Problemen met scannen oplossen

Hier vindt u oplossingen voor enkele veelvoorkomende problemen met het scannen van documenten of afbeeldingen en voor problemen bij het gebruik van Windows Faxen en scannen of Windows Fotogalerie om documenten te scannen en te beheren.

Alles weergeven

Ik heb mijn scanner aangesloten op de computer maar ik kan de scanner niet selecteren wanneer ik Windows Faxen en scannen of Windows Fotogalerie gebruik.

Controleer of u de scanner of multifunctionele printer met scanmogelijkheden goed hebt aangesloten op uw computer en of het apparaat is ingeschakeld. Als hiermee het probleem niet is verholpen, moet u mogelijk het stuurprogramma bijwerken, zodat uw scanner met deze versie van Windows kan werken. Zie Een stuurprogramma bijwerken voor hardware die niet goed werkt voor meer informatie.

Als er geen stuurprogramma beschikbaar is of als u het stuurprogramma hebt bijgewerkt en u de scanner nog steeds niet kunt selecteren, moet u controleren of uw scanner de TWAIN-technologie gebruikt. TWAIN is een API (Application Programming Interface) die wordt gebruikt om afbeeldingen van scanners en digitale camera's naar uw computer over te brengen. Windows Fotogalerie en Windows Faxen en scannen maken gebruik van een andere technologie, de zogeheten WIA API (Windows Image Acquisition) en werken niet met TWAIN-scanners. Als uw scanner de TWAIN-technologie gebruikt, moet u mogelijk het programma gebruiken dat bij de scanner is geleverd en niet Windows Faxen en scannen of Windows Fotogalerie. Raadpleeg de documentatie die bij uw scanner werd geleverd of neem contact op met de fabrikant van de scanner om te controleren of uw scanner de TWAIN-technologie gebruikt.

Ik heb geprobeerd meerdere afbeeldingen tegelijk op de scanner te plaatsen en de verschillende afbeeldingen naar afzonderlijke bestanden te scannen, maar dit werkt niet.

Controleer of er genoeg ruimte tussen de afbeeldingen is voordat u ze probeert te scannen. Als u bijvoorbeeld meerdere foto's op een scanner plaatst, moet u ervoor zorgen dat de foto's aan alle zijden van elkaar zijn gescheiden voordat u de foto's tegelijk probeert te scannen naar afzonderlijke bestanden. Als dat niet werkt, moet u elke afbeelding wellicht afzonderlijk scannen.

Sommige scanners bieden geen ondersteuning voor segmentatie van afbeeldingen (dit is de mogelijkheid om van meerdere afbeeldingen tegelijk een voorbeeld weer te geven of de afbeeldingen tegelijk in te scannen, en vervolgens afzonderlijke bestanden te maken van elke afbeelding). Neem contact op met de fabrikant van de scanner voor meer informatie.

Wanneer ik een voorbeeld bekijk van een document dat ik wil scannen, zijn afbeeldingen in het document al bijgesneden of kan ik deze niet bijsnijden.

Windows bewaart de instellingen die u het laatst hebt gebruikt om een document of afbeelding te scannen. Als u het selectievakje Voorbeeld van afbeeldingen of afbeeldingen scannen als afzonderlijke bestanden hebt ingeschakeld, worden met Windows Faxen en scannen afbeeldingen automatisch voor u bijgesneden wanneer u de volgende keer een document of afbeelding probeert te scannen. Als u afbeeldingen handmatig wilt bijsnijden, schakelt u het selectievakje Voorbeeld van afbeeldingen of afbeeldingen scannen als afzonderlijke bestanden in het dialoogvenster Nieuwe scan uit en probeert u het opnieuw.

Ik heb Windows Faxen en scannen ingesteld om gescande documenten automatisch door te sturen, maar Windows heeft mijn gescande document niet doorgestuurd naar het geselecteerde e-mailadres of de geselecteerde netwerkmap.

Alleen documenten die u scant door een knop in te drukken op de scanner zelf, worden automatisch doorgestuurd. Als u een document scant via een programma op de computer, wordt uw gescande document niet automatisch doorgestuurd. Bovendien ondersteunen sommige scanners het automatisch doorsturen (routeren) van scans niet in Windows Faxen en scannen. Neem contact op met de fabrikant van de scanner om te controleren of uw scanner deze functie ondersteunt.

Met Windows Faxen en scannen kunt u een gescand document of een gescande afbeelding handmatig naar iemand doorsturen. Zie Een gescand document faxen of als e-mailbijlage verzenden voor meer informatie.

Ik heb een voorbeeld weergegeven van een document of afbeelding en vervolgens de scaninstellingen aangepast, maar ik zie geen wijzigingen in het voorbeeldvenster.

Bij sommige scanners wordt het voorbeeldvenster niet automatisch vernieuwd wanneer u instellingen wijzigt, bijvoorbeeld wanneer u de instellingen voor het contrast of de helderheid wijzigt. Als u de wijzigingen wilt zien, moet u opnieuw een voorbeeld van het document weergeven nadat u de scaninstellingen hebt aangepast. Zie Een document of bestand scannen en Afbeeldingen scannen voor meer informatie.