Bestanden verplaatsen en kopiëren door middel van slepen en neerzetten

De meest gebruikelijke manier om bestanden en mappen te kopiëren en te verplaatsen, is door middel van slepen en neerzetten. Dit wil zeggen dat u een of meer bestanden selecteert en deze sleept naar een andere locatie. U kunt bijvoorbeeld een bestand naar de Prullenbak slepen om het bestand te verwijderen, of een bestand naar een map slepen om het bestand naar die locatie te kopiëren of verplaatsen.

Afbeelding waarin wordt getoond hoe bestanden worden gesleept
Bestanden slepen

Wanneer u een bestand of map sleept, is de exacte uitwerking afhankelijk van het item dat u sleept en de locatie waarnaar u het item sleept. Terwijl u een bestand boven een bestemming sleept, wordt een pop-upvenster met informatie weergegeven waarin wordt aangegeven wat er gebeurt als u de muisknop loslaat. U kunt ook de volgende tabel raadplegen voor een beschrijving van wat er gebeurt wanneer u bestanden en mappen sleept.

Tip

  • Als u tijdens het slepen de rechtermuisknop ingedrukt houdt, wordt een menu geopend waarin u een specifieke actie kunt selecteren, bijvoorbeeld kopiëren of verplaatsen.

Bestanden slepen

Wanneer u een bestand sleept Gebeurt er dit
Wanneer u een bestand sleept

Naar een map op dezelfde vaste schijf

Gebeurt er dit

Het bestand wordt verplaatst naar de doelmap.

Wanneer u een bestand sleept

Naar een map op een andere vaste schijf

Gebeurt er dit

Het bestand wordt gekopieerd naar de map op de doelschijf.

Wanneer u een bestand sleept

Naar het navigatievenster (het linkerdeelvenster) van een map

Gebeurt er dit

Niets. U kunt geen bestanden toevoegen aan het navigatievenster.

Mappen slepen

Wanneer u een map sleept Gebeurt er dit
Wanneer u een map sleept

Naar een map op dezelfde vaste schijf

Gebeurt er dit

De map wordt verplaatst naar de doelmap.

Wanneer u een map sleept

Naar een map op een andere vaste schijf

Gebeurt er dit

De map wordt gekopieerd naar de map op de doelschijf.

Wanneer u een map sleept

Naar het navigatievenster van een map

Gebeurt er dit

Een koppeling naar de map wordt toegevoegd aan het navigatievenster en de koppeling is daarna beschikbaar vanuit het navigatievenster van elke map.