Problemen met de monitor en videokaart oplossen

Weergaveproblemen behoren tot de problemen die het meest voorkomen bij het uitvoeren van een upgrade van Windows of de computer. Hier vindt u oplossingen voor enkele bekende weergaveproblemen.

Alles weergeven

Hoe stel ik vast wat de oorzaak is van het weergaveprobleem?

Voor de weergave heeft de computer twee hardwareonderdelen nodig: een videokaart (ook wel grafische kaart of beeldschermadapter genoemd) die in de computer is geplaatst, en de monitor waarop u alle tekst en afbeeldingen ziet die door uw programma's worden weergegeven. Windows gebruikt stuurprogramma's om met deze hardwareapparaten te werken. Het merendeel van de weergaveproblemen wordt veroorzaakt door onjuiste, beschadigde of ontbrekende videostuurprogramma's. Daarnaast zijn er problemen die worden veroorzaakt door als hardwaredefecten, onjuiste installatie en kunnen ook externe factoren weergaveproblemen veroorzaken.

Als u Windows goed hebt geïnstalleerd of als u uw videokaart hebt vervangen en toch problemen ondervindt, is de meest voor de hand liggende oorzaak een ontbrekend of onjuist videostuurprogramma. Bij de meeste videokaarten wordt een schijf geleverd met stuurprogramma's en andere software. Controleer, voordat u deze softwareonderdelen installeert, de informatie bij de videokaart om u ervan te verzekeren dat de software uw huidige versie van Windows ondersteunt. Als dit niet het geval is, gaat u naar de website van de fabrikant en downloadt u het meest recente stuurprogramma voor uw versie van Windows. Zie Wat is een stuurprogramma? voor meer informatie over stuurprogramma's.

Hoe kom ik erachter welk type videokaart mijn computer heeft?

  • U kunt Beeldscherminstellingen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen, klik op Persoonlijke instellingen en klik vervolgens op Beeldscherminstellingen.

    Hier kunt u zien welk type videokaart en monitor uw computer heeft. Zie Videokaarten: veelgestelde vragen voor meer informatie over videokaarten.

Wat voor monitor heb ik?

Er zijn twee hoofdtypen monitors: CRT-monitors (Cathode Ray Tube) en LCD-monitors (Liquid Crystal Display). Beide typen monitors bieden scherpe beelden. LCD-monitors zijn echter veel slanker en lichter. CRT-monitors zijn groter, zwaarder, vereisen meer bureauruimte en produceren meer warmte dan LCD-modellen.

Als u het Windows-stuurprogramma voor uw monitor moet bijwerken, moet u het merk en model weten (u vindt dit gewoonlijk op een etiket op de achter- of onderkant van de monitor).

Waarom geeft mijn monitor slechts een beperkte resolutie weer?

Wanneer Windows wordt geïnstalleerd, wordt geprobeerd vast te stellen op welke hardware het wordt geïnstalleerd. Als Windows de videokaart in uw computer niet herkent, wordt een algemeen videostuurprogramma geïnstalleerd. Gewoonlijk biedt dit algemene stuurprogramma niet hetzelfde ondersteuningsniveau als een stuurprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor de videokaart. U kunt dit probleem oplossen door het juiste stuurprogramma te installeren voor uw videokaart. Ga naar de website van de fabrikant van uw videokaart om een stuurprogramma te downloaden. Hiervoor moet u het merk en het model weten van de videokaart. Zie Een stuurprogramma bijwerken voor hardware die niet goed werkt voor meer informatie over het installeren van stuurprogramma's.

Waarom zie ik horizontale lijnen, flikkeringen of andere storende verschijnselen op het scherm van mijn CRT-monitor?

CRT-monitors zijn vaak gevoeliger voor storingen van buitenaf dan LCD-monitors. Storingen kunnen worden veroorzaakt door apparaten die radiofrequenties (RF-signalen) uitzenden (bijvoorbeeld, een babymonitor of een CB-radio), of door apparaten die magnetische velden produceren (zoals een motor in een elektrische ventilator). Ze kunnen zelfs worden veroorzaakt door de aanwezigheid van een bundel netsnoeren op of in de buurt van de monitor.

Radiosignalen kunnen het signaal verstoren tussen de computer en de monitor en kunnen in bepaalde gevallen horizontale lijnen en andere storende verschijnselen op het beeldscherm veroorzaken. U kunt de storing verminderen door het RF-apparaat verder van de computer vandaan te plaatsen of door de computer en monitor uit de buurt van het apparaat te plaatsen.

