Controlelijst voor Windows-beveiliging

Afbeelding van een controlelijst

Met deze controlelijst kunt u controleren of u gebruikmaakt van alle manieren om uw computer via Windows zo veilig mogelijk te houden.

Windows Beveiligingscentrum

Afbeelding van het pictogram van het beveiligingsschild

Met Beveiligingscentrum kunt u controleren of uw firewall is ingeschakeld, de antivirussoftware is bijgewerkt en uw computer is ingesteld op het automatisch installeren van updates. Zie Windows Beveiligingscentrum gebruiken voor meer informatie.

Windows Defender

Afbeelding van het pictogram van Windows Defender

Met Windows Defender kunt u voorkomen dat schadelijke software, zoals spyware of virussen, uw computer infecteert. Zie Windows Defender gebruiken voor meer informatie.

Gebruikersaccountbeheer

Afbeelding van het pictogram van het beveiligingsschild

U wordt via Gebruikersaccountbeheer om toestemming gevraagd voordat software wordt geïnstalleerd of bepaalde programma's worden geopend die mogelijk schade aan de computer kunnen toebrengen of de computer kwetsbaar kunnen maken voor beveiligingsrisico's. Zie Wat is Gebruikersaccountbeheer? voor meer informatie.

Back-ups maken en bestanden terugzetten

Afbeelding van het pictogram van Back-ups maken en bestanden terugzetten

Het is belangrijk dat u regelmatig back-ups maakt van uw bestanden en instellingen, zodat u deze kunt terugzetten wanneer de computer een virus of een defect in de hardware heeft. Zie Back-ups van bestanden maken voor meer informatie.

Windows Update

Afbeelding van het pictogram van Windows Update

Stel Windows Update in om de nieuwste updates voor de computer automatisch te downloaden en te installeren. Zie Windows-updates installeren voor meer informatie.

Windows Firewall

Afbeelding van het pictogram van Windows Firewall

Met Windows Firewall kunt u voorkomen dat hackers en ongewenste software via internet toegang krijgen tot de computer. Zie Windows Firewall: aanbevolen koppelingen voor meer informatie.