De taalinstellingen van Internet Explorer wijzigen

Deze informatie is van toepassing op Windows Internet Explorer 7 en Windows Internet Explorer 8.

Als u meerdere talen toevoegt aan Internet Explorer, wordt de tekst op webpagina's en de adresbalk correct weergegeven. Bedenk dat als u talen installeert in Internet Explorer, dit alleen betekent dat deze talen beschikbaar zijn op websites en de adresbalk. Als u de taal voor de menu's en knoppen van Internet Explorer wilt wijzigen, moet u de gewenste taalversie van Internet Explorer installeren.

Alles weergeven

Een taal toevoegen aan Internet Explorer

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 3. Klik op het tabblad Algemeen en klik vervolgens op Talen.

 4. Klik in het dialoogvenster Taalvoorkeur op Toevoegen.

 5. Selecteer in het dialoogvenster Taal toevoegen een taal in de lijst en klik op OK.

 6. Herhaal de stappen 4 en 5 totdat u alle gewenste talen hebt toegevoegd.

 7. Klik twee keer op OK.

Opmerking

 • Als u verschillende talen spreekt, kunt u deze ordenen in volgorde van prioriteit. Als een website in meerdere talen beschikbaar is, wordt de inhoud weergegeven in de taal met de hoogste prioriteit. Als u de volgorde van de talen wilt wijzigen, klikt u op een taal en gebruikt u de knop Omhoog of Omlaag om de talen te rangschikken in volgorde van prioriteit.

Automatisch de taal van een website bepalen

De meeste webpagina's bevatten gegevens waaraan de browser kan zien welke taal en tekens voor de weergave van de pagina moeten worden gebruikt. Dit type gegevens wordt de taalcode genoemd. In Internet Explorer kan meestal de juiste taalcode worden bepaald, zelfs als een webpagina geen taalcodegegevens bevat, mits de functie voor automatische selectie van de taalcode is ingeschakeld. U gaat hiervoor als volgt te werk:

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Ga naar een webpagina.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de pagina, wijs Codering aan en klik op Automatische selectie.

De taalcode voor een webpagina handmatig selecteren

Als met Automatische selectie niet de juiste taalcode kan worden bepaald en u weet welke taalcode dit zou moeten zijn, kunt u de taalcode handmatig selecteren.

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Ga naar de pagina waarvoor u een taal wilt selecteren.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de pagina, wijs Codering aan en Meer aan, en klik op de gewenste taal.

 4. Klik op Downloaden als u wordt gevraagd onderdelen voor taalondersteuning te downloaden.

Opmerking

Automatisch lettertypen downloaden

Als op uw computer een nieuw lettertype nodig is om een tekst in een bepaalde taal te kunnen weergeven, kunt u Internet Explorer zodanig instellen dat het lettertype automatisch wordt gedownload. Deze functie is standaard ingeschakeld. Als de functie door iemand anders is uitgeschakeld, voert u de volgende stappen uit om de functie opnieuw in te schakelen.

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 3. Klik op Aangepast niveau op het tabblad Beveiliging.

 4. Schuif in het dialoogvenster Beveiligingsinstellingen naar het gedeelte Downloads en voer een van de volgende handelingen uit in het gedeelte Lettertype downloaden:

  • Klik op Uitschakelen als u het automatisch installeren van lettertypen wilt uitschakelen.

  • Klik op Inschakelen als u het automatisch installeren van lettertypen wilt toestaan.

  • Klik op Vragen als u de installatie van een lettertype in Internet Explorer eerst wilt bevestigen.

 5. Klik twee keer op OK.