Kiezen welke foto's en video's worden weergegeven in Windows Fotogalerie

Windows Fotogalerie geeft automatisch de foto's en video's in de map Afbeeldingen op uw computer weer. U kunt de inhoud van Fotogalerie op elk gewenst moment veranderen door mappen toe te voegen en te verwijderen. Dat is met name handig als u bepaalde foto's en video's op een andere locatie dan de map Afbeeldingen bewaart. U kunt ook afzonderlijke foto's en video's aan Fotogalerie toevoegen zonder de gehele map toe te voegen.

Alles weergeven

Een map toevoegen aan Fotogalerie

Wanneer u een map toevoegt aan Fotogalerie, worden alle foto's en video's in de map daar weergegeven. Omdat u slechts één map tegelijk aan Fotogalerie kunt toevoegen, moet u de volgende stappen herhalen voor elke toe te voegen map.

 1. U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

 2. Klik in het menu Bestand op Map aan galerie toevoegen.

 3. Klik op de map met de foto's en video's die u wilt toevoegen en klik op OK.

Waarschuwing

 • Bepaalde mappen kunnen beter niet aan Fotogalerie worden toegevoegd. Zo wordt bijvoorbeeld de map Lokaal station de hoofdmap genoemd omdat deze de gehele vaste schijf weergeeft. Als u deze map aan Fotogalerie zou toevoegen, wordt de uitvoering ervan bijzonder traag. Om dezelfde redenen moet u ook de map Windows en andere systeemlocaties niet opnemen in Fotogalerie.

Eén foto of video toevoegen aan Fotogalerie

U kunt afzonderlijke foto's en video's aan Fotogalerie toevoegen zonder automatisch alle andere in dezelfde map opgeslagen bestanden op te nemen.

 1. Open de map met de foto of video die u aan Fotogalerie wilt toevoegen.

 2. U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

 3. Sleep de foto of video uit de map naar het venster van Fotogalerie.

  De foto of video wordt naar de map Afbeeldingen gekopieerd en automatisch toegevoegd aan Fotogalerie.

Opmerkingen

 • Er kunnen aan Fotogalerie alleen foto's en video's worden toegevoegd. Als u een ander soort bestand probeert toe te voegen, wordt dat bestand wel naar de map Afbeeldingen gekopieerd, maar niet weergegeven in Fotogalerie.

 • Er bestaat een groot aantal verschillende afbeeldingstypen. Deze worden niet allemaal weergegeven in Fotogalerie. Afbeeldingen met de bestandsextensie .GIF worden bijvoorbeeld niet weergegeven in Fotogalerie.

Een map wissen uit Fotogalerie

Wanneer u een map uit Fotogalerie wist, wordt de map niet van de computer verwijderd. Als u een map wist, geeft Fotogalerie de foto's en video's in die map niet meer weer, hoewel de map nog wel op de computer aanwezig is.

U kunt op elk gewenst mappen wissen die u aan Fotogalerie hebt toegevoegd, maar dat geldt niet voor de mappen die standaard in Fotogalerie zijn opgenomen. Door een map te wissen wordt deze niet meer weergegeven in Fotogalerie. U kunt wel mappen uit Fotogalerie wissen, maar geen afzonderlijke foto's of video's. Het is echter wel mogelijk op elk gewenst moment foto's uit Fotogalerie te verwijderen. Als u een foto verwijdert, wordt deze definitief van de computer verwijderd alsof u de foto uit de map Afbeeldingen hebt verwijderd.

Het is ook niet mogelijk een submap te wissen zonder de bovenliggende map te wissen. In het voorbeeld hieronder wordt de map Familie gewist, waardoor tevens alle bijbehorende submappen worden gewist. U kunt echter niet alleen de map Kinderen of Grootouders wissen.

Afbeelding van submappen in Fotogalerie
Het is in Fotogalerie namelijk niet mogelijk een submap te wissen zonder de bovenliggende map te wissen.
 1. U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

 2. Klik in het Navigatievenster met de rechtermuisknop op de map die u wilt wissen en klik op Uit Galerie verwijderen.

Waarschuwing

 • Met Fotogalerie kunt u op een andere manier uw foto's en video's bekijken en indelen. Het programma geeft foto's en video's weer die u hebt opgeslagen in de map Afbeeldingen en andere mappen op uw computer. Het dient niet ter vervanging van mappen op uw computer. Daarom moet u de foto's in Fotogalerie of de map Afbeeldingen alleen verwijderen als u de foto's daadwerkelijk van de computer wilt verwijderen. Als dat het geval is, worden ze definitief van de computer verwijderd en niet meer weergegeven in de map Afbeeldingen of in Fotogalerie.