Video importeren van een analoge videocamera of videorecorder via een digitale videocamera

U kunt videobeelden van een analoge videocamera of videorecorder naar uw computer importeren met behulp van een digitale videocamera en Video importeren. Op die manier kunt u videobeelden importeren van een ouder analoog videoapparaat dat niet over een IEEE 1394-poort beschikt, zoals een videorecorder of een analoge videocamera. Gangbare analoge video-indelingen zijn 8mm, Hi-8, VHS en S-VHS.

Wanneer u een analoge videocamera of videorecorder aansluit op een digitale videocamera die is aangesloten op uw computer, zorgt de digitale videocamera ervoor dat het analoge videosignaal wordt omgezet in een digitaal videosignaal met behulp van een analoog-naar-digitaalconverter. De digitale videobeelden worden vervolgens naar de computer geïmporteerd met Video importeren.

Als u een groot aantal video-opnamen op analoge videobanden hebt, kunt u tijd besparen door de functionaliteit voor het converteren van analoge naar digitale videogegevens te gebruiken. Video wordt namelijk naar de computer geïmporteerd zonder eerst het analoge videosignaal op een digitale videoband op te nemen. Dat scheelt een stap bij het naar de computer importeren van analoge videobeelden die u wilt bewerken.

Als u een digitale videocamera wilt gebruiken om video te importeren van een analoge videocamera of videorecorder, gaat u als volgt te werk:

Benodigdheden

Als u een analoog videosignaal wilt omzetten in een digitaal videosignaal met een digitale videocamera en Video importeren, hebt u het volgende nodig:

 • Een analoge videocamera of videorecorder

 • Een digitale videocamera die de conversie van analoge naar digitale signalen ondersteunt

  Raadpleeg de handleiding die is geleverd bij uw digitale videocamera of ga naar de website van de fabrikant voor informatie over de functionaliteit voor analoog-naar-digitaalconversie van uw digitale videocamera.

  Sommige digitale videocamera's beschikken over een instelling voor analoog-naar-digitaalconversie die wordt aangeduid als A/V to DV Out, AV to DV of een vergelijkbare benaming in een van de afspeelmenu's van de digitale videocamera.

 • Een IEEE 1394-kabel

 • Een IEEE 1394-poort op de computer

 • Een A/V-kabel (Audio/Video)

  Deze kabel, die bij veel digitale videocamera's wordt geleverd, is voorzien van drie RCA-connectoren (rood, wit en geel) aan de ene kant en één mini-A/V-connector aan de andere kant.

 • (Optioneel) Een S-Video-kabel en een afzonderlijke RCA-kabel met rode en witte RCA-connectoren aan de ene kant en een stereominiconnector aan de andere kant

  Als u een RCA-kabel of A/V-kabel met rode en witte RCA-connectoren aan beide kanten, kunt u aan één kant een stereominiadapter aansluiten.

Sluit uw analoge videocamera of videorecorder aan op uw digitale videocamera met behulp van een S-Video-aansluiting.

Als uw analoge videocamera of videorecorder over een S-Video-aansluiting beschikt, kunt u een S-Video-aansluiting gebruiken om uw analoge videocamera of videorecorder op uw digitale videocamera aan te sluiten. In de volgende afbeelding ziet u hoe u een analoge videocamera of videorecorder kunt aansluiten op een digitale videocamera met behulp van een S-Video-aansluiting. Daarnaast wordt aangegeven hoe u een digitale videocamera kunt aansluiten op een computer via een IEEE 1394-aansluiting (wat later in het proces van pas komt).

Afbeelding waarin een S-Video-aansluiting wordt weergegeven
S-Video-aansluiting

In de bovenstaande afbeelding worden de volgende aansluitingen weergegeven:

 • De S-Video-aansluiting aan de ene kant van de S-Video-kabel wordt aangesloten op de S-Video-aansluiting van de digitale videocamera en de S-Video-aansluiting aan de andere kant wordt aangesloten op de S-Video-aansluiting van de analoge videocamera of de videorecorder. Via de S-Video-kabel worden de videogegevens van de analoge videocamera of videorecorder overgebracht naar de digitale videocamera.

 • De rode en witte RCA-connectoren aan de ene kant van de A/V-kabel worden aangesloten op de overeenkomstige rode en witte RCA-aansluitingen van de analoge videocamera of videorecorder. Via de rode en witte RCA-connectoren worden de audiogegevens overgebracht. De gele RCA-connector moet niet op de analoge videocamera of videorecorder worden aangesloten. Als u een videorecorder gebruikt als analoge videobron, moet u controleren of u de rode en witte RCA-connectoren hebt aangesloten op de RCA-lijnuitgangen van de videorecorder.

