Problemen oplossen die optreden tijdens de installatie van Windows

Hierna volgen enkele bekende problemen die tijdens het installeren van Windows kunnen optreden.

Alles weergeven

Ik heb geen productcode.

Als u niet over een productcode beschikt die u tijdens de installatieprocedure kunt invoeren, moet u een nieuwe productcode aanschaffen. U moet Windows binnen 30 dagen na de installatie activeren.

Waar vind ik de Windows-productcode?

Een nieuwe Windows-productcode aanschaffen

Windows activeren: veelgestelde vragen

Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt vermeld dat er een probleem is opgetreden bij het kopiëren van de bestanden.

De installatie wordt mogelijk gestopt als het systeem geen bestanden kan kopiëren. Hieronder vindt u enkele mogelijke oorzaken en oplossingen voor dit probleem:

  • De installatieschijf van Windows bevat krassen, vlekken of ander vuil. Reinig de schijf met een zachte doek, plaats de schijf in het cd- of dvd-station en start vervolgens de Windows-installatie opnieuw. Als de installatieschijf is beschadigd, moet u deze mogelijk vervangen. Ga naar Verloren, beschadigde of ontbrekende Microsoft-software of -hardware vervangen op de Microsoft-website voor meer informatie.

  • Het cd-rom-station of het dvd-rom-station werkt mogelijk niet correct of de schijf trilt te veel, zodat de laser de gegevens niet nauwkeurig kan lezen. Zie de documentatie bij de hardware of neem contact op met de fabrikant van het cd-rom-station of dvd-rom-station voor meer informatie over dit probleem.

  • De computer zoekt de bestanden mogelijk op het verkeerde station als uw systeem is voorzien van meerdere cd-rom-stations of dvd-rom-stations. Als uw computer is uitgerust met een voorziening voor het uitschakelen van cd-rom-stations of dvd-rom-stations die niet worden gebruikt, moet u de cd-rom-stations of dvd-rom-stations die u niet gebruikt, uitschakelen. U kunt tevens proberen of de bestanden wel worden gekopieerd als u de installatie opnieuw start nadat u de schijf in een ander station hebt geplaatst.

  • De computer bevat een virus. Voer een antivirusprogramma uit om het systeem te scannen en te repareren. Zorg ervoor dat u het antivirusprogramma uitschakelt voordat u de installatie opnieuw start.

Mijn computer wordt niet opgestart vanaf de Windows-installatieschijf.

Zie Windows starten vanaf een cd of dvd voor meer informatie over het starten van Windows vanaf een cd of dvd.

Mijn computer reageert niet meer tijdens de installatie en er wordt een blauw of zwart scherm weergegeven of het scherm verandert niet.

Dit wordt meestal veroorzaakt door hardware of software die niet compatibel is met Windows Vista. Volg de volgende stappen als dit probleem optreedt:

  1. Wacht ongeveer 10 minuten, zodat u kunt nagaan of de installatie mogelijk toch wordt hervat. Controleer de indicator van de vaste schijf (dit is meestal een lampje op uw computer dat knippert wanneer de vaste schijf actief is) en ga na of er sprake is van activiteit. Als er sprake lijkt te zijn van schijfactiviteit, zou de installatie in voortgang moeten zijn. Ga naar stap 2 als de vaste schijf niet actief is.

  2. Verwijder alle antivirussoftware en start uw computer vervolgens opnieuw op. Vergeet niet uw antivirussoftware opnieuw in te schakelen nadat u Windows hebt geïnstalleerd.

  3. Als de installatie opnieuw mislukt, is er mogelijk sprake van een probleem met de compatibiliteit van de hardware. Ga naar Windows Vista Upgrade-advies op de Microsoft-website om te zien of Windows Vista op uw computer kan worden uitgevoerd.

  4. Als de computer toch vastloopt terwijl de hardware compatibel is, moet u eventuele overbodige hardware uitschakelen. Verwijder USB-apparaten (Universal Serial Bus), verwijder netwerkadapters, geluidskaarten en seriële kaarten of schakel deze uit en start vervolgens opnieuw de installatie.

