Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het branden van cd's of dvd's in Windows Media Player. Als u uw vraag hier niet kunt vinden, gaat u naar de webpagina Veelgestelde vragen over Windows Media Player (pagina is mogelijk Engelstalig).

Alles weergeven

Wat kan ik branden?

U kunt met Media Player een combinatie van nummers uit uw mediabibliotheek van Media Player of vanaf uw computer naar een audio-cd branden. Die cd kunt u vervolgens afspelen in elke standaard-cd-speler. U kunt ook bestanden branden naar gegevens-cd's en dvd's. Livestreams, zoals van radiostations, kunnen niet naar een cd of dvd worden gebrand.

Welke typen cd's of dvd's kan ik branden?

 • Cd. U kunt een lege cd-r of cd-rw-schijf gebruiken om te branden met Media Player, afhankelijk van de typen verwisselbare opslag die worden ondersteund door uw cd-brander en het type schijf waaraan u de voorkeur geeft. Cd-rw-schijven kunnen niet door alle cd-spelers worden afgespeeld. U kunt met Media Player de volgende typen cd's branden:

  • Audio-cd. U kunt muziek-cd's branden in de standaard Red Book audio-indeling. Audio-cd's kunnen worden afgespeeld op de meeste computers en in (auto-)cd-spelers die cd-r- en cd-rw-schijven ondersteunen. U kunt een audio-cd branden met de bestandsindelingen WMA (Windows Media Audio), MP3 of WAV.

  • Gegevens-cd. Op een gegevens-cd, ook wel een media-cd genoemd, kunnen ongeveer 700 megabytes (MB) aan muziek- of videobestanden worden opgeslagen. Gegevens-cd's zijn ook nuttig om een back-up te maken van uw gegevensbestanden. Houd er echter rekening mee dat gegevens-cd's of bepaalde bestandstypen die op een gegevens-cd kunnen worden gebrand, niet door alle cd-spelers en computers kunnen worden afgespeeld.

 • Gegevens-dvd. Op een enkelzijdige gegevens-dvd met een enkele laag kunnen ongeveer 4,7 gigabytes (GB) aan muziek-, video- of gegevensbestanden worden opgeslagen. De opslagcapaciteit van een dvd wordt verdubbeld tot 9,4 GB wanneer u dubbelzijdige dvd's met een enkele laag of enkelzijdige dvd's met een dubbele laag gebruikt. Met dubbelzijdige dvd's met een dubbele laag wordt de opslagcapaciteit van de dvd verviervoudigd tot 18,8 GB.

  Welk type beschrijfbare dvd u gebruikt, hangt af van uw dvd-brander. Met bepaalde dvd-branders kunnen alleen bepaalde typen beschrijfbare dvd's worden gebrand. Met sommige dvd-branders kunt u bijvoorbeeld alleen opnemen op een dvd+r of dvd+rw, of op een dvd-r of dvd-rw. Met andere dvd-branders kunt u echter op al deze typen beschrijfbare dvd's branden. Raadpleeg de handleiding bij uw dvd-brander om te bepalen welke typen dvd's kunnen worden gebrand door uw brander.

  Zolang de dvd-brander deze typen schijven ondersteunt, kunt u in Media Player een dvd branden op een van de volgende typen beschrijfbare of herbeschrijfbare media: dvd+r, dvd+rw, dvd-r, dvd-rw en dvd+r met een dubbele laag. Branden naar dvd-ram-schijven wordt niet ondersteund door Media Player.

  Het branden van dvd-audio- en dvd-videoschijven wordt niet ondersteund.

Wat is een gegevensschijf? Is dat hetzelfde als een MP3-schijf?

Ja. Een gegevens-cd of -dvd is een schijf met gegevensbestanden, zoals (maar niet beperkt tot) WMA-bestanden, MP3-bestanden, WMV-bestanden en de meeste andere typen computerbestanden. Hoewel de bestanden op een gegevensschijf op de meeste computers normaal kunnen worden gelezen en afgespeeld, geldt dit niet voor de meeste losse cd- en dvd-spelers. Raadpleeg de documentatie bij de zelfstandige speler voor meer informatie.

