Modeminstellingen wijzigen

U kunt bepaalde modeminstallingen, zoals het luidsprekervolume, wijzigen.

  1. U kunt Telefoon- en modemopties als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Telefoon- en modemopties.

    Opmerking

    • Mogelijk moet u gegevens, zoals uw land of regio, en eventueel speciale regels voor het kiezen van nummers invoeren in het dialoogvenster Locatiegegevens voordat u toegang krijgt tot het dialoogvenster Telefoon- en modemopties.

  2. Klik op de tab Modems.

  3. Selecteer de modem waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik vervolgens op Eigenschappen.

  4. Wijzig de gewenste instellingen.