnstalleerd op de pc, stuurprogrammasoftware voor uw apparaten bijwerken, controleren of hardware correct werkt en hardware-instellingen aanpassen.

Apparaatbeheer openen

  1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
    Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

  2. Typ Apparaatbeheer in het zoekvak en tik of klik op Apparaatbeheer. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

Dubbeltik of dubbelklik op een apparaatcategorie om deze uit te vouwen. Als er een geel waarschuwingspictogram Een geel waarschuwingspictogram geeft aan dat er mogelijk problemen zijn met het apparaat naast de naam van een apparaat staat, is er mogelijk een probleem met het apparaat. Tik of klik op het apparaat, tik of klik op Actie en tik of klik op Eigenschappen om details van het apparaat weer te geven.

Zie Stuurprogramma's downloaden en installeren als u een stuurprogramma moet bijwerken.

Zie Geen geluid in Windows voor meer informatie over het oplossen van geluidsproblemen voor uw pc.

Zie Waarom kan Windows mijn apparaat niet vinden? en Wat kan ik doen wanneer een apparaat niet correct wordt geïnstalleerd? voor meer informatie over het oplossen van apparaatproblemen die niet worden weergegeven in Apparaatbeheer.

Meer hulp nodig?