Kan ik de inhoud van één schijf, zoals een muziek-cd, een gegevens-cd of een gegevens-dvd, rechtstreeks op een andere schijf branden met Media Player?

Nee. Inhoud die u met Windows Media Player 11 op andere schijven wilt branden, moet eerst worden opgeslagen op de vaste schijf van de computer.

Hoe kan ik muziek branden op een draagbare muziekspeler?

Het kopiëren van muziekmateriaal naar een draagbaar apparaat wordt synchronisatie (of korter: sync) genoemd. De term 'branden' heeft alleen betrekking op het kopiëren van muziek naar cd of dvd. Zie Veelgestelde vragen over synchronisatie in Windows Media Player voor meer informatie over het synchroniseren van muziek op draagbare apparaten.

Hoe kan ik films branden op een dvd?

Het branden van films op dvd-videoschijven wordt niet ondersteund door Windows Media Player. U kunt wel dvd-gegevensschijven met muziek- of videobestanden branden. Maar deze gegevensschijven zijn meestal niet compatibel met de dvd-spelers die mensen doorgaans in huis hebben. Raadpleeg de documentatie bij uw dvd-speler voor meer informatie.

Waarom worden de nummers op de gegevensschijf die ik heb gebrand, afgespeeld in een andere volgorde dan de volgorde in de lijst die ik heb gemaakt?

Als u een gegevensschijf brandt en deze vervolgens afspeelt op een andere computer of in een gewone, draagbare of auto-cd-speler, worden de nummers mogelijk niet afgespeeld in de volgorde waarin ze in uw lijst met te branden nummers stonden. De afspeelvolgorde van gegevensschijven wordt bepaald door het apparaat of door een ander programma dat u gebruikt om de schijf af te spelen. Meestal worden de nummers in alfanumerieke volgorde op bestandsnaam afgespeeld.

Waarom wordt de schijf die ik heb gebrand niet afgespeeld in mijn cd-speler?

Als u muziekbestanden hebt gebrand op een gegevensschijf en deze schijf niet wordt afgespeeld op uw gewone, draagbare of auto-cd-speler, controleert u het volgende:

 • Het afspelen van gegevens-cd's of -dvd's wordt mogelijk niet ondersteund door uw cd-speler. Raadpleeg de documentatie bij de cd-speler voor meer informatie.

 • De cd is mogelijk gebrand op een medium dat niet compatibel is met de cd-speler, zoals cd-rw. Raadpleeg de documentatie bij de cd-speler voor meer informatie.

 • Het afspelen van het type muziekbestanden dat op de schijf is gebrand (WMA of MP3) wordt mogelijk niet ondersteund door uw cd-speler. Raadpleeg de documentatie bij de cd-speler voor meer informatie.

 • De nummers zijn mogelijk beschermd door rechten voor mediagebruik. Het is mogelijk dat op andere computers gebruiksrechten kunnen worden verkregen en dat de nummers vervolgens kunnen worden afgespeeld als deze verbonden zijn met internet. Op apparaten als draagbare cd-spelers en stereo-installaties in de auto kunnen deze rechten niet worden verkregen, waardoor beveiligde inhoud niet kan worden afgespeeld.

 • De cd is mogelijk niet afgesloten toen deze werd gebrand. Dit probleem kunt u meestal oplossen door meer nummers toe te voegen aan de afspeellijst, zodat u dicht in de buurt komt van de maximumcapaciteit van de cd. Probeer vervolgens de lijst opnieuw te branden naar een nieuwe cd.

Waarom werkt deze lege schijf niet als ik hierop wil branden?

