Video importeren van een videoband

U kunt video van een videoband in een digitale videocamera (DV) kopiëren naar uw computer met de opdracht Video importeren. Wanneer u video van een videoband in een DV-camera naar uw computer kopieert, worden de videobeelden op de band als gecodeerd bestand opgeslagen op de vaste schijf van de computer.

Alles weergeven

De hele video van een band in een digitale videocamera (DV) importeren

 1. Sluit uw DV-camera aan op een IEEE 1394-aansluiting of een USB 2.0-aansluiting en stel vervolgens de cameramodus in voor het afspelen van video-opnamen (deze wordt op een DV-camera vaak VTR of VCR genoemd).

 2. Klik in het dialoogvenster Automatisch afspelen, dat verschijnt wanneer u de DV-camera inschakelt, op Video importeren.

 3. Typ in het vak Naam een naam voor de videobestanden die u wilt maken, importeren en vervolgens op de computer opslaan.

 4. Kies de locatie waarop u het videobestand wilt opslaan in de lijst Importeren naar of klik op Bladeren als u een andere locatie wilt kiezen.

 5. Kies in de lijst Indeling een van de volgende videobestandsindelingen voor het nieuwe videobestand en klik vervolgens op Volgende:

  • Als u één bestand wilt maken met het bestandstype dat uw digitale videoapparaat standaard gebruikt, bijvoorbeeld een AVI- of DV-AVI-bestand, kiest u Audio Video Interleaved (een bestand).

  • Als u één WMV-bestand (Windows Media Video) wilt maken met alle informatie die aanwezig is op de videoband, kiest u Windows Media Video (een bestand).

  • Als u een WMV-bestand wilt maken voor elke scène op de videoband, kiest u Windows Media Video (een bestand per scène).

 6. Klik op Gehele videoband importeren en klik vervolgens op Volgende.

 7. Als u voor het einde van de videoband wilt stoppen met het importeren, klikt u op Stoppen en klikt u vervolgens op Ja.

 8. Klik op Voltooien.

  De geïmporteerde videobeelden worden opgeslagen in de vorm van een of meer videobestanden op uw computer en verschijnen in Windows Fotogalerie.

De hele video van een band in een digitale videocamera (DV) importeren en op dvd zetten

Als u een videotape naar dvd wilt branden, hebt u Windows DVD Maker nodig. Dit programma is beschikbaar bij Windows Vista Ultimate en Windows Vista Home Premium. U hebt ook een dvd-brander nodig.

 1. Sluit uw DV-camera aan op een IEEE 1394-aansluiting of een USB 2.0-aansluiting en stel vervolgens de cameramodus in voor het afspelen van video-opnamen (deze wordt op een DV-camera vaak VTR of VCR genoemd).

 2. Klik in het dialoogvenster Automatisch afspelen, dat verschijnt wanneer u de DV-camera inschakelt, op Video importeren.

 3. Typ in het vak Naam een naam voor de videobestanden die u wilt maken, importeren en vervolgens op de computer opslaan.

 4. Kies de locatie waarop u het videobestand wilt opslaan in de lijst Importeren naar of klik op Bladeren als u een andere locatie wilt kiezen.

 5. Kies in de lijst Indeling een van de volgende videobestandsindelingen voor het nieuwe videobestand en klik vervolgens op Volgende:

  • Als u één bestand wilt maken met het bestandstype dat uw digitale videoapparaat standaard gebruikt, bijvoorbeeld een AVI- of DV-AVI-bestand, kiest u Audio Video Interleaved (een bestand).

  • Als u één WMV-bestand (Windows Media Video) wilt maken met alle informatie die aanwezig is op de videoband, kiest u Windows Media Video (een bestand).

  • Als u een WMV-bestand wilt maken voor elke scène op de videoband, kiest u Windows Media Video (een bestand per scène).

 6. Klik op De hele videoband importeren en deze vervolgens op dvd branden, geef een titel voor de dvd op en klik op Volgende.

  De band in de DV-camera wordt teruggespoeld naar het begin en de videoband wordt geïmporteerd.

 7. Als u voor het einde van de videoband wilt stoppen met het importeren, klikt u op Stoppen en klikt u vervolgens op Ja.

  De geïmporteerde videoband wordt opgeslagen als videobestand.

 8. Wanneer u klaar bent met het importeren van de videoband, klikt u op Voltooien om de wizard Video importeren te sluiten.

  Het gemaakte videobestand (of de videobestanden) wordt vervolgens op dvd gebrand.

