Gecomprimeerde bestanden nemen minder opslagruimte in beslag en kunnen sneller naar andere computers worden overgebracht dan niet-gecomprimeerde bestanden. U kunt gecomprimeerde bestanden en mappen op dezelfde manier gebruiken als niet-gecomprimeerde bestanden en mappen. U kunt ook verschillende bestanden in één gecomprimeerde map bijeenbrengen, zodat u een groep bestanden gemakkelijker kunt delen. In plaats van verschillende bestanden hoeft u dan namelijk slechts één map aan een e‑mailbericht toe te voegen.

Alles weergeven

Een bestand of map comprimeren

 1. Zoek het item (bestand of map) dat u wilt comprimeren.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het item, wijs Kopiëren naar aan en klik vervolgens op Gecomprimeerde map.

  Er wordt een nieuwe gecomprimeerde map gemaakt. Als u de naam van de map wilt wijzigen, klikt u erop met de rechtermuisknop, klikt u op Naam wijzigen en typt u vervolgens de nieuwe naam.

Bestanden of mappen in een gecomprimeerde map uitpakken

 1. Zoek de gecomprimeerde map met de bestanden of mappen die u wilt uitpakken.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u één bestand of map wilt uitpakken, dubbelklikt u op de gecomprimeerde map om deze te openen. Vervolgens sleept u het bestand of de map vanuit de gecomprimeerde map naar een nieuwe locatie.

  • Als u de volledige inhoud van de gecomprimeerde map wilt uitpakken, klikt u met de rechtermuisknop op de map, klikt u op Alles uitpakken en volgt u de aanwijzingen.

Opmerkingen

 • Als u versleutelde bestanden toevoegt aan een gecomprimeerde map, worden de bestanden ontsleuteld wanneer ze worden geëxtraheerd. Hierdoor kunnen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens onbedoeld openbaar worden gemaakt. Versleutelde bestanden kunt u daarom beter niet comprimeren.

 • Sommige typen bestanden, zoals JPEG-afbeeldingen, zijn reeds sterk gecomprimeerd. Als u verschillende JPEG-afbeeldingen comprimeert in een map, komt de totale grootte van de map ongeveer overeen met die van de oorspronkelijke verzameling afbeeldingen, omdat de JPEG-bestandsindeling van huis uit gecomprimeerd is. Zie Foto's of video's verzenden in e‑mailberichten als u de bestandsgrootte van foto's die u per e‑mail wilt verzenden, wilt verkleinen.

 • Als u reeds een gecomprimeerde map hebt gemaakt en u hieraan nieuwe bestanden of mappen wilt toevoegen, sleept u de gewenste bestanden of mappen naar de gecomprimeerde map.