De datum en tijd wijzigen waarop een foto is genomen

Digitale camera's leggen de datum en tijd vast waarop foto's worden genomen. Wanneer u de foto's overbrengt van de camera naar de computer, worden de datum en tijd op de computer opgeslagen als onderdeel van de informatie die wordt opgeslagen bij elke foto. Helaas is deze informatie niet altijd juist. Als u een aantal foto's bijvoorbeeld hebt genomen in een andere tijdzone, kan de tijd die is vastgelegd voor die foto's enkele uren afwijken van de juiste tijd. Ook kan het zo zijn dat de camera is ingesteld op een onjuiste datum en tijd. Of de datum verwijst naar de datum waarop de foto's zijn gescand en niet naar de datum waarop ze zijn genomen. Al deze afwijkingen kunnen worden gecorrigeerd.

Alles weergeven

De datum of tijd wijzigen

 1. U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

 2. Als het informatievenster niet wordt weergegeven naast het venster, klikt u op Info op de werkbalk om het weer te geven.

 3. Klik op de foto die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere foto's wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u vervolgens op elke foto die u wilt wijzigen.

 4. Klik op de datum boven aan het informatievenster.

 5. Klik op de pijl naast de datum en klik vervolgens op de juiste datum op de kalender.

 6. Klik op de tijd boven aan het informatievenster.

 7. Selecteer de juiste tijd.

De tijd aanpassen voor foto's die zijn genomen in een andere tijdzone

 1. U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de foto die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Tijd genomen op wijzigen.

  Als u meerdere foto's wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt, klikt u op elke foto die u wilt wijzigen en klikt u met de rechtermuisknop op één foto als u klaar bent.

 3. Typ in het vak Wijzigen met het aantal uren waarmee u de tijd wilt wijzigen of klik op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om het aantal uren te selecteren. Als u de tijd wilt vervroegen, typt u een minteken (-) vóór het aantal.