Een cd of dvd branden in Windows Media Center: veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het branden van cd's en dvd's in Windows Media Center.

Alles weergeven

Welke typen cd's kan ik branden in Windows Media Center?

Als u een cd wilt branden in Windows Media Center, moet u een cd-brander hebben die is aangesloten en geïnstalleerd op de computer. Een cd-brander kan intern of extern op de computer zijn geïnstalleerd, afhankelijk van het type cd-brander. Interne cd-branders worden geïnstalleerd in een van de stationssleuven van de computer. Externe cd-branders zijn zelfstandige stations die u via een USB 2.0-verbinding, of in sommige gevallen via een IEEE 1394-verbinding, aansluit op de computer.

U kunt een lege cd-r- of cd-rw-schijf gebruiken om cd's te branden in Windows Media Center. De typen beschrijfbare cd's die u kunt gebruiken, hangen af van de typen beschrijfbare cd's die worden ondersteund door uw cd-brander en het type schijf waaraan u de voorkeur geeft. Wanneer u cd's brandt, moet u er rekening mee houden dat niet alle cd-spelers cd-rw-schijven kunnen afspelen. U kunt met Windows Media Center de volgende typen cd's branden:

 • Audio-cd. Wanneer u een audio-cd brandt, zet Windows Media Center digitale audiobestanden om in een audio-indeling die standaard-cd-spelers kunnen herkennen en afspelen. Audio-cd's kunnen worden afgespeeld op de meeste computers en in (auto-)cd-spelers die cd-r- en/of cd-rw-schijven ondersteunen. U kunt een audio-cd branden met de bestandsindelingen WMA (Windows Media Audio), MP3 of WAV.

  Sommige digitale audiobestanden zijn beveiligd en u kunt deze mogelijk niet branden op een cd, afhankelijk van de rechten voor mediagebruik die door de aanbieder of de eigenaar van de inhoud zijn toegekend aan de specifieke digitale audiobestanden.

 • Gegevens-cd. Op een gegevens-cd kunnen ongeveer 700 megabytes (MB) aan muziek-, afbeeldings- of videobestanden worden opgeslagen. Gegevens-cd's zijn ook nuttig om een back-up te maken van uw gegevensbestanden. Wanneer u een gegevens-cd brandt in Windows Media Center, worden de digitale mediabestanden niet omgezet in een andere indeling, maar gewoon naar de cd gekopieerd. Houd er echter rekening mee dat gegevens-cd's of bepaalde bestandstypen die op een gegevens-cd kunnen worden gebrand, niet door alle cd-spelers en computers kunnen worden afgespeeld.

Welke typen dvd's kan ik branden in Windows Media Center?

Als u een dvd wilt branden in Windows Media Center, moet u een dvd-brander hebben die is aangesloten en geïnstalleerd op de computer. Een dvd-brander kan intern of extern op de computer zijn geïnstalleerd, afhankelijk van het type brander. Interne dvd-branders worden geïnstalleerd in een van de stationssleuven van de computer. Externe dvd-branders zijn zelfstandige stations die u via een USB 2.0-verbinding, of in sommige gevallen via een IEEE 1394-verbinding, aansluit op de computer.

Welk type beschrijfbare dvd u gebruikt, hangt af van uw dvd-brander. Met bepaalde dvd-branders kunnen alleen bepaalde typen opneembare dvd's worden gebrand. Met sommige dvd-branders kunt u bijvoorbeeld alleen opnemen op een dvd+r of dvd+rw, of op een dvd-r of dvd-rw. Met andere dvd-branders kunt u echter op al deze typen beschrijfbare dvd's branden. Raadpleeg de handleiding bij uw dvd-brander om te bepalen welke typen dvd's kunnen worden gebrand door uw brander.

Zolang de dvd-brander deze typen schijven ondersteunt, kunt u in Windows Media Center een dvd branden op een van de volgende typen beschrijfbare of herbeschrijfbare dvd's: dvd+r, dvd+rw, dvd-r en dvd-rw.

