De instellingen voor Extern bureaublad wijzigen

Hierna vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over instellingen voor Extern bureaublad.

Alles weergeven

Kan ik als ik verbinding hebt gemaakt met een externe computer apparaten en bronnen gebruiken, die onderdeel uitmaken van of die zijn aangesloten op mijn computer, zoals mijn printer, mijn vaste schijf of het Klembord?

Ja, dat kunt u inderdaad. Dit wordt het omleiden van een apparaat of bron (bijvoorbeeld een printer of een station) genoemd. U kunt apparaten en bronnen als volgt omleiden:

 1. U kunt het onderdeel Verbinding met extern bureaublad als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Verbinding met extern bureaublad.

 2. Klik op Opties en klik vervolgens op het tabblad Lokale bronnen.

 3. Selecteer onder Lokale apparaten en bronnen de apparaten of bronnen die u wilt omleiden. Klik op Meer als u meer apparaten wilt weergeven.

Opmerkingen

 • Als u verbinding maakt met een computer waarop Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerd, en u wilt bestanden kopiëren en plakken, volgt u de bovenstaande stappen om het station op deze computer dat de tijdelijke map bevat, om te leiden. Dit is in het merendeel van de gevallen station C.

 • U kunt vanwege beveiligingsbeperkingen geen bestand vanaf een externe computer naar de hoofdmap of een station op deze computer kopiëren als u zich niet met de standaard Administrator-account van de computer hebt aangemeld.

Nieuwe functies op het gebied van omleiden in deze versie van Windows

De mogelijkheden voor omleiden zijn in deze versie van Windows verbeterd en uitgebreid. U kunt mediaspelers die zijn gebaseerd op het MTP-protocol (Media Transfer Protocol) en digitale camera's die zijn gebaseerd op het PTP-protocol (Picture Transfer Protocol) voortaan omleiden.

Plug-en-Play-apparaten omleiden

 1. U kunt het onderdeel Verbinding met extern bureaublad als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Verbinding met extern bureaublad.

 2. Klik op Opties, klik op het tabblad Lokale bronnen en klik vervolgens op Meer.

 3. Klik onder Lokale apparaten en bronnen op het plusteken (+) dat naast Ondersteunde plug-en-play-apparaten wordt weergegeven.

  De Plug-en-Play-apparaten die ondersteuning bieden voor omleiden en die momenteel zijn aangesloten, worden in deze lijst weergegeven. Als het apparaat dat u hebt aangesloten niet in de lijst wordt weergeven, wordt het omleiden van het apparaat momenteel niet ondersteund.

 4. Schakel het selectievakje in naast de apparaten die u wilt omleiden:

Opmerkingen

 • Het is niet mogelijk om inhoud die met DRM (Digital Rights Management) is beveiligd over te brengen vanaf omgeleide mediaspelers.

 • Het omleiden van Plug-en-Play-apparaten is alleen beschikbaar in Windows Vista Enterprise en Windows Vista Ultimate wanneer verbinding wordt gemaakt met een externe computer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd.

 • Het wordt niet ondersteund via trapsgewijze verbindingen met een extern bureaublad. (Wanneer u extern verbonden bent met een computer en u vanuit die sessie verbinding maakt met een andere computer, is de tweede verbinding een trapsgewijze verbinding.) U kunt bijvoorbeeld een Plug-en-Play-apparaat dat op uw lokale computer is aangesloten, omleiden en gebruiken wanneer u verbinding maakt met een externe computer. Als u echter vanuit de eerste externe computer verbinding maakt met een tweede externe computer, kunt u het Plug-en-Play-apparaat niet omleiden en gebruiken met de tweede computer.

Als u de hiervoor beschreven stappen volgt, kunt u er ook voor kiezen om stations of apparaten om te leiden die u in de toekomst aansluit of waarmee u in de toekomst verbinding maakt.

Stations of apparaten omleiden die nog niet zijn verbonden of aangesloten

 1. U kunt het onderdeel Verbinding met extern bureaublad als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Verbinding met extern bureaublad.

