Veelgestelde vragen over het converteren van bestanden vóór de synchronisatie in Windows Media Player

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het converteren van bestanden voorafgaand aan de synchronisatie in Windows Media Player. Zie de veelgestelde vragen over Windows Media Player online als u uw vraag hier niet kunt vinden.

Alles weergeven

Moeten bestanden altijd worden geconverteerd voordat ze worden gesynchroniseerd?

Nee. Bestanden worden alleen geconverteerd als bestanden voor het desbetreffende apparaat een kwaliteitsniveau en/of indeling moeten hebben die is geoptimaliseerd voor het afspelen op dat apparaat. Conversie is niet van invloed op het oorspronkelijke bestand.

Kan ik conversie uitschakelen?

Voor sommige oudere apparaten is het mogelijk om de conversie uit te schakelen. Dit is echter niet mogelijk voor apparaten die het MTP-protocol (Media Transport Protocol) ondersteunen, omdat een MTP-apparaat aan Media Player doorgeeft of conversie nodig is om bestanden op het apparaat te kunnen afspelen. Als u een apparaat hebt waarvoor de conversie kan worden uitgeschakeld, dient u er rekening mee te houden dat bestanden mogelijk niet kunnen worden afgespeeld door het apparaat als u dit doet, of dat het apparaat onverwacht gedrag kan vertonen als u bestanden synchroniseert die buiten de mogelijkheden van het apparaat vallen. Daarom is het in het algemeen raadzaam bestanden te laten converteren voordat ze worden synchroniseerd. U kunt de conversie als volgt uitschakelen voor een apparaat dat dit ondersteunt:

 1. Klik op de pijl onder de tab Synchroniseren, wijs het apparaat aan en klik op Geavanceerde opties.

 2. Het dialoogvenster met eigenschappen van het apparaat wordt weergegeven. Klik op de tab Kwaliteit en schakel het selectievakje Muziek, afbeeldingen, video's en tv-uitzendingen zoals vereist door dit apparaat converteren uit.

Kan ik de kwaliteit kiezen van de bestanden die worden geconverteerd?

Ja. Normaal gesproken dient u het kwaliteitsniveau automatisch te laten selecteren door Media Player, om er zeker van te zijn dat de bestanden kunnen worden afgespeeld door uw apparaat. Als u bestanden met een hoger kwaliteitsniveau wilt synchroniseren met het apparaat, dient u eerst de documentatie bij het apparaat te raadplegen om te controleren welk kwaliteitsniveau wordt ondersteund door het apparaat. Als u een bestand synchroniseert dat een lager kwaliteitsniveau heeft dan het niveau dat u hebt opgegeven, wordt dat bestand met het bestaande kwaliteitsniveau gesynchroniseerd (het kwaliteitsniveau wordt niet verhoogd). U kunt het kwaliteitsniveau voor geconverteerde bestanden als volgt aanpassen:

 1. Klik op de pijl onder de tab Synchroniseren, wijs het apparaat aan en klik op Geavanceerde opties.

 2. Het dialoogvenster met eigenschappen van het apparaat wordt weergegeven. Klik op de tab Kwaliteit en selecteer de gewenste kwaliteitsinstellingen voor muziek en video. (U kunt geen kwaliteitsinstelling opgeven voor de conversie van afbeeldingen.) De werkelijke bitsnelheid van het bestand kan enigszins afwijken van de bitsnelheid die u hebt geselecteerd.

U kunt bovendien als volgt opgeven dat Media Player extra computervermogen gebruikt om de kwaliteit van geconverteerde videobestanden te verhogen:

 1. Klik op de pijl onder de tab Synchroniseren en klik vervolgens op Meer opties.

 2. Klik op Geavanceerd.

 3. Schakel in het dialoogvenster Opties voor bestandsconversie het selectievakje Kwaliteit gaat boven snelheid bij het converteren van videogegevens (de conversietijd neemt toe) in.

Is er een manier om de conversietijd te verkorten?

Ja. Als uw apparaat is ingesteld op automatische synchronisatie, kunt u conversie op de achtergrond inschakelen. Bestanden die moeten worden geconverteerd voordat ze kunnen worden gesynchroniseerd, worden dan op de achtergrond geconverteerd, waardoor het synchroniseren sneller gaat. Conversie op de achtergrond is standaard ingeschakeld voor videobestanden. Voor audiobestanden schakelt u conversie op de achtergrond als volgt in:

 1. Klik op de pijl onder de tab Synchroniseren en klik vervolgens op Meer opties.

 2. Klik op Geavanceerd.

 3. Schakel in het dialoogvenster Opties voor bestandsconversie het selectievakje Audiobestanden op de achtergrond converteren in.

Als deze optie is ingeschakeld, wordt de conversie op de achtergrond gestart wanneer aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Media Player wordt uitgevoerd en de computer is tien minuten inactief (geen invoer via muis of toetsenbord).

 • Het apparaat is niet aangesloten op de computer. (Als het apparaat wel is aangesloten, worden de bestanden geconverteerd en gesynchroniseerd.)

 • De computer is aangesloten op het stopcontact (werkt niet op accustroom).

Zodra de conversie is gestart, kunt u de computer opnieuw gebruiken. Media Player moet worden uitgevoerd tijdens de conversie, maar u kunt het programma minimaliseren op de taakbalk van Windows. Tijdens het conversieproces wordt alle ongebruikte processorcapaciteit van de computer gebruikt, maar dit mag niet van invloed zijn op het gebruik van de computer. In de volgende gevallen stopt de conversie:

 • Alle bestanden zijn geconverteerd.

 • Media Player wordt afgesloten.

 • De map waarin de geconverteerde bestanden worden opgeslagen heeft de opgegeven schijfruimte bereikt.

 • De computer schakelt over op accustroom (de conversie wordt hervat wanneer u de computer weer aansluit op een stopcontact).