Gedragscode

Deze gedragscode is van toepassing op alle services van MSN en Windows Live, en op andere services waarmee gebruikers inhoud kunnen delen of posten als die services deze gedragscode weergeven of ernaar verwijzen (de 'diensten'). Lees deze gedragscode en alle aanvullende informatie over andere services die u mogelijk gebruikt.

Voorwaarden voor leden

De services zijn bestemd voor personen van 13 jaar of ouder.

Als gebruiker van de service wordt er van u verwacht dat u deze gedragscode naleeft. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten en inhoud die u publiceert.

Naast het naleven van deze gedragscode moet u zich ook houden aan alle wetten van het land en/of de regio waar u verblijft.

Ongeoorloofd gebruik

Het is niet toegestaan om inhoud (waaronder tekst, afbeeldingen, audio, video, gegevens, informatie of software) te uploaden, te publiceren, over te brengen of te (helpen) verspreiden, of om de service te gebruiken, wanneer het volgende op de inhoud of uw gebruik van toepassing is:

 • U laat naakt laat zien in welke vorm dan ook, waaronder volledig of gedeeltelijk naakte mensen of naakt in niet-menselijke vorm zoals in tekenfilms, fantasy of manga.

 • U draagt bij aan het aanmoedigen, verdedigen of weergeven van pornografie, obsceniteiten, vulgariteiten, godslastering, haat, onverdraagzaamheid, racisme of zinloos geweld.

 • U geeft de bron van hetgeen u publiceert of uploadt onjuist weer. Hieronder wordt ook verstaan het aannemen van een valse identiteit.

 • U geeft links weer naar externe sites die in strijd zijn met deze gedragscode.

 • U publiceert inhoud die beschermd wordt door auteursrechten, of waarop privacy- of publiciteitsbescherming of enige andere wet van toepassing is, tenzij u de rechthebbende bent of alle noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen.

 • U heeft de bedoeling minderjarigen op welke wijze dan ook te schaden of misbruiken.

 • U heeft de bedoeling gegevens van een minderjarige (iedere persoon onder de 18 jaar) te vragen of te achterhalen om daarmee te proberen hun identiteit vast te stellen. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, naam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer of de naam van hun school.

 • U schendt de privacy van andere personen door te pogen persoonlijke gegevens (zoals wachtwoorden, accountgegevens, creditcardnummers, adressen of overige contactgegevens) te verkrijgen, te verzamelen, op te slaan of te publiceren, zonder dat deze personen zich daarvan bewust zijn of daartoe toestemming hebben gegeven.

 • Uw handelingen zijn illegaal of in strijd met toepasselijke lokale en nationale wetgeving, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, kinderporno, bestialiteit, incest, illegale drugs, softwarepiraterij en stalken.

 • U heeft de bedoeling een persoon of groep personen te bedreigen, te achtervolgen, in opspraak te brengen, te beledigen of te intimideren op basis van leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst, seksuele geaardheid, ras of religie, of u moedigt anderen hiertoe aan.

 • U beschadigt of belemmert de werking van de computer van een andere gebruiker of heeft deze bedoeling, of u verschaft uzelf of andere personen toegang tot illegale software of de mogelijkheid de beveiliging van websites of servers te omzeilen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden van spam.

 • U probeert zich op enigerlei wijze uit te geven voor een medewerker, vertegenwoordiger, beheerder, host, administrator, moderator of andere gebruiker van Microsoft of voor welke andere persoon dan ook.

 • U moedigt de koop en verkoop van ammunitie of vuurwapens aan of maakt deze op andere wijze mogelijk.

 • U maakt gebruik van materiaal dat gedeeltelijk of geheel aangemerkt kan worden als 'ongewenste e-mail', 'junkmail', 'spam', 'kettingbrieven', 'piramidespelen', 'affiliate marketing' of ongevraagde commerciële uitingen.

 • U geeft de inhoud die u publiceert of uploadt onjuist weer, of publiceert inhoud die hetzelfde is of lijkt op inhoud die u al eerder heeft gepubliceerd.

 • U poogt de services te manipuleren, waaronder ook wordt verstaan het manipuleren van de ranglijsten en reputatiesystemen in de services door het schenden van welke bepaling dan ook in de gedragscode, door samen te spannen met anderen over het geven van stemmen of door meerdere profielen te gebruiken.

 • U biedt aan om geld naar andere landen over te maken waarbij het bedrag hoger is dan de vraagprijs van een item, met de bedoeling om volledige of gedeeltelijke restitutie van de betaling te vragen.

 • U adverteert voor stelsels om snel geld te verdienen, voor kortingskaarten, kredietservices, online onderzoeken of online wedstrijden.

U zult geen enkel geautomatiseerde hulpmiddel of computerprogramma gebruiken om automatisch te publiceren zonder de nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation.

Beëindiging en annulering

Microsoft behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving en ook zonder enige verplichting hiertoe, door gebruikers gemaakte services en inhoud te allen tijde te controleren en te verwijderen, en inhoud en accounts te verwijderen. Microsoft behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deelnemers te blokkeren en toegang tot de service te ontzeggen.

