De taakbalk vinden

De taakbalk bevindt zich gewoonlijk onder aan het scherm. Als de taakbalk niet zichtbaar is, kan dat een van de volgende redenen hebben:

  • De taakbalk is ontgrendeld en is zo smal gemaakt dat deze bijna niet is te zien.

  • De optie Automatisch verbergen is ingeschakeld. Als dat het geval is, wordt de taakbalk alleen weergegeven wanneer u de plaats aanwijst waar deze zich bevindt.

  • Als u meerdere beeldschermen gebruikt, wordt de taakbalk slechts op één beeldscherm weergegeven.

Alles weergeven

Het formaat van de taakbalk zodanig wijzigen dat deze weer zichtbaar wordt

  • Wijs het gebied aan waar de taakbalk zich zou moeten bevinden. Als de aanwijzer verandert in een verticale pijl met twee punten Afbeelding van een verticale pijl die aangeeft dat de hoogte van de taakbalk kan worden aangepast, sleept u de rand omhoog.

De taakbalk vinden als de optie Automatisch verbergen is ingeschakeld

  • Wijs de plaats aan waar u de taakbalk voor het laatst hebt gezien. Kunt u zich niet meer herinneren waar u de taakbalk voor het laatst hebt gezien, probeer dan eerst de onderkant van het scherm aan te wijzen. Wijs vervolgens, indien nodig, de zijkanten of de bovenkant van het scherm aan. Mogelijk moet u de aanwijzer bijna voorbij de rand van het scherm bewegen om de taakbalk weer te geven.

Automatisch verbergen uitschakelen

  1. U kunt Eigenschappen van Taakbalk en menu Start als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Taakbalk en menu Start.

  2. Schakel het selectievakje Taakbalk automatisch verbergen uit en klik op OK.