 2. Klik op Opties, klik op het tabblad Lokale bronnen en klik vervolgens op Meer.

 3. Klik onder Lokale apparaten en bronnen op het plusteken (+) naast Stations en klik vervolgens op Stations waarmee ik later een verbinding maak.
  – of –
  Klik op het plusteken (+) naast Ondersteunde plug-en-play-apparaten en klik vervolgens op Apparaten die ik later aansluit.

In Windows Vista Enterprise en Windows Vista Ultimate kunt u Microsoft Point of Service voor .NET-apparaten (POS voor .NET) ook omleiden. Als u het omleiden van deze apparaten wilt inschakelen, moet u het RDP-bestand (Remote Desktop Protocol) bewerken omdat deze apparaten niet onder Lokale apparaten en bronnen worden weergegeven.

Het RDP-bestand (.rdp) bewerken

Het standaard-RDP-bestand is een verborgen bestand dat zich in de map Documenten bevindt. Zie Verborgen bestanden weergeven als u dit bestand zichtbaar wilt maken.

 1. Open het .rdp-bestand in een teksteditor, zoals Kladblok.

 2. Voeg de volgende regel toe of wijzig deze:

  redirectposdevices:i:waarde
  • Als waarde = 0 is Microsoft Point of Service voor .NET-apparaatomleiding (POS voor .NET) uitgeschakeld.

  • Als waarde = 1 is Microsoft Point of Service voor .NET-apparaatomleiding (POS voor .NET) ingeschakeld.

Opmerking

 • U kunt Kladblok als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Kladblok.

Ga naar het onderwerp over RDP-instellingen (Remote Desktop Protocol) in Windows Server 2003 en in Windows XP op de website van Microsoft voor meer informatie over het bewerken van RDP-bestanden.

Hoe kan ik muziek of andere geluiden weergeven vanaf de externe computer?

Extern bureaublad is zo ingesteld dat geluiden vanaf de externe computer standaard naar uw computer worden overgebracht. Volg de volgende stappen om de standaardinstelling te herstellen als geluiden vanaf de externe computer niet worden weergegeven:

 1. U kunt het onderdeel Verbinding met extern bureaublad als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Verbinding met extern bureaublad.

 2. Klik op Opties en klik vervolgens op Lokale bronnen.

 3. Klik onder Geluid van externe computer op Op deze computer afspelen.

Hoe kan ik bij een langzame verbinding de prestaties van Extern bureaublad verbeteren?

Het kan zijn dat u de instellingen voor de verbindingssnelheid moet wijzigen of dat u op de externe computer minder visuele effecten moet gebruiken.

 1. U kunt het onderdeel Verbinding met extern bureaublad als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Verbinding met extern bureaublad.

 2. Klik op Opties en klik vervolgens op Gebruikerservaring.

 3. Kies als dat nodig is de juiste verbindingssnelheid.

 4. Schakel de selectievakjes in of uit voor de visuele effecten die u wilt weergeven of verbergen. In het algemeen geldt dat hoe minder visuele effecten u inschakelt, des te sneller de verbinding is. De verbinding wordt echter sneller als u Bitmapafbeeldingen in cache plaatsen selecteert.

Kan ik de instellingen voor Extern bureaublad opslaan, zodat ik deze in de toekomst opnieuw kan gebruiken?

Ja. Volg hiertoe de volgende stappen:

 1. U kunt het onderdeel Verbinding met extern bureaublad als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Verbinding met extern bureaublad.

 2. Klik op Opties, selecteer de instellingen die u wilt opslaan en klik vervolgens op het tabblad Algemeen op Opslaan of Opslaan als.

Klik op het tabblad Algemeen, klik op Openen en selecteer vervolgens het gewenste bestand als u een instellingenbestand wilt openen.

Hoe kan ik tijdens een Extern bureaublad-sessie de verbinding verbreken?

