Afdrukken annuleren

Als u een afdruktaak die u reeds naar de printer hebt verzonden toch niet wilt afdrukken, kunt u de desbetreffende afdruktaak annuleren. U kun deze taak zelfs annuleren als deze al wordt uitgevoerd. Als u een afdruktaak aan de hand van de volgende stappen niet kunt annuleren, moet u controleren of de printer een knop of een menuoptie bevat waarmee u de afdruktaak kunt annuleren.

Alles weergeven

Een afdruktaak annuleren vanaf de computer

U kunt uw eigen afdruktaken annuleren. Als u afdruktaken van andere gebruikers wilt annuleren, moet u over de juiste machtiging beschikken voor het beheren van documenten die voor de desbetreffende printer zijn bestemd. Zie Wat zijn printermachtigingen? voor meer informatie.

  1. U kunt Printers als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Printers.

  2. Dubbelklik op de printer die u gebruikt.

  3. Klik met de rechtermuisknop op het item in de afdrukwachtrij dat u wilt annuleren en klik vervolgens op Annuleren.

Alle items in een afdrukwachtrij annuleren

Als u afdruktaken van andere gebruikers voor een bepaalde printer wilt annuleren, moet u over de juiste machtiging beschikken voor het beheren van documenten die voor de desbetreffende printer zijn bestemd. Zie Wat zijn printermachtigingen? voor meer informatie.

  1. U kunt Printers als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Printers.

  2. Dubbelklik op de printer die u gebruikt om de afdrukwachtrij te openen.

  3. Klik op het menu Printer en klik vervolgens op Alle documenten annuleren. Het afdrukken van het huidige item wordt, afhankelijk van de desbetreffende printer, mogelijk voltooid. Alle overige items worden echter geannuleerd.

Tips

  • Als u snel wilt weergeven welke afdruktaken er momenteel worden uitgevoerd, dubbelklikt u op het pictogram PrinterAfbeelding van een printerpictogram in het systeemvak dat in het systeemvak wordt weergegeven.
  • Als u uw printermachtigingen wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de printer die u gebruikt, vervolgens klikt u op Eigenschappen, daarna klikt u op het tabblad Beveiliging en ten slotte klikt u op uw gebruikersnaam. Als uw computer onderdeel uitmaakt van een domein, worden de printermachtigingen mogelijk beheerd door uw beheerder.