Spam en andere ongewenste e‑mail blokkeren

Met Windows Mail kunt u uw Postvak IN beheren om het vrij te houden van ongewenste e‑mailberichten door als volgt te werk te gaan:

 • Het filter voor ongewenste e‑mail is ontworpen om duidelijk ongewenste commerciële e‑mailberichten (die vaak spam worden genoemd) te onderscheppen en te verplaatsen naar de speciale map Ongewenste e‑mail. U kunt het beveiligingsniveau voor ongewenste e‑mail aanpassen aan de hoeveelheid ongewenste e‑mail die u ontvangt.

 • U kunt e‑mailberichten van de map Ongewenste e‑mail terugplaatsen in het Postvak IN.

 • U kunt berichten van bepaalde e‑mailadressen blokkeren door ze toe te voegen aan de lijst Geblokkeerde afzenders.

 • U kunt voorkomen dat berichten van bepaalde e‑mailadressen worden geblokkeerd door ze toe te voegen aan de lijst Veilige afzenders.

Alles weergeven

Het beveiligingsniveau voor ongewenste e‑mail wijzigen

 1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

 2. Klik in het menu Extra op Opties voor ongewenste e‑mail.

 3. Selecteer het gewenste beveiligingsniveau:

  • Geen automatisch filter. Klik op deze optie als u helemaal wilt stoppen met het blokkeren van ongewenste e‑mailberichten. Windows Mail gaat echter door met het blokkeren van berichten van domeinnamen en e‑mailadressen op de lijst Geblokkeerde afzenders.

  • Laag. Klik op deze optie als u veel ongewenste e‑mailberichten ontvangt en u alleen de meest duidelijke ongewenste e‑mailberichten wilt blokkeren.

  • Hoog. Klik op deze optie als u een grote hoeveelheid ongewenste e‑mailberichten ontvangt en u er zo veel mogelijk wilt blokkeren. U moet de berichten in de map Ongewenste e‑mail echter periodiek controleren op legitieme e‑mailberichten die daar mogelijk ook heen zijn verplaatst.

  • Alleen veilige lijst. Klik op deze optie als u alleen berichten wilt ontvangen van personen of domeinnamen in de lijst Veilige afzenders. E‑mailberichten van personen of domeinnamen die niet aanwezig zijn in de lijst Veilige afzenders, worden behandeld als ongewenste e‑mailberichten. U moet deze optie dus alleen kiezen als u zeker weet dat elke persoon van wie of domeinnaam waarvan u berichten wilt ontvangen, aanwezig is op de lijst Veilige afzenders.

Een bericht van de map Ongewenste e‑mail verplaatsen naar het Postvak IN

 1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

 2. Klik op de map Ongewenste e‑mail.

 3. Klik op het bericht dat u naar het Postvak IN wilt verplaatsen.

 4. Klik op het menu Bericht, wijs Ongewenste e‑mail aan en klik op Markeren als niet-ongewenste e-mail. Het bericht wordt verplaatst naar het Postvak IN.

  Opmerking

  • Als u een bericht markeert als niet-ongewenste e-mail, wordt dat bericht naar het Postvak IN verplaatst. Toekomstige berichten van die afzender kunnen echter toch in de map Ongewenste e‑mail belanden. Als u dit wilt voorkomen, voegt u de afzender toe aan de lijst Veilige afzenders.

Een afzender toevoegen aan de lijst Geblokkeerde afzenders

Wanneer u een bericht ontvangt van een e‑mailadres uit de lijst Geblokkeerde afzenders, wordt het automatisch verplaatst naar de map Ongewenste e‑mail. De enige uitzondering is als het adres ook is opgenomen in de lijst Veilige afzenders. In dat geval wordt het bericht niet behandeld als ongewenste e-mail omdat de lijst Veilige afzenders voorrang heeft boven de lijst Geblokkeerde afzenders.

 1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

 2. Klik op een bericht van de afzender die u wilt toevoegen aan de lijst Geblokkeerde afzenders.

 3. Klik op het menu Bericht, wijs Ongewenste e‑mail aan en en ga op een van de volgende manieren te werk.

  • Als u alle toekomstige berichten van die specifieke afzender wilt blokkeren, klikt u op Afzender toevoegen aan lijst Geblokkeerde afzenders.

  • Als u alle berichten wilt blokkeren van alle afzenders van wie de domeinnaam (het gedeelte van het e‑mailadres na @) overeenkomt met die van de afzender, klikt u op Domein van afzender (@voorbeeld.com) toevoegen aan lijst Geblokkeerde afzenders.

Opmerking

 • Als u een afzender wilt toevoegen aan de lijst Geblokkeerde afzenders en u geen bericht van die afzender beschikbaar hebt, kunt u het adres van de afzender handmatig toevoegen. Klik hiertoe op het menu Bericht, wijs Ongewenste e‑mail aan en klik op Opties voor ongewenste e‑mail. Klik op de tab Geblokkeerde afzenders, klik op Toevoegen, typ het e‑mailadres dat u wilt blokkeren en klik op OK.

Een afzender toevoegen aan de lijst Veilige afzenders

Wanneer u een bericht ontvangt van een e‑mailadres uit de lijst Veilige afzenders, wordt het niet verplaatst naar de map Ongewenste e‑mail.

 1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

 2. Klik op een bericht van de afzender die u wilt toevoegen aan de lijst Veilige afzenders.

 3. Klik op het menu Bericht, wijs Ongewenste e‑mail aan en en ga op een van de volgende manieren te werk.

  • Als u alle toekomstige berichten van die specifieke afzender wilt toestaan, klikt u op Afzender toevoegen aan lijst Veilige afzenders.

  • Als u alle berichten wilt toestasan van alle afzenders van wie de domeinnaam overeenkomt met die van de afzender, klikt u op Domein van afzender (@voorbeeld.com) toevoegen aan lijst Veilige afzenders.

Opmerking

 • Als u een afzender wilt toevoegen aan de lijst Veilige afzenders en u geen bericht van die afzender beschikbaar hebt, kunt u het adres van de afzender handmatig toevoegen. Klik hiertoe op het menu Bericht, wijs Ongewenste e‑mail aan en klik op Opties voor ongewenste e‑mail. Klik op de tab Veilige afzenders, klik op Toevoegen, typ het e‑mailadres dat u wilt toestaan en klik op OK.