  5. Als de computer nog steeds blijft vastlopen tijdens de installatie, neemt u contact op met de computerfabrikant of -verkoper.

Er wordt tijdens de installatie een foutbericht weergegeven.

Lees het bericht zorgvuldig door en volg eventuele instructies als er tijdens de installatie een foutbericht wordt weergegeven. Ga naar de lijst met foutberichten die kan worden weergegeven wanneer u een upgrade uitvoert naar Windows Vista voor meer informatie.

Opmerking

  • Belangrijke updates kunt u het beste downloaden aan het begin van de installatieprocedure. Deze updates omvatten beveiligingsupdates en updates voor hardwarestuurprogramma's die de desbetreffende fout mogelijk oplossen. U moet over een werkende internetverbinding beschikken om installatie-updates te kunnen downloaden. Als u geen internetverbinding hebt, kunt u Windows nog wel installeren, maar kunt u de installatie-updates niet ophalen.

Een programma of een apparaat werkt niet nadat ik een upgrade naar Windows Vista heb uitgevoerd.

Probeer eerst of u het probleem kunt verhelpen door het programma of het apparaat opnieuw te installeren. Als dit niet werkt, kunt u bij de fabrikant navragen of er mogelijk een nieuwere versie van de software of hardware beschikbaar is, die is ontworpen voor gebruik met Windows Vista. Zie Een stuurprogramma repareren of bijwerken voor meer informatie.

Mijn computer wordt tijdens de installatie uitgeschakeld.

Als uw computer tijdens de installatie wordt uitgeschakeld, zal Windows proberen om naar het huidige besturingssysteem over te schakelen. U kunt uw huidige versie van Windows blijven gebruiken. Het is echter mogelijk dat sommige functies niet werken.

Probeer, voordat u Windows opnieuw probeert te installeren, eerst de problemen te achterhalen en op te lossen die er de oorzaak van zijn dat uw computer wordt uitgeschakeld. Controleer de stroomsnoeren en stekkerdozen en vervang eventuele defecte items. Probeer hierna Windows Vista opnieuw te installeren. Maak een back-up van uw bestanden en voer een schone installatie uit (een installatie die uw bestaande versie van Windows automatisch vervangt, inclusief al uw bestanden, instellingen en programma's). Nadat de installatie is voltooid, moet u uw programma's handmatig opnieuw installeren en de gemaakte back-ups van de bestanden terugzetten.

Het beeld is niet helder of er wordt helemaal geen beeld weergegeven nadat ik Windows heb geïnstalleerd.

Controleer of de connectors van de monitorkabel goed vastzitten en dat de videokaart juist is geïnstalleerd in de computer. Als het beeld van de monitor flikkert, moet u wellicht de resolutie van de monitor wijzigen. Zie Flikkeren van het beeldscherm verhelpen (vernieuwingsfrequentie) voor meer informatie.

Het is raadzaam om uw beeldschermsoftware en uw videokaart te controleren. Zie Problemen met monitor en videokaart oplossen voor meer informatie. Ook is het mogelijk dat u het meest recente stuurprogramma moet ophalen voor uw videokaart of beeldscherm. Zie Een stuurprogramma repareren of bijwerken voor meer informatie.

Ik kan geen geluid op mijn computer afspelen sinds ik Windows heb geïnstalleerd.

Controleer eerst of het luidsprekervolume juist is ingesteld. Als het probleem blijft optreden, moet u mogelijk uw geluidskaart controleren. Zie Tips voor het oplossen van veelvoorkomende geluidsproblemen voor meer informatie.

Ik kan geen upgrade uitvoeren naar Windows Vista vanaf mijn taalversie van Windows XP.

Voor gedetailleerde informatie over het upgraden van taalversies van Windows XP naar Windows Vista, gaat u naar Bepaalde taalversies van Windows XP kunt u niet upgraden naar Windows Vista. voor meer informatie.