Er zijn verschillende manieren waarop u uw computer een persoonlijk karakter kunt geven. Zo kunt u de kleuren, geluiden, de bureaubladachtergrond, de schermbeveiliging, de tekengrootte van het lettertype, de afbeelding voor de gebruikersaccount en het thema wijzigen. Daarnaast kunt u bepalen welke gadgets moeten worden weergegeven op Windows Sidebar.

Kleuren van Windows Aero

Windows Aero maakt het werken met deze versie van Windows tot een bijzondere visuele belevenis. Windows Aero biedt een ontwerp van transparant glas met subtiele vensteranimaties en nieuwe kleuren voor het menu Start, de taakbalk en de vensters. Zie Wat is Windows Aero? voor meer informatie over Windows Aero.

Hier ziet u enkele voorbeelden van de nieuwe kleuren die bij Aero beschikbaar zijn:

Afbeelding van kleuren voor vensterkaders
Kleuren van vensterkaders

Meer informatie over het wijzigen van de kleuren in Windows vindt u in De kleuren op de computer wijzigen.

Geluiden

U kunt het geluid wijzigen dat uw computer maakt wanneer u een e‑mailbericht ontvangt, Windows start of uw computer uitschakelt. Zie Computergeluiden wijzigen voor meer informatie.

Bureaubladachtergrond

De achtergrond van uw bureaublad is een foto of andere afbeelding die uw bureaublad geheel of gedeeltelijk beslaat. Op deze achtergrond worden de geopende vensters weergegeven. Zie De bureaubladachtergrond wijzigen voor meer informatie.

Schermbeveiliging

Een schermbeveiliging is een afbeelding of animatie die op het beeldscherm verschijnt wanneer u de muis of het toetsenbord gedurende een bepaalde tijd niet hebt gebruikt. Bij Windows worden verscheidene schermbeveiligingen geleverd. Zie Een andere schermbeveiliging instellen voor meer informatie.

U kunt ook een persoonlijke schermbeveiliging maken door geselecteerde foto's en videobeelden als een diavoorstelling weer te geven.

Foto's gebruiken als een diavoorstelling

  1. U kunt het onderdeel Instellingen voor schermbeveiliging als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen, klik op Persoonlijke instellingen en klik vervolgens op Instellingen voor schermbeveiliging.

  2. Klik op de lijst Schermbeveiliging en klik vervolgens op Foto's.

  3. Klik op Instellingen als u een locatie wilt opgeven voor de foto's die u wilt gebruiken voor de schermbeveiliging, de snelheid van de diavoorstelling wilt aanpassen of de instellingen voor een andere schermbeveiliging wilt configureren. Klik op Opslaan nadat u de wijzigingen hebt aangebracht.

  4. Klik op OK.

Tekengrootte

U kunt de tekst, de pictogrammen en andere schermelementen beter zichtbaar maken door de DPI-schaal (dots per inch) te vergroten om de schermelementen groter te maken. U kunt de DPI-schaal ook verlagen om tekst en andere items op uw scherm kleiner te maken, zodat er meer informatie op het scherm past. Zie Tekst op het scherm groter of kleiner maken voor meer informatie.

Een afbeelding voor uw gebruikersaccount

Als u een afbeelding aan uw gebruikersaccount koppelt, kan uw account gemakkelijker worden herkend op de computer. De afbeelding wordt op het welkomstscherm en in het menu Start weergegeven. U kunt als afbeelding voor uw gebruikersaccount een van de bij Windows geleverde afbeeldingen selecteren of uw eigen afbeelding gebruiken.

Afbeelding van een account in het menu Start
Een afbeelding voor een account in het menu Start

Zie Een afbeelding kiezen voor uw gebruikersaccount en het menu Start voor meer informatie.

Thema's

Een thema is een verzameling visuele elementen die de stijl van vensters, pictogrammen en lettertypen bepalen. Met thema's worden vaak ook kleuren en soms geluiden gewijzigd. U kunt online zoeken naar thema's. U kunt ook thema's aanschaffen in de vorm van themapakketten in winkels waar ze software verkopen die compatibel is met Windows. Zie Het bureaubladthema wijzigen voor meer informatie.

Windows Sidebar

Met Windows Sidebar kunt u de informatie, spellen en taken waartoe u snel toegang wilt, ordenen zonder dat uw werkruimte onoverzichtelijk wordt. Windows Sidebar bestaat uit gadgets. Dit zijn aanpasbare mini-programma's die bijgewerkte nieuwskoppen, een diavoorstelling, contactpersonen en nog veel meer kunnen weergeven, zonder dat u een nieuw venster hoeft te openen.

Afbeelding van Windows Sidebar en gadgets
Windows Sidebar en gadgets

Zie voor meer informatie Windows Sidebar: veelgestelde vragen en Windows Sidebar aanpassen.