Als u ooit een thuisnetwerk hebt ingesteld met computers waarop Windows XP draait, zult u merken dat een netwerk met een combinatie van computers met Windows XP en Windows Vista niet veel anders is. Er zijn wel een paar belangrijke verschillen. Als u die begrijpt, kunt u een aantal veelvoorkomende problemen vermijden.

In dit artikel worden ook de instellingen besproken die nodig zijn om het delen van bestanden en printers in uw netwerk in te stellen.

Wat is er gewijzigd ten opzichte van Windows XP?

Dit zijn de belangrijkste netwerkgerelateerde verschillen tussen Windows XP en Windows Vista:

Functie Windows XP Windows Vista
Functie

Standaardwerkgroepnaam

Windows XP

MSHOME in Windows XP Home Edition; WORKGROUP in alle andere versies

Windows Vista

WORKGROUP

Functie

Naam van gedeelde map

Windows XP

Gedeelde documenten

Windows Vista

Openbaar

Functie

Eenvoudige bestandsdeling

Windows XP

Standaard toegestaan

Windows Vista

Niet standaard toegestaan. Voor toegang tot gedeelde mappen, inclusief de map Openbaar (indien gedeeld), is een gebruikersnaam en wachtwoord vereist.

Functie

Detectie van en toegang tot computers in het netwerk

Windows XP

Alleen detectie van en toegang tot computers in dezelfde werkgroep

Windows Vista

Detectie van en toegang tot alle computers in het netwerk, ongeacht met welk besturingssysteem ze werken of tot welke werkgroep ze behoren

Functie

Locatie voor het wijzigen van instellingen en voorkeuren

Windows XP

Mijn netwerklocaties

Windows Vista

Netwerkmap

Functie

Netwerkinstellingen

Windows XP

Op verschillende locaties in het besturingssysteem

Windows Vista

Voornamelijk in Netwerkcentrum

Maakt u zich geen zorgen. Als u niet al uw computers wilt upgraden naar Windows Vista, kunt u deze verschillen te boven komen en uw netwerk probleemloos laten werken. De bovenstaande verschillen komen aan de orde en u wordt geïnformeerd over hoe u ze kunt afhandelen. Ook krijgt u te horen waar u de instellingen kunt vinden die u moet wijzigen.

We nemen aan dat u het fysieke netwerk zelf al hebt ingesteld. Als u dit nog niet hebt gedaan, vindt u meer informatie hierover in de volgende twee onderwerpen:

Zorgen dat alle computers zich in dezelfde werkgroep bevinden

Wanneer uw netwerk is ingesteld, bestaat de volgende stap uit het afstemmen van het netwerk, zodat alle computers elkaar kunnen 'zien'. Dit is vereist als u bestanden en printers wilt delen.

Het is belangrijk dat u dezelfde werkgroepnaam voor alle computers in uw netwerk gebruikt. Op deze manier kunnen computers waarop verschillende versies van Windows worden uitgevoerd elkaar detecteren en hebben ze toegang tot elkaar. Vergeet niet dat de standaardwerkgroepnaam niet hetzelfde is in alle versies van Windows.

De werkgroepnaam zoeken of wijzigen op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerd:

 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik in Systeemeigenschappen op het tabblad Computernaam om te zien wat de naam van de werkgroep is. Als u de naam wilt wijzigen, klikt u op Wijzigen, typt u de nieuwe naam in Computernaam, en klikt u op OK.

De werkgroepnaam zoeken op een computer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd:

 1. U kunt Systeem als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeem.

 2. De werkgroepnaam wordt weergegeven onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep.

De werkgroepnaam wijzigen op een computer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd:

 1. U kunt Systeem als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeem.

 2. Klik onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep op Instellingen wijzigen.

 3. Klik in Systeemeigenschappen op het tabblad Computernaam op Wijzigen.

 4. Typ in Computernaam en/of domein wijzigen in Werkgroep de naam van de werkgroep die u wilt gebruiken en klik op OK. U wordt gevraagd om uw computer opnieuw op te starten.

