Demonstratie: afdrukken

Afbeelding van een filmrol

In deze demo wordt uitgelegd hoe u een document in Windows afdrukt. U leert hoe u de opdracht Afdrukken activeert en hoe u de af te drukken pagina's, het aantal kopieën en de afdrukstand kiest. Verder wordt uitgelegd hoe u een voorbeeld van uw document weergeeft voordat u het afdrukt.

Het transcript lezen

Printers zijn apparaten waarmee u tekst en afbeeldingen vanaf uw computer op papier kunt afdrukken. We gaan nu kijken hoe u documenten kunt afdrukken en welke instellingen u kunt gebruiken om de beste resultaten te bereiken.

Allereerst moet u ervoor zorgen dat uw printer op uw computer aangesloten is, en ingeschakeld is. We gaan nu een document afdrukken. In feite drukt u in alle Windows-programma's op dezelfde manier af. De afdrukopdracht bevindt zich meestal in het menu Bestand. Als u dus een document wilt afdrukken, klikt u op het menu Bestand en daarna op Afdrukken.

Maar we bekijken eerst enkele opties. Als het document uit meerdere pagina's bestaat, kunt u precies aangeven welke pagina's u wilt afdrukken. Stel dat u alleen de eerste vijf pagina's wilt afdrukken. In dat geval typt u bij Pagina's de waarde 1-5. Als u alleen de tweede en vierde pagina wilt afdrukken, typt u 2,4...zo.

U kunt ook meerdere exemplaren tegelijk afdrukken. Onder Aantal exemplaren typt u hoeveel exemplaren u wilt afdrukken. Of u klikt op deze kleine pijltjes om een aantal te selecteren.

Goed, we gaan nu afdrukken. Terwijl uw document afgedrukt wordt, ziet u dit symbool onder aan het scherm.

U wilt misschien ook wijzigen hoe uw document op het papier geplaatst wordt. In de meeste programma's wijzigt u de plaatsing (dit wordt de afdrukstand genoemd) door in het menu Bestand op Pagina-instelling te klikken.

Er zijn twee opties voor de afdrukstand: Staand en Liggend. Bij Staand wordt de pagina verticaal afgedrukt...zo. Bij Liggend wordt de pagina horizontaal afgedrukt...zo. We kiezen hier Liggend.

U kunt ook bepalen hoe breed de marges moeten zijn, evenals andere instellingen. Klik op OK om de nieuwe instellingen te bevestigen.

Dit document kan nu worden afgedrukt, maar we gaan het eerst vooraf bekijken. Klik hiervoor op Afdrukvoorbeeld in het menu Bestand. In Afdrukvoorbeeld ziet u precies hoe de pagina's zullen worden afgedrukt. Als u tevreden bent met het resultaat, kunt u van hieruit afdrukken.

Nu weet u hoe u een document kunt afdrukken.