Tekst opmaken in een e‑mail- of nieuwsgroepbericht

Als u wilt dat uw e‑mailberichten opmaak bevatten zoals meerdere lettertypen, vetgedrukte tekst, gekleurde koppen, afbeeldingen en koppelingen naar websites, kunt u de berichten verzenden in HTML-indeling (Hypertext Markup Language). Bij het maken van een bericht in HTML-indeling kunt u de werkbalk Opmaak gebruiken (die zich recht boven het vak voor het opstellen van berichten bevindt) om stijlen zoals vet of cursief toe te voegen aan uw tekst, het lettertype te wijzigen, tekst te centreren of andere acties uit te voeren.

Alles weergeven

Alle berichten verzenden in HTML-indeling

 1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

 2. Klik in het menu Extra op Opties en klik vervolgens op de tab Verzenden.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u alle e‑mailberichten wilt verzenden in HTML-indeling, klikt u onder Indeling voor verzenden van e-mail op HTML.

  • Als u alle nieuwgroepberichten wilt verzenden in HTML-indeling, klikt u onder Indeling voor verzenden van nieuws op HTML.

Een afzonderlijk bericht verzenden in HTML-indeling

 1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

 2. Klik op Nieuw bericht om een nieuw e‑mailbericht te maken of klik op Nieuw bericht om een nieuw nieuwsgroepbericht te maken.

 3. Klik op Rich Text (HTML) in het menu Opmaak.

Opmerkingen

 • Niet in alle e‑mailprogramma's worden HTML-berichten juist weergegeven. Als het e‑mailprogramma van de ontvanger HTML niet ondersteunt, wordt het bericht weergegeven als tekst zonder opmaak met als bijlage een HTML-bestand.

 • In de meeste nieuwsgroepen wordt het niet gewaardeerd als u HTML-berichten post. Tekst zonder opmaak is meestal de voorkeursindeling voor nieuwsgroepberichten.