Afbeelding van het venster Systeem
De werkgroepnaam wordt in het systeemvenster weergegeven

Het type netwerklocatie instellen op Particulier

Vervolgens controleert u het type netwerklocatie op alle computers waarop Windows Vista wordt uitgevoerd. Het type netwerklocatie is een instelling waarmee Windows Vista de beveiliging en andere instellingen automatisch kan aanpassen op basis van het type netwerk waarop de computer is aangesloten. Zie Een netwerklocatie kiezen voor meer informatie.

Er zijn drie typen netwerklocaties:

 • Openbaar. De computer is aangesloten op een netwerk dat beschikbaar is voor openbaar gebruik. Voorbeelden van typen openbare netwerken zijn openbare internettoegangnetwerken die bijvoorbeeld te vinden zijn op luchthavens, in bibliotheken en in cafés. (Dit type locatie komt overeen met het netwerktype Openbare ruimte.)

 • Particulier. De computer is aangesloten op een netwerk dat een bepaald beveiligingsniveau ten opzichte van internet heeft (bijvoorbeeld een router en een firewall) en bekende of vertrouwde computers bevat. De meeste thuisnetwerken vallen in deze categorie. (Dit type locatie komt overeen met het netwerktype Thuis of Werk.)

 • Domein. De computer is aangesloten op een netwerk dat een Active Directory-domeincontroller bevat. Een voorbeeld van een domeinnetwerktype is een netwerk op een werkplek.

Controleer voor uw thuisnetwerk of het type netwerklocatie is ingesteld op Particulier. U kunt dit als volgt controleren:

 • U kunt Netwerkcentrum als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet en klik vervolgens op Netwerkcentrum.

Het type netwerklocatie wordt tussen haakjes naast de netwerknaam weergegeven.

Afbeelding van Netwerkcentrum
Het type netwerklocatie wordt weergegeven in Netwerkcentrum

Als uw type netwerk Openbaar is, kunt u dit als volgt in Particulier wijzigen:

 1. Klik rechts van de netwerknaam en het locatietype op Aanpassen.

 2. Klik in Netwerklocatie instellen naast Locatietype op Particulier, klik op Volgende en klik vervolgens op Sluiten.

Waarschuwing

 • U mag een netwerk alleen in Particulier wijzigen als het een bekend en vertrouwd netwerk is, zoals uw thuisnetwerk. Als u een netwerk in een openbare ruimte in Particulier wijzigt, kan dit een beveiligingsrisico vormen.

Poorten in uw firewall openen om bestands- en printerdeling toe te staan

Als u Windows Firewall gebruikt, kunt u dit gedeelte overslaan omdat Windows Firewall automatisch de juiste poorten opent voor bestands- en printerdeling als u netwerkdetectie inschakelt. Als u een andere firewall gebruikt, moet u deze poorten zelf openen, zodat uw computer andere computers en apparaten kan vinden met bestanden of printers die u wilt delen.

Om andere computers te zoeken waarop Windows Vista wordt uitgevoerd, opent u deze poorten:

 • UDP 3702

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Als u wilt zoeken naar andere computers waarop eerdere versies van Windows worden uitgevoerd, en bestands- en printerdeling op een willekeurige versie van Windows wilt gebruiken, opent u deze poorten:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

Om netwerkapparaten te zoeken, opent u deze poorten:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

Aanvullende opties voor bestands- en printerdeling inschakelen

Als u het type netwerklocatie wijzigt in Particulier, wordt netwerkdetectie automatisch ingeschakeld in het gedeelte Delen en detectie van Netwerkcentrum. (Zie Wat is netwerkdetectie? voor meer informatie over netwerkdetectie.) U moet ook de volgende deel- en detectieopties inschakelen:

 • Bestandsdeling

 • Openbare mappen delen

 • Printerdeling

Wanneer u deze opties inschakelt, kan uw computer:

 • Zoeken naar andere computers en apparaten op uw thuisnetwerk en andere computers kunnen naar uw computer zoeken.

