Onlangs geopende items aan het menu Start toevoegen of eruit verwijderen

Met Onlangs geopende items, aan de rechterkant van het menu Start, kunt u een lijst weergeven van de bestanden die u onlangs hebt gebruikt. U kunt een bestand in deze lijst openen door erop te klikken. Onlangs geopende items wordt standaard weergegeven in het menu Start, maar u kunt deze optie verwijderen, waardoor wordt opgehouden met het samenstellen van een lijst met onlangs geopende bestanden. Als u opnieuw wilt beginnen met het samenstellen van een lijst met onlangs geopende bestanden, voegt u Onlangs geopende items weer aan het menu Start toe.

  1. U kunt Eigenschappen van Taakbalk en menu Start als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Taakbalk en menu Start.

  2. Klik op het tabblad Menu Start en schakel onder Privacy het selectievakje Een lijst met onlangs geopende bestanden opslaan en weergeven in. Hierdoor wordt Onlangs geopende items aan het menu Start toegevoegd. Als u Onlangs geopende items uit het menu Start wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje Een lijst met onlangs geopende bestanden opslaan en weergeven uit.