Het NTFS-bestandssysteem en het FAT-bestandssysteem

Een bestandssysteem is de onderliggende structuur die door een computer wordt gebruikt om gegevens op een vaste schijf te ordenen. Als u een nieuwe vaste schijf installeert, moet u deze partitioneren en formatteren met een bestandssysteem voordat u bestanden of programma's op deze schijf kunt opslaan. In Windows kunt u kiezen uit drie bestandssystemen: NTFS, FAT32 en het oudere en zelden gebruikte FAT (ook wel FAT16 genoemd).

NTFS

NTFS is het aanbevolen bestandssysteem voor deze versie van Windows. Dit bestandssysteem heeft vele voordelen boven het oudere bestandssysteem FAT32, zoals:

  • In NTFS kunnen bepaalde schijffouten automatisch worden hersteld, hetgeen in FAT32 niet mogelijk is.

  • NTFS biedt verbeterde ondersteuning voor grotere vaste schijven.

  • De beveiliging in NTFS is beter omdat u machtigingen en versleuteling kunt gebruiken om alleen de door u aangewezen gebruikers toegang tot bepaalde bestanden te verlenen.

FAT32

FAT32, en het veel minder gangbare bestandssysteem FAT, worden gebruikt in eerdere versies vanWindows-besturingssystemen, waaronder Windows 95, Windows 98 en Windows Millennium Edition. FAT32 biedt niet die beveiliging die NTFS biedt, dus als er een FAT32-partitie of -volume op uw computer aanwezig is, kan iedere gebruiker die toegang heeft tot uw computer, alle bestanden op deze computer lezen. FAT32 kent ook beperkingen wat betreft de grootte. U kunt geen FAT32-partitie maken die groter is dan 32 GB in deze versie van Windows en u kunt op een FAT32-partitie geen bestand opslaan dat groter is dan 4 GB.

De belangrijkste reden om FAT32 te gebruiken is dat u een configuratie met meerdere besturingssystemen gebruikt. U moet bijvoorbeeld FAT32 gebruiken als u een computer hebt waarop soms Windows 95, Windows 98 of Windows Millennium Edition en soms deze versie van Windows wordt uitgevoerd. Als dat het geval is, moet u het oudere besturingssysteem op een FAT32- of FAT-partitie installeren en ervoor zorgen dat deze partitie een primaire partitie is (een partitie die als host voor een besturingssysteem kan optreden). Alle extra partities waartoe u toegang wilt wanneer u deze eerdere versies van Windows gebruikt, moeten ook zijn geformatteerd met FAT32. Met deze eerdere versies van Windows kunt u toegang krijgen tot NTFS-partities of -volumes via een netwerk, maar niet tot de NTFS-partities op uw eigen computer.