Computers in een netwerk moeten een unieke naam hebben, zodat deze elkaar kunnen herkennen en met elkaar kunnen communiceren. U kunt computers het beste een korte naam (vijftien tekens of minder) geven die eenvoudig herkenbaar is.

We adviseren u om alleen standaardtekens in de computernaam te gebruiken. De standaardtekens zijn 0-9, A-Z, a-z en het koppelteken (-). Computernamen mogen niet volledig uit getallen bestaan en geen spaties bevatten. De naam mag ook geen speciale tekens bevatten, zoals:

< > ; : " * + = \ | ? ,

Opmerking

  • Van sommige internetproviders moet u een specifieke computernaam gebruiken zodat ze de computer kunnen identificeren en uw account kunnen valideren. Wijzig de toegewezen computernaam niet als uw provider een specifieke naam vereist.

  1. U kunt Systeem als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeem.

  2. Klik onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep op Instellingen wijzigen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  3. Klik op het tabblad Computernaam op Wijzigen.

  4. Verwijder onder Computernaam de vorige computernaam, typ een nieuwe computernaam en klik op OK. Als de computer onderdeel uitmaakt van een domein, wordt u gevraagd om de naam en het wachtwoord op te geven voor een account met rechten om de naam van de computer in het domein te wijzigen.