Als de schijf die u in de brander hebt geplaatst in het navigatievenster wordt aangeduid als 'Lege schijf', terwijl in het lijstvenster een bericht wordt weergegeven dat u een beschrijfbare schijf moet plaatsen, is de schijf mogelijk beschadigd of niet meer beschrijfbaar. De schijf is bijvoorbeeld niet meer beschrijfbaar als u eerder hebt geprobeerd items op de schijf te branden, maar u hiermee bent gestopt voordat het branden was voltooid. Gebruik een beschrijfbare schijf die u nog niet eerder hebt gebruikt.

Hoe kan ik een gebrande cd wissen?

U kunt een beschrijfbare schijf (zoals cd-rw) waarop bestanden zijn gebrand, opnieuw gebruiken door de schijf in de brander te plaatsen en de schijf te wissen. Klik hiertoe in het navigatievenster met de rechtermuisknop op de schijf en klik vervolgens op Schijf wissen. (Een cd-rw-schijf moet worden gewist voordat u opnieuw naar de schijf kunt branden.) Bij een cd-r-schijf kunnen de gebrande gegevens echter niet meer worden gewist. Hergebruik van dit type schijf is niet mogelijk, ongeacht de hoeveelheid schijfruimte die is overgebleven nadat u de cd-r hebt gebrand.

Waarom wordt de knop Informatie weergegeven naast een of meer van de items in de lijst met te branden bestanden?

Als de knop InformatieAfbeelding van de knop Informatie wordt weergegeven naast een item in de lijst met te branden bestanden, betekent dit dat er mogelijk een probleem is met dat item. Het nummer wordt mogelijk beschermd door rechten voor mediagebruik, die ontbreken of die branden naar een cd niet toestaan. Wanneer u probeert een audioschijf te branden kan dit ook aangeven dat het item geen muziekbestand is in de ondersteunde mediabestandsindelingen .WMA, .MP3 of .WAV. Alle overige bestandstypen, zoals digitale video- of fotobestanden, kunnen alleen op een gegevensschijf worden gebrand. Ten slotte kan de knop ook aangeven dat de duur van het nummer nog niet bekend is in Media Player. Klik op de knop om het bijbehorende bericht te lezen.

Het is raadzaam om de nummers die u wilt branden altijd minstens een keer helemaal te beluisteren om te controleren of er geen problemen zijn met de kwaliteit van de opnamen. Als u dat doet, worden bovendien eventuele onjuiste gegevens over de duur van deze nummers gecorrigeerd door Media Player.

Als de lijst met te branden items is gemaakt op basis van een bestaande afspeellijst, maar een of meer van de nummers niet meer beschikbaar zijn op uw computer, verschijnt de knop FoutAfbeelding van de knop Fout naast het ontbrekende nummer.

Waarom kan ik bepaalde nummers wel afspelen en toevoegen aan de lijst voor branden, maar niet daadwerkelijk op een cd branden?

Mogelijk is een muziekbestand beveiligd met mediagebruiksrechten en kunt u het nummer alleen op de computer afspelen maar niet op een cd branden. Als er een informatieknopAfbeelding van de knop Informatie wordt weergegeven naast een nummer in de lijst voor branden, klikt u op de knop om meer te weten te komen. Zie Veelgestelde vragen over DRM (Digital Rights Management) voor meer informatie over rechten voor mediagebruik.

Hoe kan ik in het bezit komen van de rechten om beveiligde nummers te branden?

Wanneer u de nummers hebt gekocht, zal er geen probleem zijn met het downloaden van de bijbehorende mediagebruiksrechten, zolang dit maar gebeurt op de computer waarmee u de nummers hebt gekocht. De bijbehorende rechten worden op het moment van aankoop automatisch gedownload door Media Player.

Het kan echter gebeuren dat Windows Media Player bepaalde mediagebruiksrechten niet kan downloaden. Meestal wordt er dan een bericht weergegeven waarin wordt aangegeven wat voor mogelijkheden u hebt. Volg de instructies op het scherm.

Als u wordt verwezen naar een online winkel, moet u mogelijk uw accountnaam en wachtwoord opgeven om door te gaan. Mogelijk moet u bij de onlinewinkel uw factuurgegevens bijwerken of betalen voor het downloaden van extra gebruiksrechten, bijvoorbeeld om een nummer op cd te branden.