Delen van een videoband in een digitale videocamera (DV) importeren

 1. Sluit uw DV-camera op de juiste manier aan op een IEEE 1394-aansluiting of een USB 2.0-aansluiting en stel vervolgens de cameramodus in voor het afspelen van video-opnamen (deze wordt op een DV-camera vaak VTR of VCR genoemd).

 2. Klik in het dialoogvenster Automatisch afspelen, dat verschijnt wanneer u de DV-camera inschakelt, op Video importeren.

 3. Typ in het vak Naam een naam voor de videobestanden die u wilt maken, importeren en vervolgens op de computer opslaan.

 4. Kies de locatie waarop u het videobestand wilt opslaan in de lijst Importeren naar of klik op Bladeren als u een andere locatie wilt kiezen.

 5. Kies in de lijst Indeling een van de volgende videobestandsindelingen voor het nieuwe videobestand en klik vervolgens op Volgende:

  • Als u één bestand wilt maken met het bestandstype dat uw digitale videoapparaat standaard gebruikt, bijvoorbeeld een AVI- of DV-AVI-bestand, kiest u Audio Video Interleaved (een bestand).

  • Als u één WMV-bestand (Windows Media Video) wilt maken met alle informatie die aanwezig is op de videoband, kiest u Windows Media Video (een bestand).

  • Als u een WMV-bestand wilt maken voor elke scène op de videoband, kiest u Windows Media Video (een bestand per scène).

 6. Klik op Alleen gedeelten van de videoband importeren en klik vervolgens op Volgende.

 7. Voer een of meer van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Zet de videotape klaar en start het importeren van de video:

  • Zoek het begin van de clip(s) op de videoband die u wilt importeren naar uw computer met behulp van de besturingselementen voor de DV-camera in Video importeren of de knoppen van de videocamera.

  • Als u de duur wilt opgeven van de videoclip die u van de videoband wilt importeren, schakelt u het selectievakje Importeren stoppen na in en geeft u vervolgens een tijdslimiet voor het importeren van video op.

 8. Klik op Video importeren starten.

  De videoband wordt automatisch afgespeeld en het importproces wordt gestart.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wanneer het punt is bereikt wanneer u met importeren wilt stoppen, klikt u op Importeren van video stoppen.

  • Als u het selectievakje Importeren stoppen na hebt ingeschakeld, wacht u totdat de opgegeven tijdsduur is verstreken.

 10. Herhaal stap 8 en 9 voor elk gedeelte van de videoband dat u wilt importeren.

 11. Klik op Voltooien wanneer u klaar bent.

  De geïmporteerde videobeelden worden opgeslagen in de vorm van een of meer videobestanden op uw computer en verschijnen in Windows Fotogalerie.

Opmerkingen

 • U kunt Video importeren ook openen via Windows Movie Maker. Zorg ervoor dat de digitale videocamera op uw computer is aangesloten en dat de afspeelmodus is ingeschakeld. Klik in Windows Movie Maker in het menu Bestand op Van digitale videocamera importeren.

 • U kunt Video importeren ook openen via Windows Fotogalerie. Zorg ervoor dat de digitale videocamera op uw computer is aangesloten en dat de afspeelmodus is ingeschakeld. Klik in Windows Fotogalerie op Bestand, klik op Van camera of scanner importeren, klik op uw digitale videocamera in de lijst van apparaten en klik vervolgens op Importeren.

 • Het is niet mogelijk video te importeren van een analoge videocamera of videorecorder wanneer u Video importeren of Windows Movie Maker gebruikt. Als u video van een analoge videocamera of videorecorder wilt importeren, moet u een apparaat voor het vastleggen van analoge video op uw computer aansluiten en vervolgens software gebruiken waarmee u video van een dergelijk vastlegapparaat kunt importeren. Raadpleeg de documentatie die bij uw analoge vastlegapparaat is geleverd of ga naar de website van de fabrikant voor meer informatie.

 • Op sommige DV-camera's kunt u ook een analoog apparaat, zoals een videorecorder, aansluiten. De DV-camera zorgt ervoor dat de analoge video wordt geconverteerd naar digitale video. Raadpleeg de documentatie die bij uw DV-camera is geleverd of ga naar de website van de fabrikant voor meer informatie. Zie Video importeren van een analoge videocamera of videorecorder via een digitale videocamera voor meer informatie over de manier waarop u een digitale videocamera kunt gebruiken om videobeelden te importeren van een analoog videoapparaat