Een film bewerken in Windows Movie Maker

Met het storyboard en de tijdlijn in Windows Movie Maker kunt u eenvoudig uw onbewerkte clips rangschikken en bewerken, en overgangen en effecten toevoegen. U kunt eerst het storyboard gebruiken om alle clips, effecten en overgangen op de gewenste wijze te rangschikken. Vervolgens kunt u uw project met behulp van de tijdlijn verder aanpassen door de clips te bewerken.

Alles weergeven

Een clip toevoegen aan een project

 1. Dubbelklik in het deelvenster Collecties op de map met de clip die u wilt toevoegen aan uw project.

 2. Klik in het deelvenster Inhoud op de clip die u wilt toevoegen.

 3. Klik op Clip en klik vervolgens op Toevoegen aan het storyboard of Toevoegen aan de tijdlijn, afhankelijk van de weergave die u gebruikt.

Een clip verplaatsen op het storyboard of de tijdlijn

 1. Selecteer de clip die u wilt verplaatsen op het storyboard of de tijdlijn.

 2. Klik achtereenvolgens op Bewerken en op Knippen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van de weergave waarin u werkt:

  • Op het storyboard klikt u op de volgende lege cel.

  • Op de tijdlijn verplaatst u de afspeelindicator naar het punt waar u de clip wilt plakken.

 4. Klik op Bewerken en vervolgens op Plakken.

Wijzigingen aan het storyboard of de tijdlijn ongedaan maken

 • Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u één of meer acties ongedaan wilt maken, klikt u op de werkbalk op de pijl naast Ongedaan maken en klikt u vervolgens op de actie of de acties die u ongedaan wilt maken.

  • Als u één of meer acties die u ongedaan hebt gemaakt opnieuw wilt uitvoeren, klikt u op de werkbalk op de pijl naast Opnieuw en klikt u vervolgens op de actie of de acties die u opnieuw wilt uitvoeren.

Het storyboard of de tijdlijn wissen

 • Klik op Bewerken en klik vervolgens op Tijdlijn wissen of Storyboard wissen, afhankelijk van de weergave die u gebruikt.

In- of uitzoomen op de tijdlijn

U kunt het detailniveau van de tijdlijn wijzigen door in of uit te zoomen. Wanneer u inzoomt, wordt de tijdschaal in kleinere intervals weergegeven en ziet u meer details van uw project. Als u uitzoomt op de tijdlijn, wordt de tijdschaal vergroot, waardoor u de tijdlijn met de inhoud als geheel in een breder perspectief te zien krijgt. Hiermee kunt u uw project eenvoudiger organiseren en bewerken.

 1. Klik in het menu Beeld op Tijdlijn.

 2. Klik op Beeld en klik vervolgens op Inzoomen of Uitzoomen.

De tijdlijn passend maken op het scherm

 • Klik op Beeld en klik vervolgens op Passend.

Het storyboard groter of kleiner maken

 • Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Sleep de bovenrand van het storyboard omhoog als u het storyboard groter wilt maken.

  • Sleep de bovenrand van het storyboard omlaag als u het storyboard kleiner wilt maken.

   Opmerking

   • Wanneer u de aanwijzer op de bovenste blauwe rand van het storyboard plaatst, verandert de aanwijzer in een pijl met twee punten, waarmee u de rand omhoog of omlaag kunt slepen.

Tip

 • U kunt snel een clip aan uw project toevoegen door de clip naar het storyboard of de tijdlijn te slepen. Als u een aantal aaneengesloten clips wilt slepen, klikt u op de eerste clip in de lijst, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u op de laatste clip in de lijst klikt en sleept u de geselecteerde clips naar het storyboard of de tijdlijn. Als u verschillende niet-aaneengesloten clips wilt slepen, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op elke clip klikt die u wilt toevoegen en sleept u de geselecteerde clips naar het storyboard of de tijdlijn.