Beheer van kleurinstellingen: veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over kleurbeheer. U kunt ook extra informatie vinden over kleurbeheer op de website Microsoft Image Color Management.

Alles weergeven

Wat is kleurbeheer?

Kleurbeheer is een systeem dat ervoor moet zorgen dat kleurinhoud overal naar wens wordt weergegeven —ook op apparaten zoals het beeldscherm en de printer.

Waarom is kleurbeheer nodig?

Verschillende typen apparaten hebben vaak verschillende kleureigenschappen en -voorzieningen. Beeldscherm kunnen bijvoorbeeld niet dezelfde reeks kleuren weergeven als een printer kan afdrukken. Dit komt door de totaal verschillende processen die elk apparaat gebruikt om kleurinhoud te genereren. Scanners een camera's hebben ook andere kleureigenschappen. Zelfs verschillende programma's interpreteren en verwerken kleuren soms anders. Zonder een consistent kleurbeheersysteem kan dezelfde afbeelding er anders uitzien op elk van deze apparaten. De weergave van kleurinhoud is ook afhankelijk van de weergaveomstandigheden (zoals omgevingslicht). Dit komt doordat het menselijk oog zich aanpast aan verschillende omstandigheden, zelfs bij het bekijken van dezelfde foto.

Kleurbeheer behoudt de relaties binnen kleurinhoud zodat een acceptabele weergave kan worden bereikt op apparaten met verschillende kleurvoorzieningen en bij verschillende weergaveomstandigheden. Hiervoor is vereist dat de relaties tussen de apparaateigenschappen en de weergaveomstandigheden worden beheerd zodat er acceptabele resultaten worden behaald.

Wat zijn kleurprofielen?

Een kleurprofiel is een bestand waarin de kleureigenschappen van een specifiek apparaat worden beschreven terwijl het in een bepaalde staat verkeert. Profielen kunnen ook extra informatie bevatten die weergaveomstandigheden of Gamut-koppelingen definieert. Kleurprofielen, die samenwerken met het kleurbeheersysteem van de computer, zorgen ervoor dat kleurinhoud op een acceptabele manier wordt gegenereerd, ongeacht het apparaat of de weergaveomstandigheden. Wanneer er een nieuw apparaat wordt toegevoegd aan de computer, wordt het kleurprofiel voor dat apparaat normaal gesproken automatisch geïnstalleerd.

Wat is een kleurruimte?

Een kleurruimte is een driedimensionaal model waarin de tint, de waarde en de chroma van kleuren in een diagram worden weergegeven om de weergavemogelijkheden van een apparaat aan te geven.

Wanneer moet ik de kleurbeheerinstellingen wijzigen?

Aangezien de standaardkleurbeheerinstellingen normaal gesproken in orde zijn, moet u deze instellingen alleen wijzigen als u specifieke kleurbeheerbehoeften hebt waaraan niet wordt voldaan door de huidige instellingen. Deze opties zijn dus eigenlijk vooral bedoeld voor professionals op dit gebied.

U kunt de kleurbeheerinstellingen wijzigen als u een van de volgende handelingen wilt verrichten:

 • Een kleurprofiel toevoegen of verwijderen.

 • Een ander kleurprofiel koppelen aan een van uw apparaten.

 • Het standaardkleurprofiel van een van uw apparaten wijzigen.

 • De standaardrendermethode of de standaardkleurruimte wijzigen.

Waar kan ik de kleurbeheerinstellingen voor mijn computer wijzigen?

U kunt de kleurbeheerinstellingen voor de computer wijzigen door Kleurbeheer te openen in het Configuratiescherm.

 • U kunt Kleurenbeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Kleurenbeheer.

Hoe voeg ik een kleurprofiel toe aan een van mijn apparaten?

Kleurprofielen worden normaal gesproken automatisch toegevoegd tijdens de installatie van nieuwe apparaten. Kleurprofielen kunnen ook worden toegevoegd door kleurbeheerprogramma's, zoals kalibratie-apparaten voor beeldschermen. Het is dus waarschijnlijk dat er al profielen voor uw apparaten bestaan. Als u toch een nieuw profiel wilt installeren, gaat u als volgt te werk:

 1. U kunt Kleurenbeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Kleurenbeheer.

 2. Klik op de tab Profielen en klik vervolgens op Toevoegen.

 3. Selecteer het nieuwe kleurprofiel en klik op Openen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Waarom zou een apparaat meer dan een kleurprofiel nodig hebben?

Een kleurprofiel bevat de kleureigenschappen van een specifiek apparaat in een bepaalde staat. Voor wijzigingen die resulteren in een wijziging van het kleurgedrag van een apparaat, kan een afzonderlijk profiel vereist zijn. Bovendien kunnen profielen worden geoptimaliseerd voor verschillende typen projecten. Een printer kan bijvoorbeeld worden geleverd met verschillende profielen, die allemaal ontworpen zijn voor een ander type papier of inkt.

Wat is WCS?