 • De mappen delen.

 • De map Openbaar delen.

 • De printers delen.

Opmerking

 • Met wachtwoord beveiligd delen is een speciale optie die hieronder wordt besproken.

Voer de volgende stappen uit om het delen van bestanden, het delen van de map Openbaar en printerdeling in te schakelen:

 1. U kunt Netwerkcentrum als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet en klik vervolgens op Netwerkcentrum.

 2. Klik onder Delen en detectie op de pijlknop Afbeelding van de pijlknop naast Bestandsdeling om de sectie uit te vouwen, klik op Bestanden delen inschakelen en klik op Toepassen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.
 3. Klik op de pijlknop naast Afbeelding van de pijlknop naast Openbare mappen delen en ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de map Openbaar wilt delen zodat andere personen op andere computers op het netwerk de bestanden kunnen openen, maar bestanden niet kunnen maken of wijzigen, klikt u op Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen, en klikt u op Toepassen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging. Dit is de standaardinstelling.

  • Als u de map Openbaar wilt delen zodat andere personen op andere computers op het netwerk de bestanden kunnen openen, en ook bestanden kunnen maken en wijzigen, klikt u op Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen, wijzigen en maken, en klikt u op Toepassen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 4. Klik op de pijlknop Afbeelding van de pijlknop naast Printer delen om de sectie uit te vouwen. Klik op Delen van printers inschakelen en klik op Toepassen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Het gebruik van wachtwoordbeveiliging overwegen.

Wanneer met wachtwoord beveiligd delen is ingeschakeld, kunnen personen die andere computers op uw netwerk gebruiken uw gedeelde mappen, inclusief de map Openbaar, alleen openen als ze een gebruikersnaam of wachtwoord hebben die overeenkomt met een gebruikersaccount op uw computer. (Als u wachtwoordbeveiliging gebruikt, moet u daarom overeenkomende gebruikersaccounts op al uw computers hebben.)

Voer de volgende stappen uit om wachtwoordbeveiliging in te schakelen:

 1. U kunt Netwerkcentrum als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet en klik vervolgens op Netwerkcentrum.

 2. Klik onder Delen en verkennen op de pijlknop Afbeelding van de pijlknop naast Met wachtwoord beveiligd delen om de sectie uit te vouwen, klik op Met wachtwoord beveiligd delen inschakelen en klik op Toepassen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Als wachtwoordbeveiliging is uitgeschakeld, is dit equivalent aan het eenvoudig delen van bestanden in Windows XP.

De netwerkplattegrond gebruiken

De netwerkplattegrond in Netwerkcentrum is een grafische weergave van de computers en apparaten in uw netwerk, waarin u kunt zien hoe deze met elkaar verbonden zijn, en kunt zien of er probleemgebieden zijn. Dit kan handig zijn bij het oplossen van problemen. Een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerd, wordt mogelijk pas gedetecteerd en op de netwerkplattegrond geplaatst wanneer het LLTD-protocol (Link Layer Topology Discovery) op de computer is geïnstalleerd. Ga voor meer informatie naar de pagina over Computers waarop Windows XP wordt uitgevoerd, worden niet weergegeven op de netwerkplattegrond op de website van Microsoft (deze pagina is mogelijk in het Engels).

Als het LLTD-protocol is geïnstalleerd, maar computers waarop Windows XP wordt uitgevoerd nog steeds niet op de netwerkplattegrond worden weergegeven, voorkomen firewallinstellingen mogelijk dat deze door Windows worden gedetecteerd. Controleer de instellingen van de firewall en schakel bestands- en printerdeling in. Als u Windows Firewall gebruikt en wilt weten hoe u dit moet doen, open dan Help en ondersteuning en zoek op Bestands- en printerdeling inschakelen. Open het Help-onderwerp en blader naar het eind. Raadpleeg de informatie die is geleverd bij de firewall als u een andere firewall gebruikt. Zie Problemen oplossen met computers die niet op de netwerkplattegrond voorkomen voor meer informatie.