Waarom zijn er af en toe lange pauzes tussen nummers op de cd's die ik brand?

Wanneer enkele van de nummers op een cd zijn geript, kunnen de geripte muziekbestanden aan het einde een of meer seconden stilte bevatten. Andere cd's kunnen aan het begin van sommige nummers een pauze bevatten. Veel cd's markeren het begin en het einde van nummers met de introductie en het einde van hoorbaar geluid op elk spoor. Media Player voegt bij het branden van audio-cd's automatisch een pauze van twee seconden toe tussen de nummers om te voorkomen dat het volgende nummer meteen na het einde van het vorige nummer begint. De extra pauzes in de muziekbestanden van de geripte cd's kunnen lange, inconsistente pauzes tussen nummers veroorzaken. Omdat de pauze van twee seconden die door Media Player wordt ingevoegd niet kan worden uitgeschakeld, kunt u dit probleem alleen oplossen door de pauzes in de opnamen van de nummers zelf te verwijderen met een editor voor audiobestanden.

Hoe weet ik of een aangepaste gebrande cd een audio-cd of een gegevens-cd is?

Plaats de cd in een cd-rom-station in uw computer. Start Windows Verkenner en bekijk de inhoud van de cd. Als u het bestandstype .CDA op de cd ziet, betekent dit dat de cd is gebrand als een audio-cd. Een gegevens-cd kan allerlei bestandstypen bevatten, variërend van digitale WMA- en MP3-muziekbestanden tot back-ups van documentbestanden.

Hoe kan ik zien of mijn cd-station geschikt is om cd's te branden?

Als u niet zeker weet of u cd's kunt branden met uw cd-station, kijkt u of er op de voorzijde van het cd-station een logo staat afgebeeld dat aangeeft of het station geschikt is voor beschrijfbare ('writable') of herbeschrijfbare ('rewritable') cd's.

Anders kunt u de eigenschappen van het cd-station in Windows bekijken om te bepalen of uw cd-station geschikt is als brander. Ga als volgt te werk:

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Deze computer.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het cd-station en klik op Eigenschappen.

 3. Kijk of u het tabblad Opnemen ziet. Als het tabblad Opnemen niet aanwezig is, is het station geen cd-brander.

Hoe kan ik een cd-brander krijgen?

Als uw computer niet is uitgerust met een cd-brander, moet u er een aanschaffen en laten installeren. Er bestaat een groot keuzeaanbod voor zowel interne als externe cd-branders. Neem voor meer informatie contact op met de verkoopafdeling van de computerfabrikant of met een computer-/elektronicazaak bij u in de buurt.

Hoe kan ik de status te weten komen van de schijf die ik brand?

Tijdens het branden van een schijf kunt u de voortgang controleren door op de tab Branden te klikken en vervolgens op de actieve brander in het navigatievenster te klikken. Het branden van een schijf duurt altijd even. Het is raadzaam om tijdens het branden van een schijf geen andere acties uit te voeren, zoals het afspelen van andere bestanden.

Waarom wordt mijn brander, die is aangesloten op een USB-poort, niet herkend in Media Player?

Controleer of de brander is aangesloten op uw computer. Als de brander is aangesloten en u nog geen lijst hebt gemaakt met de bestanden die u wilt branden, kunt u Media Player gewoon afsluiten en vervolgens opnieuw starten. Uw USB-brander moet dan worden herkend door Media Player. Als u wel al een lijst had gemaakt met te branden bestanden, kunt u die lijst als volgt opslaan voordat u Media Player afsluit:

 1. Klik op de knop Lijst boven aan het lijstvenster en klik vervolgens op Afspeellijst opslaan als.

 2. Geef een naam op voor de lijst en klik op Opslaan.

 3. Sluit Media Player af en start het programma opnieuw.

 4. Klik op de tab Branden. Als u meerdere cd-branders hebt, klikt u op de pijl onder de tab Branden en klikt u vervolgens op uw USB-brander.

