Live video importeren van een DV-camera

U kunt live video van een digitale videocamera (DV) importeren op uw computer met de opdracht Video importeren. Wanneer u live video van een DV-camera op uw computer importeert, worden de live videobeelden als gecodeerd bestand opgeslagen op de vaste schijf van de computer. Wanneer u de live videobeelden eenmaal hebt geïmporteerd, kunt u het gemaakte videobestand bewerken met software voor videobewerking, zoals Windows Movie Maker.

 1. Sluit uw DV-camera op de juiste manier aan op een IEEE 1394-poort of een USB 2.0-aansluiting. Stel vervolgens de cameramodus in voor het opnemen van live video (deze modus wordt op een DV-camera vaak Camera genoemd).

 2. Klik in het dialoogvenster Automatisch afspelen, dat verschijnt wanneer u de DV-camera inschakelt, op Video importeren.

 3. Typ in het vak Naam een naam voor het videobestand dat u wilt maken, importeren en op de computer wilt opslaan.

 4. Kies de locatie waarop u het videobestand wilt opslaan in de lijst Importeren naar of klik op Bladeren als u een andere locatie wilt kiezen.

 5. Kies in de lijst Indeling een van de volgende videobestandsindelingen voor het nieuwe videobestand en klik vervolgens op Volgende:

  • Als u één bestand wilt maken met het bestandstype dat uw digitale videoapparaat standaard gebruikt, bijvoorbeeld een AVI- of DV-AVI-bestand, kiest u Audio Video Interleaved (een bestand).

  • Als u één WMV-bestand (Windows Media Video) wilt maken met alle informatie die aanwezig is op de videoband, kiest u Windows Media Video (een bestand).

  • Als u een WMV-bestand wilt maken voor elke scène op de videoband, kiest u Windows Media Video (een bestand per scène).

 6. Klik op Video importeren starten.

 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wanneer u klaar bent met het importeren van de live videobeelden, klikt u op Importeren van video stoppen.

  • Als u het selectievakje Importeren stoppen na hebt ingeschakeld, wacht u totdat de opgegeven tijdsduur is verstreken.

 8. Herhaal stap 6 en 7 als u meer live videobeelden voor het opgegeven videobestand wilt importeren.

 9. Klik op Voltooien.

  De geïmporteerde videobeelden worden opgeslagen in de vorm van een of meer videobestanden op uw computer en verschijnen in Windows Fotogalerie.

Opmerking

 • U kunt Video importeren ook openen via Windows Movie Maker. Zorg ervoor dat de digitale videocamera op uw computer is aangesloten en dat de cameramodus is ingeschakeld. Klik in Windows Movie Maker in het menu Bestand op Van digitale videocamera importeren.

 • U kunt Video importeren ook openen via Windows Fotogalerie. Zorg ervoor dat de digitale videocamera op uw computer is aangesloten en dat de cameramodus is ingeschakeld. Klik in Windows Fotogalerie op Bestand, klik op Van camera of scanner importeren, klik op uw digitale videocamera in de lijst van apparaten en klik vervolgens op Importeren.