De weergave van de Prullenbak wijzigen

De Prullenbak kent twee verschillende weergaven: een pictogram van een lege prullenbak en een pictogram van een prullenbak die mappen en bestanden bevat. Deze pictogrammen geven de verschillende statussen van de Prullenbak weer:

Afbeelding van een volle en een lege Prullenbak
De lege Prullenbak (links) en de volle Prullenbak (rechts)

U kunt de weergave van de Prullenbak wijzigen door een van deze pictogrammen of door beide pictogrammen te wijzigen.

De weergave van de Prullenbak wijzigen

  1. U kunt Persoonlijke instellingen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.

  2. Klik op Bureaubladpictogrammen wijzigen.

  3. Klik in de lijst met bureaubladpictogrammen op Prullenbak (vol) of Prullenbak (leeg) en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

    • Klik op Ander pictogram als u een ander pictogram wilt gebruiken. Selecteer een van de weergegeven pictogrammen en klik vervolgens op OK.

    • Klik op Standaardwaarden herstellen als u opnieuw het oorspronkelijke Prullenbak-pictogram wilt gebruiken.

Opmerking

  • Als u het bureaubladthema wijzigt, wordt de weergave van het Prullenbak-pictogram mogelijk eveneens gewijzigd.