Schijven en stations formatteren

Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf met een bestandssysteem, zodat er met Windows gegevens op de schijf kunnen worden opgeslagen. Vaste schijven op nieuwe computers waarop Windows wordt uitgevoerd, zijn al geformatteerd. Als u een extra vaste schijf aanschaft om de opslagcapaciteit van uw computer uit te breiden, is het mogelijk dat u deze schijf moet formatteren.

Andere typen opslagapparaten, zoals veel USB-flashstations en flashgeheugenkaarten, worden mogelijk van tevoren geformatteerd door de fabrikant. Voor cd's en dvd's worden andere indelingen gebruikt dan voor vaste schijven en verwisselbare opslagapparaten. Zie Welke cd- of dvd-indeling moet ik gebruiken? voor informatie over het formatteren van cd's en dvd's.

Waarschuwing

  • Door het formatteren worden alle bestaande bestanden op de vaste schijf gewist. Als u een vaste schijf formatteert die bestanden bevat, worden deze bestanden verwijderd.

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het formatteren van schijven en stations.

Alles weergeven

Hoe vaak moet ik schijven formatteren?

Gewoonlijk hoeft u alleen een schijf te formatteren wanneer u extra opslagruimte aan de computer wilt toevoegen. Als u een nieuwe vaste schijf in de computer installeert, moet deze worden geformatteerd met een bestandssysteem, zoals NTFS, voordat u met Windows bestanden op deze schijf kunt opslaan.

Wat houdt het opnieuw formatteren van mijn vaste schijf precies in?

Opnieuw formatteren heeft betrekking op het formatteren van een vaste schijf of partitie die al geformatteerd is of die gegevens bevat. Door een schijf opnieuw te formatteren worden alle gegevens op de schijf verwijderd.

Het opnieuw formatteren van een vaste schijf en opnieuw installeren van Windows was vroeger de methode die soms werd aanbevolen voor het oplossen van ernstige computerproblemen. Door het opnieuw formatteren werd het probleem opgelost, maar werd wel alles op de computer verwijderd. Vervolgens moesten dan alle programma's opnieuw worden geïnstalleerd vanaf de oorspronkelijke installatiebestanden of -schijven en moesten alle persoonlijke bestanden zoals documenten, muziek en afbeeldingen, worden teruggezet vanaf eerder gemaakte back-ups.

In deze nieuwe versie van Windows treft u een aantal herstelopties aan die minder drastisch zijn en die beter aangeven waar u precies moet beginnen om de computerproblemen op te lossen. Zoek in Windows Help en ondersteuning op 'opties voor systeemherstel' voor meer informatie. Het opnieuw formatteren en opnieuw installeren moet worden gezien als laatste redmiddel en iets dat alleen moet worden geprobeerd wanneer alle andere opties voor herstel of diagnose geen resultaat hebben opgeleverd.

Wat heb ik nodig om een vaste schijf te formatteren?

Voordat u een vaste schijf kunt formatteren, moet u eerst één of meer partities maken op deze schijf. Nadat u de vaste schijf hebt gepartitioneerd, kunt u elke partitie formatteren. (De termen 'partitie' en 'volume' worden vaak door elkaar gebruikt.) U kunt de vaste schijf zodanig partitioneren dat deze één volume of meerdere volumes bevat. Aan elk volume wordt een stationsletter toegewezen. Zie Een vaste-schijfpartitie maken en partitioneren voor meer informatie.

Welk bestandssysteem kan ik het beste gebruiken?

Voor deze versie van Windows is NTFS de beste keuze voor vaste schijven. Sommige versies van Windows vereisen FAT32, dus in enkele gevallen, bijvoorbeeld op een computer met meerdere besturingssystemen, kan FAT32 vereist zijn. Zie Het NTFS-bestandssysteem en het FAT-bestandssysteem voor meer informatie.

Wat is snelformatteren?

Snelformatteren is een optie voor het formatteren waarmee een nieuwe bestandstabel op een vaste schijf wordt gemaakt, maar waarmee de schijf niet volledig wordt overschreven of gewist. Snelformatteren gaat veel sneller dan normaal formatteren waarbij alle bestaande gegevens op de vaste schijf volledig worden gewist.

Wat zijn partities en volumes?