 • De mini-A/V-connector aan de andere kant van de A/V-kabel wordt aangesloten op de mini-A/V-aansluiting (vaak geel en voorzien van de aanduiding Audio/Video) op de digitale videocamera.

 • De IEEE 1394-connector aan de ene kant van een IEEE 1394-kabel wordt aangesloten op de IEEE 1394-poort (vaak aangeduid als DV In-Out of DV) op de digitale videocamera en de grotere IEEE 1394-connector aan de andere kant wordt aangesloten op een IEEE 1394-poort op de computer. Deze aansluiting wordt doorgaans later in het proces tot stand gebracht.

Schakel zowel de analoge videocamera of videorecorder als de digitale videocamera uit voordat u de apparaten aansluit.

Als u kunt kiezen tussen een composiet-aansluiting en een S-Video-aansluiting voor het aansluiten van uw analoge camera of videorecorder op uw digitale videocamera, gebruikt u de S-Video-aansluiting. De kwaliteit van de geïmporteerde videobeelden is dan namelijk hoger dan bij gebruik van de composiet-videoaansluiting.

Sluit uw analoge videocamera of videorecorder aan op uw digitale videocamera met behulp van een composiet-videoaansluiting.

Als uw analoge videocamera of videorecorder over composiet-videoaansluitingen en stereo RCA-aansluitingen beschikt, kunt u een composiet-videoaansluiting gebruiken om uw analoge videocamera of videorecorder op uw digitale videocamera aan te sluiten. In de volgende afbeelding ziet u hoe u een analoge videocamera of videorecorder kunt aansluiten op een digitale videocamera met behulp van een composiet-videoaansluiting. Daarnaast wordt aangegeven hoe u een digitale videocamera kunt aansluiten op een computer via een IEEE 1394-aansluiting (wat later in het proces van pas komt).

Afbeelding waarin een composiet-videoaansluiting wordt weergegeven
Composiet-videoaansluiting

In de bovenstaande afbeelding worden de volgende aansluitingen weergegeven:

 • De rode, witte en gele RCA-connectoren aan de ene kant van de A/V-kabel worden aangesloten op de overeenkomstige RCA-aansluitingen van de analoge videocamera of videorecorder. Via de rode en witte RCA-connectoren wordt het audiosignaal en via de gele connector het videosignaal overgebracht. Als u een videorecorder gebruikt als analoge videobron, moet u controleren of u de rode, gele en witte RCA-connectoren hebt aangesloten op de RCA-lijnuitgangen van de videorecorder.

 • De mini-A/V-connector aan de andere kant van de A/V-kabel wordt aangesloten op de mini-A/V-aansluiting (vaak geel en voorzien van de aanduiding Audio/Video) op de digitale videocamera.

 • De IEEE 1394-connector aan de ene kant van een IEEE 1394-kabel wordt aangesloten op de IEEE 1394-poort (vaak aangeduid als DV In-Out of DV) op de digitale videocamera en de grotere IEEE 1394-connector aan de andere kant wordt aangesloten op een IEEE 1394-poort op de computer. Deze aansluiting wordt doorgaans later in het proces tot stand gebracht.

Schakel zowel de analoge videocamera of videorecorder als de digitale videocamera uit voordat u de apparaten aansluit.

Schakel de functionaliteit voor analoog-naar-digitaalconversie in op uw digitale videocamera.

Vervolgens schakelt u de functionaliteit voor analoog-naar-digitaalconversie op de digitale videocamera in (als uw digitale videocamera tenminste over die functionaliteit beschikt).

 1. Als de digitale videocamera een videoband bevat, werpt u de band uit en verwijdert u deze uit de digitale videocamera. Sluit de bandlader.

 2. Schakel de digitale videocamera in activeer de afspeelmodus (vaak aangeduid als VCR of VTR op de digitale videocamera).

 3. Druk op de knop of toets op de digitale videocamera waarmee u naar het menu met afspeelinstellingen gaat.

 4. Zoek de instelling voor analoog-naar-digitaalconversie op uw digitale videocamera

  Hoe deze instelling precies heet, is afhankelijk van uw specifieke digitale videocamera. Deze kan worden aangeduid als A/V to DV Out, A/V to DV of een andere, vergelijkbare benaming dragen.

 5. Schakel de functionaliteit voor analoog-naar-digitaalconversie in op uw digitale videocamera.

 6. Sluit het menu met afspeelinstellingen op de digitale videocamera.

 7. Schakel de digitale videocamera uit.

Sluit de digitale videocamera aan op uw computer.

