Methoden voor het maken van back-ups van bestanden

U kunt bestanden verliezen doordat u ze per ongeluk verwijdert of verplaatst, vanwege een virus- of wormaanval, een software- of hardwarefout of een volledig defecte vaste schijf. U kunt uw bestanden beschermen door een back-up te maken. Hierbij wordt een verzameling kopieën van de bestanden opgeslagen op een andere locatie dan de oorspronkelijke bestanden. Windows bevat hulpprogramma's waarmee u back-ups kunt maken van bestanden, programma's en systeeminstellingen.

Verschillende typen back-ups

Het is aan te raden back-ups te maken van uw persoonlijke bestanden, programma's en systeeminstellingen. Het is ook raadzaam herstelpunten te maken, zodat de computer in een eerdere staat kan worden teruggebracht. In de volgende tabel worden deze opties beschreven.

Back-up
Optie
Wanneer gebruiken

Persoonlijke bestanden, zoals afbeeldingen, muziek en documenten

De wizard Back-up van bestanden maken

Maak regelmatig een back-up van de bestanden die u maakt en wijzigt. Het is ook raadzaam een back-up van uw bestanden te maken voordat u wijzigingen in het systeem aanbrengt (bijvoorbeeld wanneer u nieuwe hardware toevoegt, stuurprogramma's bijwerkt of het register bewerkt) of voordat u grote wijzigingen in Windows aanbrengt (bijvoorbeeld wanneer u een servicepack installeert). Meer informatie over het maken van back-ups van bestanden vindt u in Back-ups van bestanden maken.

De wizard Back-up van bestanden maken maakt deel uit van Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise en Windows Vista Ultimate.

De hele computer

Windows Complete PC Back-up

Wanneer u de computer voor de eerste keer hebt geïnstalleerd, moet u met Windows Complete PC Back-up een systeemkopie maken. Hierbij maakt u als het ware een momentopname van de programma's, systeeminstellingen en bestanden op de computer. U kunt deze back-up gebruiken als de computer niet meer functioneert. Hoewel in dit type back-up uw persoonlijke bestanden zijn opgenomen, adviseren we u om regelmatig een back-up van uw bestanden te maken met de wizard Back-up van bestanden maken. U moet ook de systeemkopie van Windows Complete PC Back-up elk half jaar bijwerken.

Windows Complete PC Back-up en terugzetten maakt deel uit van Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise en Windows Vista Ultimate.

Opmerking

  • Stel regelmatig herstelpunten in, zodat u instellingen (zoals stuurprogramma-updates) ongedaan kunt maken die de computer instabiel hebben gemaakt. Zie Systeemherstel: veelgestelde vragen.

Methoden voor het opslaan van back-ups

U kunt back-ups van bestanden opslaan op een van de volgende opslageenheden:

  • Vaste schijven (interne of externe)

  • Andere verwisselbare schijven

  • Beschrijfbare dvd's en cd's

  • Netwerklocaties

De eerste drie opties worden vaak samen media genoemd. U kunt ook gebruikmaken van een op internet gebaseerde service voor het opslaan van bestanden. Bepaal welke methode het meest geschikt is voor u door de beschikbaarheid, de prijs en de gebruiksvriendelijkheid van de verschillende methoden te vergelijken. Houd ook rekening met het aantal bestanden en de grootte van de bestanden waarvan u back-ups wilt maken.

Opslagapparaten

Interne vaste schijven. U kunt een tweede interne vaste schijf in uw computer installeren (of laten installeren door iemand anders) waarop u back-ups van uw bestanden opslaat. Vaste schijven zijn relatief goedkoop en blijven intact als er problemen met het besturingssysteem optreden. U kunt de schijf zelfs in een andere computer installeren als u een nieuwe computer aanschaft, zodat u de schijf kunt blijven gebruiken voor back-ups.

Opmerking

  • U mag back-ups van bestanden nooit opslaan op de vaste schijf waarop Windows is geïnstalleerd. Als de computer namelijk wordt geïnfecteerd met een virus of als er een softwarefout optreedt, moet u mogelijk de schijf opnieuw formatteren en Windows opnieuw installeren om het probleem op te lossen.

Externe vaste schijven. Als de computer een USB-poort heeft, kunt u een externe vaste schijf op de computer aansluiten, zodat u back-ups van bestanden op de externe vaste schijf kunt opslaan. Koop een externe vaste schijf met voldoende ruimte voor uw back-ups (200 GB is een goede keuze). Bewaar de externe vaste schijf op een brandvrije locatie die zich niet in de buurt van de computer bevindt.

Beschrijfbare schijven

U kunt uw bestanden ook opslaan op dvd's en cd's. Deze schijven moeten beschrijfbaar zijn. Dit houdt in dat u bestanden kunt toevoegen aan de schijf of bestanden op de schijf kunt verwijderen of wijzigen. Als u deze methode wilt gebruiken om een back-up van een groot aantal bestanden te maken, moet u ervoor zorgen dat u voldoende schijven hebt om de back-up te voltooien. Telkens wanneer u een back-up maakt met de wizard Back-up van bestanden maken, wordt aangegeven hoeveel ruimte is vereist en welk mediumtype u het best kunt gebruiken. Als u de schijven voorziet van een label met de datum en tijd van de back-up, kunt u de back-up later gemakkelijker terugvinden. Bewaar de schijven op een brandvrije locatie die zich niet in de buurt van de computer bevindt.

Netwerklocaties

Als uw computer zich in een netwerk bevindt, kunt u een back-up maken op een netwerklocatie. Zorg ervoor dat u over de juiste machtigingen voor het netwerk beschikt en dat andere gebruikers geen toegang hebben tot uw back-up.