Instellingen voor het opstarten van Windows (inclusief de veilige modus)

U kunt via de Windows-opstartinstellingen (voorheen Geavanceerde opstartopties genoemd) Windows in verschillende geavanceerde modi voor probleemoplossing opstarten, om u te helpen problemen op uw pc te detecteren en verhelpen.

Om naar Windows Instellingen voor opstarten te gaan

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Pc-instellingen, vervolgens op Wijzigen en herstel en op Herstel.

 3. Tik of klik onder Geavanceerde opstartopties op Nu opnieuw opstarten.

 4. Tik of klik nadat uw pc is opgestart op het scherm Een optie selecteren op Probleem oplossen.

  Als u de optie Opstartinstellingen niet ziet, tik of klik dan op Geavanceerde opties.

 5. Tik of klik op Opstartinstellingen.

 6. Tik of klik op Opnieuw opstarten.

 7. Kies de gewenste instellingen in het scherm Opstartinstellingen.

 8. Meld u bij uw pc aan met een gebruikersaccount dat administratorrechten heeft.

Sommige van deze opties, waaronder de veilige modus, leiden ertoe dat Windows alleen met de absoluut noodzakelijke programma's worden opgestart. Andere opties leiden ertoe dat Windows wordt opgestart met geavanceerde functies (die normaal gesproken zijn bedoeld voor systeembeheerders en IT-professionals). Zie de Microsoft TechNet-website voor IT-professionals voor meer informatie.

Opmerking

 • Als u BitLocker gebruikt, moet u de toepassing onderbreken voordat u de opstartinstellingen Windows kunt weergeven. Als u Windows RT 8.1 gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd de herstelsleutel voor apparaatversleuteling in te voeren om de opstartinstellingen weer te geven.

Alles weergeven

Foutopsporing inschakelen

Als u deze optie kiest, wordt Windows opgestart in een geavanceerde modus voor het oplossen van problemen die is bedoeld voor IT-professionals en systeembeheerders.

Logboekregistratie voor opstartprocedure inschakelen

Als u deze optie kiest, wordt er een bestand met de naam ntbtlog.txt gemaakt waarin alle stuurprogramma's worden vermeld die tijdens de opstartprocedure worden geïnstalleerd. U kunt dit bestand vervolgens gebruiken voor het oplossen van de problemen.

Video met lage resolutie inschakelen (640 x 480)

Als u deze optie kiest, wordt Windows opgestart met het huidige videostuurprogramma, waarbij een lage resolutie en vernieuwingsfrequentie worden ingesteld. U kunt deze modus gebruiken als u de beeldscherminstellingen opnieuw wilt instellen.

Veilige modus

Als u problemen ondervindt met uw pc, kunt u deze proberen op te lossen door de pc op te starten in de veilige modus. In de veilige modus wordt Windows opgestart met een minimale set stuurprogramma's en services. Als een probleem niet opnieuw optreedt wanneer u uw pc in de veilige modus start, kunt u de standaardinstellingen en de basisstuurprogramma's voor apparaten en services uitsluiten als mogelijke oorzaken van het desbetreffende probleem. Er zijn drie verschillende opties voor de veilige modus:

 • Veilige modus: Windows wordt opgestart met een minimale set stuurprogramma's en services.

 • Veilige modus met netwerken: Windows wordt opgestart in de veilige modus en de netwerkstuurprogramma's en services worden geladen die u nodig hebt als u verbinding wilt maken met internet of andere computers op uw netwerk.

 • Veilige modus met opdrachtprompt: Windows wordt in de veilige modus opgestart met een opdrachtpromptvenster in plaats van de gewone Windows-interface. Deze optie is bedoeld voor IT-professionals en systeembeheerders.

Als het probleem niet optreedt wanneer u de pc in veilige modus herstart, kunt u er zeker van zijn dat de basisinstellingen, bestanden en stuurprogramma's in Windows niet de oorzaak van het probleem zijn. Gebruik vervolgens het eliminatieproces om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Probeer alle apps op het bureaublad die u veel gebruikt een voor een op te starten (ook de apps in de map Opstarten) om na te gaan of een bepaalde app het probleem veroorzaakt. Als dat het geval is, verwijdert u de app of neemt u contact op met de uitgever. Als het probleem in veilige modus optreedt en u de oorzaak niet kunt achterhalen, kunt u proberen uw pc te vernieuwen of opnieuw in te stellen. Zie Uw pc vernieuwen of een fabrieksherstel uitvoeren voor meer informatie.

Afdwingen van stuurprogrammahandtekening uitschakelen

Als u deze optie kiest, mogen stuurprogramma's die niet van de juiste handtekeningen zijn voorzien, worden geïnstalleerd.

Vroegtijdig starten van antimalware-beveiliging uitschakelen

Voorkomt dat het stuurprogramma voor antimalware vroeg in de opstartprocedure start, waardoor stuurprogramma's die malware bevatten, kunnen worden geïnstalleerd.

Automatisch opnieuw opstarten na fout uitschakelen

Als u deze optie kiest, wordt Windows niet automatisch opnieuw opgestart wanneer het opstarten van Windows ten gevolge van een fout mislukt. Kies deze optie alleen als Windows in een lus raakt, waarbij het opstarten van Windows telkens mislukt en wordt herhaald.

Modus Active Directory terugzetten

Als u deze optie kiest, wordt de Windows-domeincontroller met Active Directory gestart, zodat de adreslijstservice kan worden hersteld. Deze optie is bedoeld voor IT-professionals en systeembeheerders.

Meer hulp nodig?