De tekstgrootte op webpagina's wijzigen in Internet Explorer

Deze informatie is van toepassing op Windows Internet Explorer 7 en Windows Internet Explorer 8.

U kunt webpagina's gemakkelijker lezen als u de tekstgrootte aanpast. Als u de tekstgrootte wijzigt, verandert alleen de grootte van de tekst en niet de grootte van afbeeldingen en besturingselementen.

De tekstgrootte op webpagina's wijzigen

  1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

  2. Klik op de knop Pagina, klik op Tekstgrootte en klik vervolgens op de gewenste grootte.

Opmerkingen

  • Hiermee wijzigt u de grootte van de tekst op webpagina's, tenzij de maker van de website expliciet een bepaalde tekstgrootte heeft ingesteld. Voor meer informatie over het overschrijven van de tekstinstellingen van de maker van de webpagina met lettertypen die u zelf selecteert, raadpleegt u De kleuren en lettertypen op webpagina's wijzigen.

  • Gebruik de functie In- en uitzoomen als u alle elementen op de webpagina wilt vergroten, inclusief afbeeldingen en besturingselementen. Zie Inzoomen op een webpagina voor meer informatie over de functie In- en uitzoomen.