Rechten en plichten

We raden u aan om geen gegevens te delen waarmee andere personen u schade kunnen berokkenen. Ouders wordt aangeraden om op de hoogte te blijven van en toezicht te houden op de inhoud en activiteiten van hun kinderen, zodat hun online veiligheid kan worden gegarandeerd.

Microsoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van publicaties, gegevens of berichten van andere gebruikers. Het is uw eigen beslissing of u inhoud opent of bekijkt en we raden u aan hierbij steeds een zorgvuldige afweging te maken.

U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw computer te beschermen tegen storingen, spyware en virussen die mogelijk samenhangen met items die u downloadt van de service. We raden u aan virusbescherming op uw computer te installeren en de updates steeds te installeren.

U kunt de link 'Misbruik melden' gebruiken als u ziet dat deze gedragscode geschonden wordt.

Microsoft behoudt zich het recht voor deze gedragscode en alle services op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. We raden u aan de richtlijnen regelmatig te controleren om u ervan te verzekeren dat u in lijn met deze bepalingen handelt.

Bepaalde informatie die u opgeeft of naar de service uploadt kan buiten het land waar u woont worden opgeslagen.

Op alle activiteiten binnen de service is ook de Microsoft Services Agreement van toepassing.

Supplement bij de gedragscode voor MSN VideoSoapbox

Laatst bijgewerkt: april 2009

Wij willen u erop wijzen dat dit een aanvulling is op de bovenstaande gedragscode. Om op de hoogte te zijn van alle gedragsregels voor een specifieke service, moet u zowel de gedragscode als alle toepasselijke supplementen lezen.

Alleen gebruikers in Australië, België, Brazilië, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongkong, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Singapore, Spanje, Thailand, Turkije, de Verenigde Staten en Zweden kunnen video's uploaden naar Soapbox op MSN Video.

Supplement bij de gedragscode voor Bing Kaarten

Laatst bijgewerkt: januari 2009

Wij willen u erop wijzen dat dit een aanvulling is op de bovenstaande gedragscode. Om op de hoogte te zijn van alle gedragsregels voor een specifieke service, moet u zowel de gedragscode als alle toepasselijke supplementen lezen.

Ontwikkelaars

Als u als ontwikkelaar gebruik wilt maken van het Bing Kaarten-platform om mashups te maken, lees dan de SDK-voorwaarden van de Bing Kaarten-API op http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html. Het is ook mogelijk uitgebreidere gebruiksrechten te verkrijgen door een licentieovereenkomst voor Bing Kaarten/Microsoft MapPoint te accepteren. Neem contact op met maplic@microsoft.com voor meer informatie.

Beperkingen

De kaarten, afbeeldingen en andere gegevens in Bing Kaarten zijn eigendom van Microsoft en onze aanbieders. Het is niet toegestaan Bing Kaarten te gebruiken voor het grootschalig afdrukken of downloaden van afbeeldingen of gegevens. Tenzij dit in uw overeenkomst nadrukkelijk wordt toegestaan, is het verboden:

 • De onderliggende kaart of het fotografisch materiaal te openen op een manier anders dan de gedocumenteerde methoden die Microsoft u biedt.

 • De technische beperkingen van de Bing Kaarten-API te omzeilen.

 • De resultaten van Bing Kaarten te kopiëren, op te slaan, te archiveren of in een database te verzamelen.

 • Resultaten van of toegang tot de Bing Kaarten-API of Bing Kaarten verkopen, in lease geven of in sublicentie geven.

 • Het fotografisch materiaal te kopiëren, op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te verzenden of te manipuleren.

 • Satellietweergaves van de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Nieuw-Zeeland, Australië of Japan te gebruiken voor overheidsdoeleinden zonder vooraf onze schriftelijke toestemming te verkrijgen. Neem voor vragen over deze beperking contact op met maplic@microsoft.com.

3D Map Tour

We nodigen u uit om een 3D Map Tour-video te maken met inhoud van Bing Kaarten 3D. Mits u zich houdt aan alle beperkingen in dit supplement en bovenstaande gedragscode, geeft Microsoft u het persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruiksrecht om inhoud van Bing Kaarten 3D te gebruiken en weer te geven met als doel het maken van 3D Map Tour-video's. U mag de video's die u maakt ook delen, mits dit een strikt niet-commercieel en persoonlijk karakter heeft. U krijgt een ruim gebruiksrecht om 3D Map Tour-video's te maken, maar we kunnen dit beperkte gebruiksrecht op ieder moment en om welke reden dan ook intrekken.

Meld schendingen van deze gedragscode.

Dit is úw gebruikerscommunity. Help ons deze community sterk, levendig en leuk te houden, voor iedereen.

 • Indien u iets waarneemt dat een schending inhoudt van de gedragscode, meld het dan zodat het gecontroleerd kan worden.

Hartelijk dank dat u voor onze services heeft gekozen en deze gedragscode naleeft!

 • Gewijzigd: april 2009

 • © 2008 Microsoft

 • Handelsmerken Privacyverklaring Gebruiksrechtovereenkomst Misbruik melden Veiligheid Help Accountservices Feedback