U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder.

Ja. Het is in deze versie van Windows mogelijk om de vaste schijf opnieuw te partitioneren met de functie Verkleinen in Schijfbeheer. U kunt een bestaande partitie of een bestaand volume verkleinen om niet-toegewezen schijfruimte te maken waarmee u een nieuwe partitie of een nieuw volume kunt maken. (De termen 'partitie' en 'volume' worden vaak door elkaar gebruikt.)

  1. U kunt Computerbeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik vervolgens op Computerbeheer. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  2. Klik in het navigatievenster onder Opslag op Schijfbeheer.

  3. Klik met de rechtermuisknop op het volume dat u wilt verkleinen en klik vervolgens op Volume verkleinen.

  4. Volg de instructies op het scherm.

Als u precies wilt weten hoe u een volume verkleint, opent u Schijfbeheer en klikt u achtereenvolgens op Help op de menubalk, Help-onderwerpen, de tab Inhoudsopgave, Schijfbeheer: Welkom, Standaardvolumes beheren en tot slot op Een standaardvolume verkleinen.

Opmerkingen

  • Als de vaste schijf in meerdere partities is verdeeld, kunt u partities verwijderen en nieuwe partities maken met de resulterende niet-toegewezen ruimte. Wanneer u een partitie verwijdert, worden alle gegevens op deze partitie gewist.

  • U kunt vaste schijven ook opnieuw partitioneren met een partitioneringsprogramma van derden. Verscheidene fabrikanten bieden programma's aan waarmee u de vaste schijf kunt partitioneren zonder gegevens te wissen.