Speciale tekens invoegen in een document (ASCII-codes)

Speciale tekens zijn tekens die zich niet op het toetsenbord bevinden. Dit kunnen symbolen, speciale wiskundige tekens en tekens uit andere talen zijn. U kunt speciale tekens in uw documenten invoegen met de functie Speciale tekens.

  1. U kunt Speciale tekens als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires, klik op Systeemwerkset en klik vervolgens op Speciale tekens.

  2. Typ of selecteer in de lijst Lettertype het lettertype dat u wilt gebruiken.

  3. Klik op het speciale teken dat u in het document wilt invoegen.

  4. Klik op Selecteren en klik vervolgens op Kopiëren.

  5. Open het document en plaats de cursor op de positie waar u het speciale teken wilt weergeven.

  6. Klik op Plakken in het menu Bewerken.

Tips

  • Als u de toetsencombinatie weet voor het speciale teken dat u wilt invoegen, kunt u het teken ook direct in een document invoegen met behulp van het toetsenbord. Open het document en plaats de cursor op de positie waar u het speciale teken wilt invoegen. Schakel Num Lock in, houd Alt ingedrukt en druk op de toetsencombinatie voor het gewenste teken op het numerieke toetsenblok. Laat de Alt-toets los zodra u de code hebt ingevoerd. Windows genereert nu het opgegeven teken.

  • U kunt de toetsencombinatie (ASCII-code) voor een speciaal teken vinden door Speciale tekens te openen en te klikken op het teken dat u wilt invoegen. Als voor het teken een toetsencombinatie aanwezig is, wordt deze rechtsonder in het venster Speciale tekens weergegeven.