U kunt op verschillende manieren het volume regelen in Windows Media Player. Zo kunt u het volume harder of zachter zetten en dempen, en volumeverschillen binnen een nummer of tussen verschillende nummers verkleinen. Houd er rekening mee dat andere software- en hardwarebesturingselementen van invloed kunnen zijn op de instellingen voor het volume en audio-effecten in de speler. Als u problemen ondervindt, kunt u het volgende aanpassen: de audio-instellingen van Windows, de knoppen op uw luidsprekers, subwoofer of versterker, of de instellingen in andere software die is gebruikt om de geluidskaart in uw computer te configureren. Zie Windows Help en ondersteuning voor informatie over het aanpassen van het luidsprekervolume in Windows.

Alles weergeven

Het volume aanpassen of dempen

 • Als u het volume harder of zachter wilt zetten, gebruikt u de schuifregelaar VolumeAfbeelding van de schuifregelaar Volume. Als u het volume wilt dempen, klikt u op de knop DempenAfbeelding van de knop Dempen. Als u het geluid wilt herstellen, klikt u nogmaals op de knop DempenAfbeelding van de knop Dempen.

Volumeverschillen binnen een nummer verkleinen

U kunt grote variaties in het volume in een stuk muziek voorkomen door het verschil tussen de hardste en de zachtste geluiden kleiner te maken. Deze functie is alleen beschikbaar voor bestanden die zijn gecodeerd met de Windows Media Audio 9 Lossless-codec of de Windows Media Audio 9 Professional-codec.

 1. Klik op de pijl onder de tab Nu afspelen, wijs Aanpassingen aan en klik vervolgens op Dynamiek afzwakken.

 2. Klik op koppeling Inschakelen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een kleiner verschil wilt tussen harde en zachte geluiden, klikt u op Normaal verschil.

  • Voor het kleinste verschil tussen harde en zachte geluiden, klikt u op Weinig verschil.

 3. Klik op de knop SluitenAfbeelding van de knop Sluiten in het deelvenster Aanpassingen om de instellingen te verbergen.

Volumeverschillen tussen nummers verkleinen

Als uw nummers met verschillende volumes worden afgespeeld, kunt u het volume door de speler laten afvlakken (normaliseren), zodat u het volume niet handmatig hoeft aan te passen wanneer een nieuw nummer begint. De speler leest hiervoor een waarde voor volumeafvlakking in een bestand en past het volume vervolgens aan tijdens het afspelen. Volumeafvlakking is alleen beschikbaar voor bestanden in de Windows Media- of MP3-indeling die een waarde voor volumeafvlakking bevatten. Deze waarde wordt automatisch toegevoegd aan de bestanden die tijdens het rippen worden gemaakt. U kunt deze waarde ook toevoegen aan bestanden op uw computer die u hebt toegevoegd aan de mediabibliotheek van de speler. Het toevoegen van deze waarde is niet van invloed op de kwaliteit van een bestand of op de wijze waarop het bestand wordt afgespeeld in andere spelers of draagbare media-apparaten. U kunt volumeafvlakking als volgt inschakelen:

 1. Klik op de pijl onder de tab Nu afspelen, wijs Aanpassingen aan en klik vervolgens op Crossfading en automatische volumeafvlakking.

 2. Klik op de koppeling Automatische volumeafvlakking inschakelen.

 3. Speel het hele bestand af om de waarde voor de volumeafvlakking toe te voegen aan een bestand. Het volume van dat bestand wordt dan automatisch afgevlakt wanneer u het bestand in de toekomst afspeelt.

 4. Klik op de knop SluitenAfbeelding van de knop Sluiten in het deelvenster Aanpassingen om de instellingen te verbergen.
 5. (Optioneel) U kunt als volgt een waarde voor volumeafvlakking toevoegen aan bestanden:

  • Klik op de pijl onder de tab Mediabibliotheek en klik vervolgens op Aan mediabibliotheek toevoegen.

  • Klik op Geavanceerde opties en schakel het selectievakje Waarden voor volumeafvlakking aan alle bestanden toevoegen (langzaam) in.