In Windows Media Center kunt u de volgende typen dvd's branden:

 • Video-dvd. Wanneer u een video-dvd brandt, zet Windows Media Center alle geselecteerde videobestanden om in een videoindeling die standaard-dvd-spelers kunnen herkennen en afspelen. In veel gevallen kunt u de video-dvd ook afspelen op de computer met Windows Media Center.

 • Gegevens-dvd. Wanneer u een gegevens-dvd brandt in Windows Media Center, worden de digitale mediabestanden niet omgezet in een andere indeling, maar gewoon naar de dvd gekopieerd. Gegevens-dvd's zijn nuttig wanneer u een back-up wilt maken van uw digitale mediabestanden. Op een enkelzijdige dvd-schijf kunt u ongeveer 4,7 GB (gigabytes) opslaan aan muziek-, afbeeldings- of videobestanden U wilt mogelijk een back-up maken van alle verschillende digitale foto's die u op de computer hebt opgeslagen, net als van uw muziek- en videobestanden. Houd er echter rekening mee dat gegevens-dvd's of bepaalde bestandstypen die op een gegevens-dvd kunnen worden gebrand, niet door alle dvd-spelers en computers kunnen worden afgespeeld.

  Gegevens-cd's of gegevens-dvd's kunnen later alleen op een computer worden geopend, niet op elektronische consumentenapparaten zoals zelfstandige cd-spelers en dvd-spelers.

  Bepaalde inhoud of digitale-mediabestanden zijn beveiligd en wanneer u deze archiveert op een cd of dvd, kunt u ze mogelijk niet afspelen op andere computers. De rechten voor mediagebruik geven aan hoe u het bestand kunt gebruiken en of de rechten voor mediagebruik verlopen. De rechten voor mediagebruik kunnen bijvoorbeeld aangeven of u het bestand kunt kopiëren naar een draagbaar apparaat of op een andere computer kunt afspelen.

  Sommige opgenomen tv-shows of videobestanden zijn mogelijk beveiligd. U kunt de beveiligde videobestanden mogelijk niet branden naar een dvd, afhankelijk van de rechten die door de eigenaar, auteur of uitzender van de inhoud zijn toegekend aan de videobestanden.

 • Diavoorstelling-dvd. Wanneer u een diavoorstelling-dvd brandt in Windows Media Center, worden de geselecteerde afbeeldingen gecodeerd tot een MPEG-2-videobestand en worden de geselecteerde audiobestanden gecodeerd tot Dolby Digital-audio. Voor een diavoorstelling-dvd worden de afbeeldingen weergegeven terwijl de muziek wordt afgespeeld. U kunt een diavoorstelling-dvd afspelen in een standaard-dvd-speler en op de computer in Windows Media Center.

Hoe veel video kan ik gemiddeld kwijt op een beschrijfbare dvd wanneer ik een video-dvd brand?

De hoeveelheid video die op een dvd past, hangt af van het type beschrijfbare dvd dat u gebruikt.

De volgende lijst bevat de geschatte hoeveelheid video die op een dvd past wanneer u een video-dvd brandt met Windows Media Center. Het type dvd-media dat u kunt gebruiken, hangt af van de dvd-brander die op de computer is geïnstalleerd.

 • Type dvd: Enkelzijdig enkellaags

  Gemiddelde hoeveelheid video en audio: 120 minuten

 • Type dvd: Enkelzijdig dubbellaags

  Gemiddelde hoeveelheid video en audio: 220 minuten

Wat bepaalt hoe lang het duurt om de dvd te branden?

De volgende factoren bepalen hoe lang het duurt om een dvd te branden:

 • Beschikbare systeembronnen op de computer. De snelheid van de computerprocessor, de beschikbare schijfruimte en de hoeveelheid RAM-geheugen spelen een rol bij het bepalen hoe lang het duurt om de video te coderen en deze op een dvd te branden.

