Problemen met netwerkadapters oplossen

Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken, is er mogelijk iets aan de hand met de netwerkadapter. Hier volgen enkele gangbare oorzaken van problemen met netwerkadapters en mogelijke oplossingen.

Als u problemen ondervindt bij het tot stand brengen van een verbinding met een vergadering met Windows Meeting Space, zoekt u in Windows Help en ondersteuning op 'Problemen met Windows Meeting Space oplossen'.

Alles weergeven

De netwerkadapter is uitgeschakeld.

U schakelt de adapter als volgt in:

  1. U kunt Netwerkverbindingen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet, klik op Netwerkcentrum en klik vervolgens op Netwerkverbindingen beheren.

  2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de netwerkadapter en klik vervolgens op Inschakelen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

De netwerkadapter moet worden ingesteld op de beginwaarden.

U stelt de adapter als volgt in op de beginwaarden:

  1. U kunt Netwerkverbindingen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet, klik op Netwerkcentrum en klik vervolgens op Netwerkverbindingen beheren.

  2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de netwerkadapter en klik vervolgens op Uitschakelen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  3. Klik nogmaals met de rechtermuisknop op het pictogram van de netwerkadapter en klik vervolgens op Inschakelen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

De adapter is nu ingesteld op de beginwaarden. Probeer opnieuw verbinding met het netwerk te maken of start Netwerkcontrole om te controleren of de netwerkadapter nu naar behoren werkt.

U kunt Diagnostische gegevens van het netwerk als volgt openen: klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram in het systeemvak en klik vervolgens op Diagnose en herstel.

Het stuurprogramma voor de netwerkadapter ontbreekt, werkt niet of is verouderd.

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder.

Als u de netwerkadapter instelt op de beginwaarden en u nog steeds geen verbinding met het netwerk kunt maken, moet u het stuurprogramma van de adapter mogelijk bijwerken. (Door het stuurprogramma bij te werken kunt u problemen die het gevolg zijn van een ontbrekend of verouderd stuurprogramma oplossen.) Werk het stuurprogramma voor de netwerkadapter bij aan de hand van de volgende stappen:

  1. U kunt Apparaatbeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Apparaatbeheer. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  2. Dubbelklik op Netwerkadapters, klik met de rechtermuisknop op de bewuste adapter en klik vervolgens op Eigenschappen.

  3. Klik op de tab Stuurprogramma en klik vervolgens op Stuurprogramma bijwerken.

    Als Windows het stuurprogramma niet op de computer kan vinden en u geen verbinding met internet hebt, kunt u de fabrikant van de netwerkadapter of de computer vragen u een exemplaar van het stuurprogramma toe te sturen. Raadpleeg de informatie bij de netwerkadapter of de computer om te zien of er een schijf met de stuurprogramma's is meegeleverd.

Wanneer u het stuurprogramma eenmaal hebt bijgewerkt, probeert u opnieuw verbinding met het netwerk te maken of start u Netwerkcontrole om te controleren of de adapter is bijgewerkt.

U kunt Diagnostische gegevens van het netwerk als volgt openen: klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram in het systeemvak en klik vervolgens op Diagnose en herstel.

De netwerkadapter moet worden vervangen.

Als u de netwerkadapter hebt ingesteld op de beginwaarden en de stuurprogramma's hebt bijgewerkt, maar er volgens de informatie in Netwerkcontrole nog steeds een probleem is met de netwerkadapter, vervangt u de adapter. Koop een nieuwe netwerkadapter en installeer deze op de computer volgens de instructies van de fabrikant. U kunt ook een monteur inschakelen om de adapter te vervangen.