Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over de index.

Alles weergeven

Wat is de index?

Met de index in Windows kunt u de bestanden op de computer traceren, net zoals u met de index van een boek de inhoud van het boek kunt traceren. De index bevat informatie over bestanden, waaronder de bestandsnaam, de datum waarop het bestand voor het laatst is gewijzigd, en eigenschappen zoals auteur, labels en classificatie. De index wordt nooit weergegeven maar wordt door Windows gebruikt om snelle zoekacties op de meest gangbare bestanden op de computer uit te voeren.

Waarvoor wordt de index gebruikt?

De index dient om het opzoeken van bestanden aanzienlijk te versnellen. Wanneer u een bestandsnaam of bestandseigenschap opzoekt, wordt niet de volledige vaste schijf maar alleen de Windows-index afgezocht, waardoor de meeste resultaten oneindig veel sneller worden weergegeven dan bij zoekacties zonder de index.

Welke bestanden worden geïndexeerd?

Standaard worden alle meest gangbare bestanden op de computer geïndexeerd. Alle bestanden in uw persoonlijke map (zoals documenten, afbeeldingen, muziek en video's) en offline- en e‑mailbestanden zijn geïndexeerde locaties. Programmabestanden en systeembestanden worden niet geïndexeerd. De locaties die deze bestanden bevatten, worden niet geïndexeerd omdat u zelden naar deze bestanden hoeft te zoeken en zoekacties sneller verlopen als ze niet in de index staan.

Hoe weet ik welke bestanden in de index staan?

De lijst met alle geïndexeerde locaties weergeven:

 • U kunt Opties voor indexeren en zoeken als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

  De geïndexeerde locaties worden weergegeven in de lijst Deze locaties indexeren.

Hoe voeg ik nieuwe bestanden of locaties aan de index toe?

 1. U kunt Opties voor indexeren en zoeken als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

 2. Klik op Wijzigen.

 3. U kunt een locatie toevoegen door het betreffende selectievakje in de lijst Geselecteerde locaties wijzigen in te schakelen en op OK te klikken.

  Klik op Alle locaties weergeven als er in de lijst Geselecteerde locaties wijzigen locaties ontbreken. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  Als u een map maar niet alle submappen van die map wilt opnemen, vouwt u de map uit en schakelt u het selectievakje naast de niet te indexeren mappen uit. Deze mappen worden weergegeven in de kolom Uitsluiten van de lijst Samenvatting van geselecteerde locaties.

Kan ik mijn hele computer indexeren om alle zoekacties te versnellen?

Dat is af te raden. Als u de index te groot maakt of als u de locaties van systeembestanden (bijvoorbeeld de map Program Files) erin opneemt, worden uw standaardzoekacties vertraagd omdat de index niet efficiënt werkt. Voor optimale resultaten kunt u het best alleen mappen met persoonlijke bestanden aan de index toevoegen.

Hoe verwijder ik een zelden gebruikte locatie uit de index?

 1. U kunt Opties voor indexeren en zoeken als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

 2. Klik op Wijzigen.

 3. U kunt een locatie verwijderen door het betreffende selectievakje in de lijst Geselecteerde locaties wijzigen uit te schakelen en op OK te klikken.

Wordt de volledige index afgezocht telkens wanneer ik een zoekactie uitvoer?

Meestal wel. Voor zoekacties in de map Zoeken wordt standaard de index gebruikt, maar u kunt ook zoeken op andere locaties.

Hoe wijzig ik de locatie waar de index is opgeslagen?

Als u een snellere vaste schijf aan uw computer toevoegt, wilt u de index mogelijk naar deze locatie verplaatsen voor betere prestaties. Ga als volgt te werk:

 1. U kunt Opties voor indexeren en zoeken als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

 2. Klik op Geavanceerd. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik op Nieuwe selecteren en geef een nieuwe locatie voor de index op.

Ik wil zoeken naar een bestandstype dat momenteel niet wordt geïndexeerd. Hoe voeg ik een bestandstype aan de index toe?

Als u werkt met een ongebruikelijk bestandstype dat niet door de index wordt herkend, kunt u het zelf aan de index toevoegen. Ga als volgt te werk:

 1. U kunt Opties voor indexeren en zoeken als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

 2. Klik op Geavanceerd. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik op de tab Bestandstypen.

 4. Typ het bestandstype in het tekstvak en klik op Nieuwe extensie toevoegen.

 5. Klik op Alleen eigenschappen indexeren of Eigenschappen en inhoud van het bestand indexeren, en klik op OK.

Wanneer moet ik mijn index opnieuw maken?

De index vereist praktisch geen onderhoud. Als er echter problemen optreden bij het opzoeken van bestanden waarvan u weet dat ze zich op een geïndexeerde locatie bevinden, moet u de index mogelijk opnieuw maken. Dit kan een tijdrovend proces zijn. Voer deze stap dus alleen uit wanneer u de index genoeg tijd (een paar uur) hebt gegeven om eventuele problemen te corrigeren. De index opnieuw maken:

 1. U kunt Opties voor indexeren en zoeken als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

 2. Klik op Geavanceerd, klik op de tab Instellingen voor indexeren en klik vervolgens op Opnieuw maken. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Hoe kan ik de Windows Search-service opnieuw starten?

 1. U kunt Systeembeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeembeheer.

 2. Dubbelklik op Services. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 3. Dubbelklik in het dialoogvenster Services onder Naam op Windows Search.

 4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van Windows Search op Stoppen. Klik vervolgens op Starten en klik op OK.

Waarom moet ik BitLocker of een stationsversleuteling die niet van Microsoft is inschakelen voordat versleutelde bestanden worden geïndexeerd?

Als u versleutelde bestanden aan de index wilt toevoegen en als u geen versleuteling voor het gehele station gebruikt voor de locatie van de index, worden versleutelde gegevens van uw bestanden — bijvoorbeeld tekst uit een Microsoft Word-document — aan de index toegevoegd. De index is versleuteld zodat die niet eenvoudig is te lezen als iemand de indexbestanden probeert te openen, maar deze gegevensversleuteling is niet geavanceerd. Als iemand toegang heeft tot uw computer, kunnen de gegevens uit de index worden geëxtraheerd. Daarom moet de locatie van de index ook worden versleuteld als u de geïndexeerde gegevens goed wilt beveiligen.

Hoe vind ik de locatie van de index?

Voer de volgende stappen uit:

 1. U kunt Opties voor indexeren en zoeken als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

 2. Klik op Geavanceerd. De huidige locatie van de index wordt onder Indexlocatie weergegeven.