 • De snelheid van de dvd-brander en het type opneembare dvd dat u gebruikt. Een snellere dvd-brander met sneller beschrijfbare dvd's heeft kortere brandtijden als resultaat in vergelijking tot het branden van een dvd met een langzamere dvd-brander met langzamer beschrijfbare dvd's.

 • De langte van de video op de dvd. Wanneer u Windows Media Center gebruikt om een dvd te maken, moeten alle video en audio eerst worden omgezet in een audiobestandsindeling die op dvd-spelers kan worden gedecodeerd en afgespeeld. Het branden van lange video's duurt langer.

  U wilt mogelijk digitale afbeeldingen en muziek toevoegen aan de dvd wanneer u een dvd-diavoorstelling maakt. Afbeeldingen en muziek worden gecodeerd tot de MPEG-2-videoindeling en Dolby Digital-audio, en daarom duurt het langer om een videovoorstelling-dvd te maken en te branden.

Waarom wordt er een melding weergegeven met de mededeling dat de kwaliteit lager is wanneer ik een paar videobestanden toevoeg aan een video-dvd?

U ziet een melding wanneer u een aantal verschillende videobestanden, zoals opgenomen tv-shows, toevoegt aan een video-dvd. Deze melding wordt weergegeven omdat Windows Media Center probeert de geselecteerde videobestanden op de schijf in te passen. Om echter alle geselecteerde videobestanden op de schijf in te passen, wordt de kwaliteit van de videobestanden mogelijk verlaagd. Dit heeft op zijn beurt videobestanden van lagere kwaliteit op uw uiteindelijke dvd tot gevolg in vergelijking met een dvd die niet zo veel video bevat.

Waarom wordt mij gevraagd of ok een bestand wil overslaan wanneer ik een audio-cd brand?

Voordat het branden start, voert Windows Media Center eerst een controle uit van de bestanden die in uw lijst voor branden staan. In sommige gevallen bevat een bestand mogelijk een fout die verhindert dat het bestand kan worden gebrand, of is het bestand beveiligd met rechten voor mediagebruik die voorkomen dat het bestand naar een audio-cd kan worden gebrand of die het aantal keren beperken dat het bestand naar een audio-cd kan worden gebrand. Wanneer Windows Media Center tijdens de initiële controle een of meer bestanden met een probleem aantreft, wordt er een melding weergegeven en kunt u kiezen of u de bestanden wilt overslaan en doorgaan met het branden van de overige bestanden in de lijst, of het brandproces stoppen om te proberen het probleem op te lossen. Als Windows Media Center na de initiële controle problemen aantreft in andere bestanden, moet u de problemen oplossen of de bestanden verwijderen uit de lijst voor branden voordat u door kunt gaan met branden.

Opmerkingen

 • Voor het afspelen en opnemen van live tv in Windows Media Center hebt u een analoge of digitale tv-tuner nodig. Als uw computer geen tv-tunerkaart bevat, kunt u er een toevoegen. Zie Help-informatie opvragen over uw tv-tunerkaart voor informatie over het verkrijgen van een tv-tunerkaart of neem contact op met de fabrikant van uw computer.

  Het zonder toestemming van de rechthebbende gebruiken en/of dupliceren van materiaal waarop copyright rust, kan een inbreuk zijn op auteursrechtwetgeving in de Verenigde Staten en/of andere landen/regio's. Materiaal waarop copyright rust omvat, maar is niet beperkt tot, software, documentatie, grafische afbeeldingen, songteksten, foto's, illustraties, animaties, film- en videoclips, en geluid en muziek (ook als deze met MP3 is gecodeerd). Overtreding van Amerikaanse en internationale auteursrechtwetgeving kan leiden tot zware civiele en/of strafrechtelijke straffen.