WCS, wat staat voor het Windows Kleursysteem, is een geavanceerd kleurbeheersysteem dat is opgenomen in de nieuwste versies van Windows. WCS, dat op profielen gebaseerd ICC-kleurbeheer (International Color Consortium) ondersteunt, biedt geavanceerde voorzieningen die niet zijn opgenomen in bestaande ICC-kleurbeheersystemen.

Waarom bevatten de kleurbeheerinstellingen zowel WCS- als ICC-profielen?

Windows blijft WCS- en ICC-profielen ondersteunen om u een zo breed mogelijk scala keuzes te bieden voor het aanpassen van kleurbeheeropties en kleurwerkstromen.

Hoe kies ik een profiel om aan een apparaat te koppelen?

Als u meer dan een profiel hebt geïnstalleerd voor een apparaat, kunt u opgeven welk profiel u wilt gebruiken voor een bepaald project. Daartoe gaat u als volgt te werk:

 1. U kunt Kleurenbeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Kleurenbeheer.

 2. Klik op de tab Apparaten en klik op het profiel dat u wilt gebruiken.

  Als u van dit profiel het standaardprofiel voor dit apparaat wilt maken, klikt u op Als standaard instellen.

Opmerking

 • Met uw foto- of beeldbewerkingsprogramma kunt u mogelijk ook kleurprofielen kiezen. Als u het profiel in een programma wijzigt, is dit meestal alleen van toepassing op dat programma. De standaardprofielen in Kleurbeheer worden gebruikt wanneer er geen specifieke keuze is gemaakt in een ander programma.

Ik zie een instelling voor ´standaardrendermethode´ op het tabblad Geavanceerd in Kleurbeheer. Wat is een rendermethode en moet ik deze standaardinstelling ooit wijzigen?

Aan de hand van een rendermethode wordt bepaald hoe kleuren worden weergegeven wanneer u van het ene apparaat (en dus kleurruimte) naar het andere schakelt. U kunt een rendermethode zien als een stijl voor het genereren van kleuren. Het is de benadering die Windows gebruikt om de juiste kleuren te kiezen bij weergeven of afdrukken.

Als in een programma niet standaard een rendermethode is opgegeven, kunt u de standaardrendermethode opgeven die moet worden gebruikt. Er zijn vier veelgebruikte rendermethoden die de meestgebruikte taken dekken. Afhankelijk van de rendermethode verschilt de weergave van een foto licht, omdat Windows een andere reeks beschikbare kleuren gebruikt om deze te genereren. Dit zijn de vier rendermethoden die veel worden gebruikt:

Rendermethode Veelgebruikte taak
Rendermethode

Perceptueel (foto's)

Veelgebruikte taak

Beste methode voor foto's. Wanneer kleuren worden geconverteerd van de kleurruimte van het ene apparaat naar het andere, blijft de relatie tussen kleuren behouden.

Rendermethode

Relatief colorimetrisch (line art)

Veelgebruikte taak

Beste methode wanneer een paar specifieke kleuren exact moeten kloppen, bijvoorbeeld bij het genereren van logo's. Dit is ook de beste methode voor de laatste transformatiefase in afdrukvoorbeelden. De kleuren die binnen de toegestane kleurruimte van beide apparaten vallen, blijven ongewijzigd maar andere kleuren kunnen worden gewijzigd, wat resulteert in een gecomprimeerde kleurtoon. De relatieve colorimetrische rendermethode koppelt wit van de kleurruimte van het bronapparaat aan wit in de kleurruimte van het doelapparaat.

Rendermethode

Absoluut colorimetrisch (papier simuleren)

Veelgebruikte taak

Beste methode voor gebruik in de laatste transformatiefase wanneer u drukproeven maakt waarbij u de papierkeur wilt weergeven in de uitvoer. De absolute colorimetrische rendermethode verschilt van de relatieve colorimetrische methode omdat wit in de bronkleurruimte niet wordt gekoppeld aan wit in de doelkleurruimte.

Rendermethode

Intensiteit (kaarten en grafieken)

Veelgebruikte taak

Beste methode voor zakelijke grafieken waarbij levendigheid belangrijker is dan realistische kleuren, bijvoorbeeld voor zakelijke kaarten en grafieken. Wanneer kleuren worden geconverteerd van de kleurruimte van het ene apparaat naar het andere, blijft de relatieve tint behouden maar kunnen de kleuren veranderen.

Opmerking

 • Op het tabblad Geavanceerd kunt u ook een koppeling opgeven tussen WCS Gamut-koppelingmodelprofielen en de vier veelgebruikte rendermethoden. Normaal gesproken moet u alleen deze rendermethodekoppelingen wijzigen als u een WCS-invoegtoepassing voor Gamut-koppelingsmethoden hebt geïnstalleerd en u deze wilt gebruiken in plaats van de standaard-WCS-Gamut-koppeling. De meeste gebruikers hoeven deze instellingen nooit te wijzigen.