Als u informatie op uw computer codeert, hebt u een manier nodig om uw gegevens terug te halen als er iets misgaat met de coderingssleutel. Als u uw coderingssleutel kwijtraakt of als deze beschadigd raakt en u geen manier hebt om uw gegevens terug te halen, dan bent u uw gegevens kwijt. U raakt ook gegevens kwijt als u de coderingssleutel opslaat op een smartcard en de smartcard beschadigd raakt of als u deze kwijtraakt. Als u er zeker van wilt zijn dat u altijd toegang hebt tot gecodeerde gegevens, moet u een back-up maken van het coderingscertificaat en de coderingssleutel. Als meer dan één persoon van uw computer gebruikmaakt of als u bestanden met een smartcard codeert, moet u een bestandsherstelcertificaat maken. Zie Een herstelcertificaat maken voor versleutelde bestanden voor meer informatie.

Een back-up maken van uw EFS-certificaat

 1. U kunt Certificaatbeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, typ certmgr.msc in het vak Zoeken en druk vervolgens op ENTER.

 2. Klik op de pijl naast de map Persoonlijk om deze uit te vouwen.

 3. Klik op Certificaten.

 4. Klik op het certificaat waarvoor onder Beoogde doelstellingen de doelstelling Encrypting File System is vermeld. (U moet mogelijk naar rechts bladeren om dit te zien.)

  Als er meerdere EFS-certificaten zijn, moet u van alle certificaten een back-up maken.

 5. Wijs in het menu Actie het vervolgmenu Alle taken aan en klik op Exporteren.

 6. Klik in de wizard Exporteren op Volgende, klik vervolgens op Ja, de persoonlijke sleutel exporteren en klik daarna opnieuw op Volgende.

 7. Klik op Personal Information Exchange en vervolgens op Volgende.

 8. Typ het wachtwoord dat u wilt gebruiken, bevestig het en klik vervolgens op Volgende.

 9. Het exportproces maakt een bestand waarin het certificaat wordt opgeslagen.

  Geef een naam op voor het bestand en een locatie (vermeld het hele pad) of klik op Bladeren, ga naar de gewenste locatie en typ vervolgens een bestandsnaam.

 10. Klik op Voltooien.

Opmerking

 • Sla de back-upkopie van uw EFS-certificaat op een veilige plaats op.