Een partitie is een gebied van de vaste schijf dat kan worden geformatteerd en waaraan een stationsletter kan worden toegewezen. Op een standaardschijf (het meest voorkomende type schijf in pc's) is een volume een geformatteerde primaire partitie of een logisch station. (De termen 'partitie' en 'volume' worden vaak door elkaar gebruikt.) De systeempartitie van een computer wordt gewoonlijk gelabeld met de letter C. De letters A en B zijn gereserveerd voor stations voor verwisselbare media of diskettestations. Sommige computers hebben vaste schijven die zijn gepartitioneerd als een enkele partitie, zodat met de letter C de hele vaste schijf wordt aangeduid. Andere computers kunnen een extra partitie hebben die hulpprogramma's voor systeemherstel bevat voor het geval partitie C beschadigd raakt of onbruikbaar wordt.

Hoe maak ik meer partities?

U kunt alleen meerdere partities of volumes maken als de vaste schijf niet-toegewezen ruimte bevat. Dit is niet-geformatteerde ruimte die geen deel uitmaakt van een bestaande partitie. Als u niet-toegewezen schijfruimte wilt creëren, verkleint u een bestaand volume of gebruikt u een hulpprogramma voor partitionering van derden. Zie Kan ik mijn vaste schijf opnieuw partitioneren? voor meer informatie.

Hoe voeg ik een nieuwe vaste schijf toe?

Als u een interne vaste schijf wilt toevoegen, raadpleegt u de documentatie die bij de nieuwe vaste schijf is geleverd. Als u een externe vaste schijf installeert die met de computer is verbonden via een USB-kabel, zou deze versie van Windows de vaste schijf moeten herkennen. Als deze versie van Windows de vaste schijf niet herkent, raadpleegt u Een vaste-schijfpartitie maken en partitioneren.

Ik heb besloten mijn vaste schijf opnieuw te formatteren en Windows opnieuw te installeren, maar wanneer ik probeer mijn vaste schijf te formatteren, geeft Windows een bericht weer met de melding dat het opnieuw formatteren niet kan worden voltooid.

Een schijf of partitie die in gebruik is, kan niet opnieuw worden geformatteerd. Dit geldt ook voor de partitie die Windows bevat. Dit is een veiligheidsvoorziening die ervoor zorgt dat Windows niet per ongeluk kan worden verwijderd. Als u de vaste schijf van uw computer opnieuw wilt formatteren en Windows opnieuw wilt installeren, start u de computer op vanaf de installatieschijf van Windows. Tijdens het installatieproces kunt u de vaste schijf opnieuw partitioneren en formatteren, en vervolgens Windows opnieuw installeren. In dit proces worden uw bestanden en programma's verwijderd. Zorg er dus voor dat u back-ups maakt van uw gegevens en programma's voordat u met dit proces begint. Zoek in Windows Help en ondersteuning op 'Windows(opnieuw) installeren' voor meer informatie.

Ik heb een configuratie met twee besturingssystemen (een dual-bootsysteem), met Windows XP op één partitie en Windows Vista op de andere partitie. Ik gebruik Windows XP niet meer en wil de vaste-schijfruimte vrijmaken die hierdoor wordt gebruikt. Kan ik de Windows XP-partitie veilig verwijderen of opnieuw formatteren?

Het verwijderen van de partitie die het oorspronkelijke besturingssysteem bevat op een configuratie met meerdere besturingssystemen (een multi-bootsysteem) kan ervoor zorgen dat het systeem niet meer kan worden gebruikt. Deze partitie bevat systeembestanden die het BIOS BIOS (Basic Input/Output System) van uw computer nodig heeft voor het opstarten van de computer (het maakt hierbij niet uit welk besturingssysteem u wilt gebruiken).

U hebt nog steeds toegang tot bestanden die zijn opgeslagen op de Windows XP-partitie (en tot de vrije ruimte op deze partitie) vanuit Windows Vista, dus is de vrije ruimte op de Windows XP-partitie niet verlorengegaan. U kunt snelkoppelingen maken naar nieuwe en bestaande mappen op de Windows XP-partitie, zodat u gemakkelijker gebruik kunt maken van de opslagruimte op die partitie. Zie Snelkoppelingen: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Als u Windows XP blijvend wilt verwijderen van uw computer, moet u een schone installatie van Windows Vista overwegen. Start uw computer opnieuw op vanaf de installatieschijf van Windows Vista. Tijdens het installatieproces kunt u de vaste schijf opnieuw partitioneren en formatteren, en vervolgens Windows opnieuw installeren. In dit proces worden uw bestanden en programma's verwijderd. Zorg er dus voor dat u back-ups maakt van uw gegevens en dat u beschikt over de installatieschijven of -bestanden van uw programma's voordat u met dit proces begint. Zoek in Windows Help en ondersteuning op 'Windows(opnieuw) installeren' voor meer informatie.