Filmtitels en verantwoording toevoegen in Windows Movie Maker

U kunt met Windows Movie Maker een titel, uw naam, de datum, een verantwoording en andere tekst toevoegen aan een film. U kunt bijvoorbeeld een titel toevoegen om een persoon of een scène in uw film te introduceren.

Titeltekst kunt u op verschillende plaatsen in de film invoegen: aan het begin of einde, voor of na een clip of overlappend met een clip. De titel wordt gedurende de opgegeven tijd afgespeeld, afzonderlijk op het scherm of over de video heen terwijl deze wordt afgespeeld. Daarna verdwijnt de titel en wordt de videoclip of de afbeelding verder afgespeeld.

In de volgende afbeelding ziet u een project met een titel die vóór een videoclip wordt weergegeven:

Afbeelding van een begintitel op de tijdlijn
Begintitel op de tijdlijn

In de volgende afbeelding ziet u een project met een titel die over een videoclip heen wordt weergegeven terwijl de clip wordt afgespeeld:

Afbeelding van een overlaytitel op de tijdlijn
Overlaytitel op de tijdlijn

In de volgende afbeelding ziet u een project met een verantwoording die aan het einde van het project wordt weergegeven:

Afbeedling van eindcredits op de tijdlijn
Verantwoording op de tijdlijn
Alles weergeven

Een titel of verantwoording toevoegen

 1. Als u weet waar u de titel of verantwoording wilt weergeven in uw film, klikt u op die locatie op het storyboard of de tijdlijn.

 2. Klik in het menu Extra op Titels en verantwoording.

 3. Klik op de koppeling die correspondeert met de plaats waar u de titel of verantwoording wilt toevoegen.

 4. Typ de tekst die u als titel of verantwoording wilt weergeven in het vak Tekst voor titel invoeren.

  Nadat u de tekst hebt getypt, wordt in het voorbeeldvenster de standaardanimatie en -indeling weergegeven voor de titel of verantwoording.

 5. Als u de titelanimatie wilt wijzigen, klikt u op Titelanimatie wijzigen en selecteert u een titelanimatie in de lijst.

 6. Als u het lettertype en de kleur voor de titel wilt wijzigen, klikt u op Lettertype en tekstkleur wijzigen en kiest u het gewenste lettertype, de tekstkleur, de opmaak, de achtergrondkleur, de doorzichtigheid, de tekengrootte en de positie van de titel.

 7. Klik op Titel toevoegen.

Een bestaande titel bewerken

 1. Klik op het storyboard of de tijdlijn op de titel die u wilt bewerken.

 2. Klik achtereenvolgens op Bewerken en op Titel bewerken.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik vervolgens op Titel toevoegen.

De duur van de titel wijzigen

 1. Klik in het menu Beeld op Tijdlijn om er zeker van te zijn dat u in de tijdlijnweergave bent.

 2. Selecteer de titel waarvan u de duur wilt wijzigen.

 3. Als u de titel langer wilt afspelen, sleept u de knipgreep aan het einde in de richting van het einde van de tijdlijn.

  Als u de titel korter wilt afspelen, sleept u de knipgreep aan het begin in de richting van het einde van de tijdlijn.

Een titel verwijderen

 1. Klik op het storyboard of de tijdlijn op de titel die u uit uw film wilt verwijderen.

 2. Klik achtereenvolgens op Bewerken en op Verwijderen.

Opmerking

 • Knipgrepen zijn de zwarte driehoekjes aan het begin en einde van een clip. De vorm van de aanwijzer verandert in een rode pijl met twee punten wanneer u deze op een knipgreep plaatst.