Hoe zorg ik ervoor dat een bestand niet meer wordt gesynchroniseerd met een apparaat in Windows Media Player?

Als uw apparaat automatisch wordt gesynchroniseerd met Windows Media Player en u een bepaald bestand niet wilt synchroniseren, kunt u dat bestand overslaan. U kunt bestanden op verschillende manieren overslaan:

 • Een bestand verwijderen van het apparaat. Als u een bestand verwijdert van het apparaat terwijl dat bestand voorkomt in een afspeellijst die wordt gesynchroniseerd, wordt dat bestand overgeslagen door Windows Media Player als u het apparaat de volgende keer synchroniseert. Op deze manier zorgt u ervoor dat het bestand niet meer terugkomt op het apparaat.

 • Een bestand verwijderen uit een abonnementsservice op uw computer. Als u een abonnementsservice hebt via een online winkel, kan een afspeellijst die wordt gesynchroniseerd met uw apparaat, abonnementbestanden bevatten. Wanneer u een van deze bestanden van uw computer verwijdert, wordt het bestand bij de volgende synchronisatie overgeslagen, ook als het bestand voorkomt in een afspeellijst die wordt gesynchroniseerd met uw apparaat. U kunt het bestand desgewenst opnieuw synchroniseren. Zie hiervoor de procedure voor het opnieuw synchroniseren van een overgeslagen bestand verderop in dit onderwerp.

 • Een bestand met een fout verwijderen. Als een bestand niet kan worden gesynchroniseerd als gevolg van een fout, kunt u proberen het probleem op te lossen, zodat het bestand wel kan worden gesynchroniseerd. U kunt ook voorkomen dat opnieuw wordt geprobeerd het bestand te synchroniseren in Media Player door te klikken op de knop FoutAfbeelding van de knop Fout die wordt weergegeven naast het bestand in de lijst Synchroniseren en vervolgens op Dit bestand bij elke synchronisatie overslaan te klikken. U kunt ook alle overige bestanden met dezelfde fout overslaan door op Alle bestanden met deze fout bij elke synchronisatie overslaan te klikken.

Een overgeslagen bestand opnieuw synchroniseren

Via het tabblad Synchroniseren kunt u weergeven welke bestanden u hebt overgeslagen voor een apparaat en deze bestanden desgewenst weer laten synchroniseren. Dit is echter alleen mogelijk als de bestanden die u hebt overgeslagen nog steeds voorkomen in een afspeellijst die automatisch wordt gesynchroniseerd met het apparaat.

 1. Sluit het apparaat aan op de computer en klik op het tabblad Synchroniseren. Als de synchronisatie niet automatisch wordt gestart, klikt u op Synchronisatie starten.

 2. Nadat de synchronisatie is voltooid, klikt u in het navigatievenster op het apparaat en klikt u vervolgens op Synchronisatieresultaten.

 3. Klik in het detailvenster op de kolom Status om op status te sorteren. Bestanden die u hebt overgeslagen worden gegroepeerd.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestand opnieuw wilt synchroniseren: klik op de informatieknop Afbeelding van de knop Informatie en klik vervolgens op Dit bestand synchroniseren. U kunt het bestand ook van het detailvenster naar het lijstvenster slepen.
  • Als u alle overgeslagen bestanden opnieuw wilt synchroniseren, klikt u op d pijl onder het tabblad Synchroniseren, wijst u het apparaat aan en klikt u op Eerder overgeslagen bestanden synchroniseren.