De verbinding verbreken zonder dat de Extern bureaublad-sessie wordt beëindigd

 • U kunt tijdens een sessie tijdelijk de verbinding verbreken door op de knop SluitenAfbeelding van de knop Sluiten op de verbindingsbalk (de horizontale balk die boven aan het scherm wordt weergegeven) te klikken. Het programma wordt op deze wijze niet afgesloten, zodat u de eerstvolgende keer dat u verbinding maakt, kunt doorgaan waar u bent gebleven.

De Extern bureaublad-sessie beëindigen en de verbinding verbreken

 • Klik in het venster Verbinding met extern bureaublad op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op de pijl naast de knop VergrendelenAfbeelding van de knop Aan/uit en de knop Vergrendelen in het menu Start en klik vervolgens op Afmelden.

Hoe kan ik opnieuw verbinding maken nadat ik tijdens een Extern bureaublad-sessie de verbinding tijdelijk heb verbroken?

Maak op de gebruikelijke wijze verbinding met de externe computer. De volgende keer dat u verbinding met dezelfde externe computer maakt, wordt de afgebroken (als dit op de externe computer is toegestaan) sessie automatisch voortgezet.

Kan ik sneltoetsen gebruiken voor Verbinding met extern bureaublad?

Ja. Er zijn twee manieren waarop u dit kunt doen: U kunt de externe computer zo instellen dat de Windows-sneltoetsen die u gebruikt (bijvoorbeeld ALT+TAB) worden herkend en u kunt Terminal Server-sneltoetsen gebruiken.

Volg de volgende stappen als u Windows-sneltoetsen wilt gebruiken:

 1. U kunt het onderdeel Verbinding met extern bureaublad als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Verbinding met extern bureaublad.

 2. Klik op Opties en klik vervolgens op Lokale bronnen.

 3. Selecteer onder Toetsenbord de optie Op de externe computer zodat de Windows-sneltoetsen die u typt door de externe computer worden herkend. (U kunt ook de optie Alleen bij weergave in volledig scherm gebruiken. Dit leidt zolang u Verbinding met extern bureaublad in een volledig scherm weergeeft tot hetzelfde resultaat. Dit is de standaardinstelling.)

Zie de volgende tabel als u Terminal Server-sneltoetsen wilt gebruiken:

Sneltoets
Beschrijving

ALT+PGUP

Van links naar rechts tussen programma's schakelen.

ALT+PGDN

Van rechts naar links tussen programma's schakelen.

ALT+INS

De programma's doorlopen in de volgorde waarin deze zijn gestart.

ALT+HOME

Het menu Start weergeven.

CTRL+ALT+BREAK

De sessie in een venster of in een volledig scherm weergeven.

CTRL+ALT+END

Het dialoogvenster Windows-beveiliging weergeven.

ALT+DEL

Het Windows-menu Start weergeven.

CTRL+ALT+MINTEKEN (-) op het numerieke toetsenblok

Een momentopname van het actieve venster in de client op het Klembord van de Terminal-server plaatsen. (Dit is vergelijkbaar met het drukken op ALT+PRINT-SCRN op een lokale computer.)

CTRL+ALT+PLUSTEKEN (+) op het numerieke toetsenblok

Een momentopname van het gehele clientvenstergebied op het Klembord van de Terminal-server plaatsen. (Dit is vergelijkbaar met het drukken op PRINT-SCRN op een lokale computer.)

CTRL+ALT+PIJL-RECHTS

Tabsgewijs vanuit de besturingselementen voor Extern bureaublad verspringen naar een besturingselement in het hostprogramma (zoals een knop of een tekstvak). Dit is nuttig wanneer de besturingselementen voor Extern bureaublad zijn ingesloten in een ander (host)programma.

CTRL+ALT+PIJL-LINKS

Tabsgewijs vanuit de besturingselementen voor Extern bureaublad verspringen naar een besturingselement in het hostprogramma (zoals een knop of een tekstvak). Dit is nuttig wanneer de besturingselementen voor Extern bureaublad zijn ingesloten in een ander (host)programma.

CTRL+ALT+BREAK en CTRL+ALT+END zijn in alle Extern bureaublad-sessies beschikbaar, zelfs wanneer u op de externe computer hebt ingesteld dat Windows-sneltoetsen moeten worden herkend.