Deze informatie is van toepassing op Windows Internet Explorer 7 en Windows Internet Explorer 8.

In Internet Explorer kunt u de lettertypen en kleuren kiezen die u wilt gebruiken om webpagina's weer te geven. Deze instellingen zijn alleen van invloed op webpagina's waarvoor geen kleuren en lettertypen in de pagina zijn opgegeven. Als u aangepaste kleuren en lettertypen wilt gebruiken op alle webpagina's, ongeacht welke kleuren en lettertypen zijn opgegeven door de ontwerper van de website, kunt u de instellingen op de website overschrijven.

Alles weergeven

Kleuren en lettertypen voor een website opgeven

Voer de volgende stappen uit als u kleuren en lettertypen wilt kiezen voor websites waarvoor deze instellingen niet zijn opgegeven.

  1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

  2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

  3. Klik op de tab Algemeen en klik op Lettertypen om het lettertype te wijzigen. Geef de gewenste lettertypen op en klik op OK.

  4. Klik op de tab Algemeen en klik op Kleuren om de kleur te wijzigen.

  5. Schakel het selectievakje Windows-kleuren gebruiken uit en selecteer de kleuren die u wilt gebruiken.

  6. Klik tweemaal op OK als u de gewenste kleuren hebt geselecteerd.

De lettertype- en kleurinstellingen van een website overschrijven

Voer de volgende stappen uit als u de lettertypen en kleuren die u opgeeft in Internet Explorer wilt gebruiken voor alle websites, ongeacht de lettertypen die door de ontwerper van de website zijn opgegeven:

  1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

  2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

  3. Klik op het tabblad Algemeen en klik vervolgens op Toegankelijkheid.

  4. Schakel de selectievakjes Specifieke kleuren van webpagina's negeren, Specifieke lettertypestijlen van webpagina's negeren en Specifieke lettertypegrootten van webpagina's negeren in en klik tweemaal op OK.