Vervolgens moet u de digitale videocamera op de computer aansluiten. Voor het aansluiten van een digitale videocamera op een computer wordt meestal een IEEE 1394-aansluiting gebruikt.

Sluit de ene connector van de IEEE 1394-kabel aan op de IEEE 1394-poort van de digitale videocamera en sluit de connector aan de andere kant aan op een IEEE 1394-poort op de computer.

Importeer de analoge videobeelden naar de computer via de digitale videocamera.

Wanneer u de analoge videocamera of videorecorder op de digitale videocamera en de digitale videocamera op de computer hebt aangesloten, kunt u de analoge videobeelden importeren met Video importeren.

 1. Plaats de band waarvan u de videobeelden wilt importeren in de analoge videocamera of videorecorder. Als u videobeelden wilt importeren van een analoge videocamera, schakelt u de camera in en activeert u de afspeelmodus.

 2. Schakel de digitale videocamera in activeer de afspeelmodus (vaak aangeduid als VCR of VTR op de digitale videocamera).

 3. Als het dialoogvenster Automatisch afspelen verschijnt wanneer u de digitale videocamera inschakelt, klikt u op Video importeren.

 4. Typ in het vak Naam een naam voor het videobestand (de videobestanden) dat u wilt maken, importeren en vervolgens op de computer opslaan.

 5. Kies de locatie waarop u het videobestand (de videobestanden) wilt opslaan in de lijst Importeren naar of klik op Bladeren als u een andere locatie wilt kiezen.

 6. Kies in de lijst Indeling een van de volgende videobestandsindelingen voor het nieuwe videobestand en klik vervolgens op Volgende:

  • Als u één bestand wilt maken met het bestandstype dat standaard op uw digitale videocamera wordt gebruikt (bijvoorbeeld een AVI- of DV-AVI-bestand), kiest u Audio Video Interleaved (een bestand).

  • Als u één WMV-bestand (Windows Media Video) wilt maken met alle informatie die aanwezig is op de videoband, kiest u Windows Media Video (een bestand).

  • Als u een WMV-bestand wilt maken voor elke scène op de videoband, kiest u Windows Media Video (een bestand per scène).

 7. Klik op Alleen gedeelten van de videoband importeren en klik vervolgens op Volgende.

 8. Gebruik de bedieningsorganen van de analoge videocamera of videorecorder (of de afstandsbediening van het analoge apparaat) om de band scherp te stellen op het gedeelte waar u wilt beginnen met het importeren van video en druk vervolgens op Afspelen om de band te starten.

 9. Klik op de pagina Zet de videotape klaar en start het importeren van de video op Video importeren starten.

 10. Wanneer het punt van de analoge videoband is bereikt waar u met importeren wilt stoppen, klikt u op Importeren van video stoppen.

 11. Druk op Stoppen op de analoge videocamera of videorecorder (of de afstandsbediening).

 12. Herhaal stap 8 t/m 11 voor elk gedeelte van de analoge videoband dat u wilt importeren.

 13. Wanneer u klaar bent met het importeren van de analoge videobeelden, sluit u Video importeren door op Voltooien te klikken.

  De geïmporteerde videobeelden worden opgeslagen in de vorm van een of meer videobestanden op uw computer en verschijnen in Windows Fotogalerie.

Opmerkingen

 • Het is niet mogelijk video rechtstreeks van een analoge videocamera of videorecorder te importeren wanneer u Video importeren of Windows Movie Maker gebruikt. Als u videobeelden rechtstreeks van een analoge videocamera of videorecorder wilt importeren zonder een digitale videocamera te gebruiken, moet u een apparaat voor het vastleggen van analoge videobeelden op uw computer installeren en vervolgens software gebruiken waarmee u videobeelden rechtstreeks van een analoge videobron kunt importeren. Raadpleeg de documentatie die bij uw analoge vastlegapparaat is geleverd of ga naar de website van de fabrikant voor meer informatie.

 • U kunt Video importeren ook openen via Windows Movie Maker. Activeer de afspeelmodus van de digitale videocamera terwijl de analoge videocamera of videorecorder is aangesloten op de digitale videocamera die is aangesloten op de computer. Klik in Windows Movie Maker, in het menu Bestand, op Van digitale videocamera importeren.

 • U kunt Video importeren ook openen via Windows Fotogalerie. Activeer de afspeelmodus van de digitale videocamera terwijl de analoge videocamera of videorecorder is aangesloten op de digitale videocamera die is aangesloten op de computer. Klik in Windows Fotogalerie op Bestand, klik op Van camera of scanner importeren, klik op de naam van uw digitale videocamera in de lijst met apparaten en klik vervolgens op Importeren.