Bewegende magnetische velden (zoals bij een elektrische motor) in de buurt van een CRT-monitor kunnen ervoor zorgen dat het scherm gaat flikkeren. Een statisch magnetisch veld (zoals bij de luidsprekers van de computer) kan kleurveranderingen of onjuiste kleuren veroorzaken in het gebied bij de magneet. Deze kleurveranderingen ontstaan omdat delen van het scherm magnetisch worden gemaakt. In sommige gevallen blijft de kleurverandering aanwezig, ook al is de magnetische bron verwijderd. U kunt de kleurverandering verminderen of corrigeren door de optie voor demagnetiseren (degauss) te gebruiken waarover de meeste monitors beschikken. De meeste nieuwere monitors worden automatisch gedemagnetiseerd bij het inschakelen. Bij oudere monitors moet u dit wellicht handmatig doen. De meeste monitors beschikken over een knop of menuoptie waarmee u de monitor handmatig kunt demagnetiseren. Het demagnetiseren van de monitor houdt in dat de binnenzijde van de monitor wordt gedemagnetiseerd, waardoor de kleurverandering wordt verwijderd. Als de monitor te lang is blootgesteld aan de bron van het magnetisme, kan de kleurverandering helaas niet meer worden gecorrigeerd door demagnetiseren. In dat geval moet u de monitor laten repareren of vervangen.

Wat is DirectX en hoe kan ik problemen hiermee oplossen?

DirectX is een Windows-technologie die betrekking heeft op video-, animatie- en geluidsonderdelen. Met deze technologie kan uw computer betere prestaties bereiken met multimediaprogramma's als spelletjes en films. Het diagnostische hulpprogramma voor DirectX is ontworpen om u te helpen bij het oplossen van problemen die met DirectX te maken hebben. Dit hulpprogramma verstrekt u informatie over uw systeem, zoals het geheugen en de processorsnelheid, en over de geïnstalleerde versie van DirectX. Daarnaast kunt u met dit hulpprogramma zien of DirectX juist werkt. Zie DirectX: veelgestelde vragen voor meer informatie over DirectX. Zie Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX uitvoeren voor informatie over het gebruik van het diagnostische hulpprogramma voor DirectX.

Ik heb de resolutie van mijn monitor veranderd en nu heb ik geen beeld meer.

De meeste videomonitors hebben een bepaald resolutiebereik dat ze kunnen weergeven. Als u een waarde buiten dat bereik opgeeft, kan dit een onjuiste weergave op de monitor veroorzaken of wordt er helemaal niets weergegeven. Wanneer u de resolutie verandert, wacht Windows gewoonlijk een korte periode waarin u kunt bevestigen dat u de resolutie wilt blijven gebruiken. Als u dit niet bevestigt, herstelt Windows de resolutie weer naar de vorige waarde. Als u de nieuwe resolutie echter per ongeluk bevestigt, terwijl de monitor deze niet kan weergeven, moet u Windows opnieuw starten in de Veilige modus en de resolutie instellen op een resolutie die kan worden weergegeven door de monitor. Zie De beeldschermresolutie wijzigen voor meer informatie.

Waarom wordt tekst op mijn monitor wazig weergegeven?

Windows gebruikt een technologie met de naam ClearType om ervoor te zorgen dat de tekst op het scherm beter leesbaar is. Op sommige monitors moet ClearType wellicht worden in- of uitgeschakeld, of worden aangepast. Zie Tekst beter leesbaar maken met ClearType voor meer informatie over het inschakelen en aanpassen van ClearType. Zie ClearType: veelgestelde vragen voor meer informatie over het gebruik van ClearType.

Hoe stel ik meerdere monitors in?

Door twee of meer monitors te gebruiken op uw computer kunt u uw computerervaring verbeteren bij het gebruik van spelletjes, werkbladen, programma's voor het bewerken van afbeeldingen of andere toepassingen waarbij een groter schermgebied van pas komt. Zoek in Help en ondersteuning op 'meerdere monitors' voor meer informatie over het installeren van extra monitors.

Waarom wordt er een foutbericht weergegeven wanneer ik verschillende videokaarten gebruik voor verschillende monitors?

Windows Vista gebruikt het nieuwe, stabielere Windows Display Driver Model (WDDM), waarbij u slechts één videostuurprogramma kunt gebruiken wanneer u meerdere monitors gebruikt op een computer. Meestal treden fouten op wanneer u meer dan één videokaart gebruikt van verschillende fabrikanten (hierbij is tevens de video-ondersteuning inbegrepen die is ingebouwd in de systeemkaart van de computer).

Als u ondersteuning van meerdere monitors wilt gebruiken met meer dan één videokaart, moeten alle kaarten hetzelfde stuurprogramma gebruiken. In de meeste gevallen betekent dit dat u dezelfde videokaart moet gebruiken, of verschillende videokaarten van dezelfde fabrikant (vooropgesteld dat deze hetzelfde stuurprogramma gebruiken). Met de meeste nieuwe videokaarten kunt u twee monitors instellen met gebruikmaking van één videokaart, zodat u aan één kaart genoeg hebt voor twee monitors. Ga voor meer informatie over het gebruik van uw videokaart naar de website van de fabrikant. Zoek in Help en ondersteuning op 'meerdere monitors' voor meer informatie over het gebruik van meerdere monitors.

Kan ik de helderheid en het contrast van mijn monitor wijzigen?

Ja, u kunt de helderheid en het contrast van uw monitor wijzigen om de leesbaarheid van tekst en de weergave van afbeeldingen te verbeteren. Zie Helderheid en contrast van het beeldscherm aanpassen voor meer informatie hierover.