E‑mail ordenen met regels en mappen

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het ordenen van e‑mail met mappen en regels in Windows Mail.

Alles weergeven

Hoe kan ik mappen gebruiken om e‑mail te ordenen?

U kunt mappen maken om e‑mailberichten in op te slaan, zodat verwante berichten later eenvoudiger te vinden zijn. U kunt een map maken met de naam Rekeningen om e‑mails te bewaren die verband houden met online betalingen, en een andere map met de naam Foto's om berichten op te slaan met fotobijlagen. U kunt berichten handmatig naar mappen slepen of u kunt regels maken om berichten automatisch naar mappen te verplaatsen op het moment dat ze worden ontvangen.

Mappen maken

 1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

 2. Klik op het menu Bestand, wijs Nieuw aan en klik vervolgens op Map.

 3. Typ de naam van de map in het vak Mapnaam.

 4. Klik in de lijst Selecteer de map waarin u de nieuwe map wilt maken op de map waarin u de nieuwe map wilt opslaan.

Hoe kan ik regels gebruiken om e‑mail te ordenen?

U kunt regels gebruiken in Windows Mail om berichten automatisch te verplaatsen naar de gewenste mappen. U kunt bijvoorbeeld een regel maken om e-mail van een bepaalde persoon te verplaatsen naar een map die u een naam hebt gegeven voor die persoon. U kunt ook regels gebruiken om bepaalde berichten te markeren waarvoor u later actie wilt ondernemen, of om ongewenste berichten automatisch te verwijderen zodat u deze nooit hoeft te zien.

Regels maken

 1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

 2. Wijs in het menu Extra de opdracht Berichtregels aan en klik vervolgens op E-mail.

 3. Schakel in het dialoogvenster Nieuwe e-mailregel onder Selecteer de criteria voor de regel een of meer selectievakjes in om de criteria in te stellen die worden toegepast op binnenkomende berichten.

  Als u meerdere voorwaarden selecteert, klikt u op de en-hyperlink in het gedeelte Regelbeschrijving. Klik in het dialoogvenster En/of op Berichten aan alle criteria voldoen of Berichten aan sommige criteria voldoen en klik op OK.

 4. Schakel onder Selecteer de acties voor de regel een of meer selectievakjes in om te bepalen hoe berichten worden verwerkt die aan de geselecteerde voorwaarden voldoen.

 5. Klik op de onderstreepte hyperlinks in de sectie Regelbeschrijving om de criteria of actie voor de regel op te geven.

  Afbeelding van een e-mailregel
  Een e-mailregel maken in het dialoogvenster Nieuwe e-mailregel

  Opmerking

  • Als u op de hyperlinks bevat personen of bevat specifieke woorden klikt in het vak Regelbeschrijving, kunt u opgeven naar welke namen of woorden moet worden gezocht in berichten in Windows Mail. Als u per voorwaarde meerdere namen of woorden opgeeft, kunt u de knop Opties gebruiken in het dialoogvenster Personen selecteren of Woorden opgeven om de regel verder aan te passen.

 6. Selecteer in het vak Naam van de regel de standaardnaam, typ een nieuwe beschrijving voor de regel en klik vervolgens op OK.

Kan ik een regel maken op basis van een bepaald bericht?

Ja. Een regel baseren op een bepaald bericht is een eenvoudige manier om een regel te maken voor toekomstige berichten van de afzender van dit bericht. Klik hiertoe op het bericht dat u wilt gebruiken als basis voor de regel, klik op het menu Bericht en klik vervolgens op Regel maken op basis van bericht. De afzender van het geselecteerde bericht wordt gebruikt in de voorwaarde Als de regel Van het volgende bevat. Zie 'Hoe kan ik regels gebruiken om e‑mail te ordenen?' eerder in dit Help-onderwerp voor meer informatie over het maken van regels.