Een normale afspeellijst in Windows Media Player is een statische lijst die een of meer digitale mediabestanden bevat. Dit kan een willekeurige combinatie zijn van muzieknummers, video's of afbeeldingen. Afspeellijsten zijn erg handig om items te groeperen die u vaak wilt beluisteren of bekijken. U kunt afspeellijsten ook gebruiken om items te groeperen die u op een cd wilt branden of wilt synchroniseren naar een draagbaar apparaat. Bovendien kunt u automatische afspeellijsten maken in de speler. Zie Veelgestelde vragen over afspeellijsten in Windows Media Player voor meer informatie over afspeellijsten

Alles weergeven

Een normale afspeellijst maken

 1. Klik op het tabblad Mediabibliotheek. Als u de lijst moet wissen voordat u een nieuwe afspeellijst maakt, klikt u op de knop Lijstdeelvenster wissenAfbeelding van de knop Lijstvenster wissen
 2. Sleep items van het detailvenster naar het lijstvenster om deze toe te voegen aan de nieuwe afspeellijst.

  Als u meerdere aangrenzende items wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u op de items klikt. Als u niet-aangrenzende items wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de items klikt.

 3. Als u de volgorde van de items wilt wijzigen, sleept u items omhoog of omlaag in het lijstvenster.

 4. Klik op Afspeellijst opslaan onder aan het lijstvenster om de lijst op te slaan en typ een naam voor de afspeellijst.

  Afspeellijsten worden standaard met de extensie .WPL opgeslagen in de map Afspeellijsten, die zich meestal in de map Muziek bevindt. U kunt afspeellijsten ook opslaan met de extensie .M3U of .ASX. Klik hiervoor op de knop Lijst boven aan het lijstvenster, klik op Afspeellijst opslaan als en wijzig de extensie in het vak Opslaan als. Nadat u de afspeellijst hebt opgeslagen, wordt deze toegevoegd aan de categorie Afspeellijsten in de bibliotheek.

  Als u de afspeellijst in het lijstvenster wilt afspelen, klikt u op de knop AfspelenAfbeelding van de knop Afspelen.
 5. Als u de afspeellijst in de toekomst wilt weergeven, klikt u op de weergave Afspeellijsten in het navigatievenster.

Een normale afspeellijst bewerken

 1. Klik op het tabblad Mediabibliotheek en klik vervolgens op de weergave Afspeellijsten in het navigatievenster.

 2. Klik op de afspeellijst Afbeelding van het normale afspeellijstpictogram die u wilt bewerken en klik vervolgens op In lijstvenster bewerken.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een item wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het item en klikt u vervolgens op Uit lijst verwijderen.

   Als u meerdere aangrenzende items wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u op de items klikt. Als u niet-aangrenzende items wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de items klikt.

  • Als u de volgorde van de items wilt wijzigen, sleept u items omhoog of omlaag in het lijstvenster.

  • Als u alle items in de lijst in een willekeurige volgorde wilt plaatsen, klikt u op de knop Lijst boven aan het lijstvenster en klikt u vervolgens op Nu in willekeurige volgorde afspelen.

  • Als u items wilt toevoegen, gebruikt u het navigatie- en het detailvenster om de items te zoeken en sleept u de items vervolgens naar het lijstvenster.

 4. Als u klaar bent met het bewerken van de afspeellijst, klikt u op Afspeellijst opslaan onder aan het lijstvenster en typt u een naam voor de afspeellijst.

Een afspeellijst met favoriete items maken

U kunt snel afspeellijsten met uw favoriete items maken door de functie Favorieten bij slepen aan lijst toevoegen in te schakelen. Als u dan de volgende keer een categorie, zoals Album of Genre, van het detailvenster naar het lijstvenster sleept, worden alleen de nummers met de hoogste gebruikers- en automatische classificaties toegevoegd aan de nieuwe afspeellijst.

 • Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u deze functie wilt inschakelen zodat deze elke keer wordt uitgevoerd wanneer u een categorie naar het lijstvenster sleept, klikt u op de pijl onder de tab Mediabibliotheek en klikt u vervolgens op Favorieten bij slepen aan lijst toevoegen. Een vinkje naast de opdracht geeft aan dat de functie is ingeschakeld.

  • Als u slechts één keer favoriete items wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op een categorie zoals Album of Genre in het detailvenster, wijst u Toevoegen aan aan en klikt u op 'Naamloze afspeellijst' (alleen Favorieten).

Instellen hoe items worden overgeslagen in een afspeellijst

In Windows Media Player wordt bijgehouden welke nummers u overslaat wanneer u een afspeellijst afspeelt. Hierdoor kunt u een afspeellijst, zoals een lijst die is gemaakt door een service voor een muziekabonnement of door iemand anders, snel aanpassen, zodat deze alleen uw favoriete items bevat. Als u een afspeellijst opslaat die items bevat die u hebt overgeslagen, wordt u gevraagd of de overgeslagen items in de lijst moeten worden verwijderd of worden bewaard. U kunt die vraag desgewenst uitschakelen. U kunt ook instellen dat overgeslagen items niet worden afgespeeld wanneer de lijst opnieuw wordt afgespeeld. De overgeslagen items worden dan grijs weergegeven in het lijstvenster.

 1. Als u een item wilt overslaan, klikt u terwijl het item wordt afgespeeld op de knop VolgendeAfbeelding van de knop Volgende.
 2. Ga als volgt te werk om overgeslagen items uit een afspeellijst te verwijderen:

  1. Klik op de knop Lijst boven aan het lijstvenster en klik vervolgens op Afspeellijst opslaan als.

  2. Geef een naam op voor de afspeellijst en klik op Opslaan.

  3. Klik op Uit de afspeellijst verwijderen als dit wordt gevraagd.

 3. Als u instellingen voor het overslaan wilt wijzigen (optioneel), klikt u op de knop Lijst boven aan het lijstvenster, wijst u Overgeslagen items aan en gaat u als volgt te werk:

  • Als u niet meer wilt worden gevraagd of overgeslagen items moeten worden verwijderd wanneer u een afspeellijst opslaat, schakelt u het selectievakje Vragen om deze niet in afspeellijst op te slaan uit.

  • Als u wilt voorkomen dat overgeslagen items worden afgespeeld wanneer de functie voor herhaald afspelen is ingeschakeld, klikt u op Overslaan tijdens afspelen. Een vinkje naast de opdracht geeft aan dat de functie is ingeschakeld en items die u overslaat worden grijs weergegeven in het lijstvenster. U kunt een item weer normaal laten afspelen door erop te dubbelklikken in het lijstvenster.