 5. Klik in het navigatievenster op Afspeellijsten en sleep de lijst die u had opgeslagen naar het lijstvenster.

 6. Klik op Branden starten.

Waarom word ik gevraagd of ik een bestand wil overslaan als het branden wordt gestart?

Voordat het branden wordt gestart, wordt door Media Player een eerste controle uitgevoerd van de bestanden in de lijst. In sommige gevallen kan een bestand niet worden gebrand als gevolg van een fout, of het bestand is beschermd door rechten voor mediagebruik die het branden naar een audio-cd verbieden of die het aantal keren beperken dat het bestand naar een audio-cd kan worden gebrand. Wanneer tijdens deze controle een of meer bestanden met een probleem worden aangetroffen door Media Player, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt kiezen of u de bestanden wilt overslaan (en wilt doorgaan met het branden van de overige bestanden in de lijst) of wilt stoppen met branden, zodat u kunt proberen het probleem op te lossen. Als na deze eerste controle problemen worden aangetroffen met andere bestanden, moeten die problemen worden opgelost of moeten de bestanden uit de lijst met te branden items worden verwijderd voordat u kunt doorgaan met branden.

Hoe kan ik mijn lijst voor branden opslaan?

Een lijst voor branden is niets meer dan afspeellijst en kan dus ook net als een gewone afspeellijst worden opgeslagen en geopend. Ga als volgt te werk wanneer u een speciale lijst voor branden wilt opslaan voor later gebruik:

 1. Klik op de knop Lijst en klik op Afspeellijst opslaan als.

 2. Geef een unieke naam op voor de nieuwe afspeellijst en klik op Opslaan.

Ga als volgt te werk om de opgeslagen lijst te openen voor hergebruik:

 1. Klik op de tab Branden.

 2. Klik in het navigatievenster op Afspeellijsten.

 3. Selecteer de opgeslagen lijst voor branden in het detailvenster en sleep deze naar het lijstvenster.

U kunt deze afspeellijst nu weer gebruiken om cd's te branden.

Wanneer ik op Branden starten klik, voert Media Player een controle uit. Wat betekent dit?

Windows Media Player voert de controle alleen uit wanneer volumeafvlakking is ingeschakeld voor het branden van cd's en de nummers niet met deze versie van Media Player zijn geript of nog niet volledig zijn afgespeeld. Wanneer de controle lang duurt, is er mogelijk een probleem met het muziekbestand. Klik op Stoppen met branden om het branden te stoppen en speel het betreffende nummer eerst in zijn geheel af om zeker te weten dat het in Media Player kan worden afgespeeld. Als dat niet lukt, is het bestand mogelijk beschadigd.

Als het probleem hiermee niet is opgelost, probeert u het nummer uit de lijst te verwijderen of opnieuw te verkrijgen (door te downloaden of te rippen). Speel het gehele nummer vervolgens opnieuw af om te bepalen of het probleem is opgelost. Als u het nummer normaal kunt afspelen maar het brandproces toch vastloopt tijdens de controle van het nummer, probeert u het nog een keer, maar nu met uitgeschakelde volumeafvlakking:

 1. Klik op de pijl onder de tab Branden en klik vervolgens op Meer opties.

 2. Schakel het selectievakje Automatische volumeafvlakking op alle nummers van de cd toepassen uit en klik vervolgens op OK.

 3. Probeer de cd opnieuw te branden.

Opmerking

 • Het zonder toestemming van de rechthebbende gebruiken en/of dupliceren van materiaal waarop copyright rust, kan een inbreuk zijn op auteursrechtwetgeving in de Verenigde Staten en/of andere landen/regio's. Materiaal waarop copyright rust omvat, maar is niet beperkt tot, software, documentatie, grafische afbeeldingen, songteksten, foto's, illustraties, animaties, film- en videoclips, en geluid en muziek (ook als deze met MP3 is gecodeerd). Overtreding van Amerikaanse en internationale auteursrechtwetgeving kan leiden tot zware civiele en/of strafrechtelijke straffen.