Een energiebeheerschema is een verzameling hardware- en systeeminstellingen waarmee wordt beheerd hoe uw computer energie gebruikt. Met energiebeheerschema's kunt u energie besparen, systeemprestaties optimaliseren of een balans instellen tussen deze twee.

U kunt instellingen voor elk energiebeheerschema wijzigen, waaronder de drie standaardschema's: Gebalanceerd, Energiebesparing en Hoge prestaties. De standaardschema's voldoen aan de computerbehoeften van de meeste personen. Als de schema's niet op uw behoeften aansluiten, kunt u eenvoudig zelf een schema maken door een van de standaardschema's als uitgangspunt te gebruiken.

Alles weergeven

Wat is het verschil tussen een energiebeheerschema en een energieschema?

Er is geen verschil. In eerdere versies van Windows worden energiebeheerschema's energieschema's genoemd.

Welke energiebeheerschema's zijn er beschikbaar?

Windows biedt de volgende standaardschema's waarmee u de energie van uw computer kunt beheren:

 • Gebalanceerd Dit schema biedt u volledige prestaties wanneer dat nodig is en bespaart energie gedurende perioden waarin geen activiteiten op de computer plaatsvinden.

 • Energiebesparing Dit schema bespaart energie door systeemprestaties te beperken. Hierdoor kunnen gebruikers van mobiele pc's optimaal gebruikmaken van een acculading.

 • Hoge prestaties Dit schema maximaliseert systeemprestaties en het reactievermogen. Gebruikers van een mobiele pc merken mogelijk dat bij gebruik van dit schema de accu niet erg lang meegaat.

De computerfabrikant kan ook aanvullende energiebeheerschema's bieden.

Zie Een energiebeheerschema maken, wijzigen of verwijderen als u de energiebeheerinstellingen voor een van deze schema's wilt bekijken of wijzigen.

Hoe kan ik een ander energiebeheerschema gebruiken?

Open de accumeter in het systeemvak in de taakbalk. Klik op het accupictogram Afbeelding van de accumeter en selecteer een van de drie energiebeheerschema's die op de accumeter worden weergegeven:
 • Gebalanceerd Balans tussen energiebesparing en prestaties

 • Energiebesparing Zuinig omgaan met energie

 • Hoge prestaties Voor maximale systeemprestaties

De fabrikant van uw computer biedt mogelijk aanvullende schema's voor uw computer en heeft mogelijk de accumeter aangepast.

Een energiebeheerschema selecteren in Energiebeheer in het Configuratiescherm

 1. U kunt Energiebeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Energiebeheer.

 2. Selecteer een energiebeheerschema op de pagina Selecteer een energiebeheerschema.

Enkele aangepaste schema's van de computerfabrikant worden mogelijk ook standaard weergegeven op de accumeter op een mobiele pc of als een van de aanbevolen schema's op een desktopcomputer.

Welke soort instellingen kan ik wijzigen in een energiebeheerschema?

Zolang er geen beperkingen door uw systeembeheerder zijn ingesteld, kunt u instellingen voor alle energiebeheerschema's wijzigen, waaronder de drie standaardenergiebeheerschema's (Gebalanceerd, Energiebesparing en Hoge prestaties), schema's die door de computerfabrikant worden geboden en alle schema's die u zelf hebt gemaakt. Mogelijk worden de instellingen die u kunt wijzigen, beperkt door uw gebruikersrechten en de hardwareconfiguratie van uw computer.

Via enkele koppelingen in het linkerpaneel van Energiebeheer in het Configuratiescherm wordt Systeeminstellingen geopend. Wijzigingen in systeeminstellingen worden automatisch toegepast op alle energiebeheerschema's. U kunt het volgende doen door de systeeminstellingen te wijzigen:

 • De computer beter beveiligen door een wachtwoord te vragen om de computer te ontgrendelen wanneer de sluimerstand wordt uitgeschakeld.

 • Kiezen wat de computer doet wanneer u op de aan-/uitknop of de slaapstandknop drukt op het toetsenbord of het frame van de mobiele pc of, bij mobiele pc's, wanneer u het deksel sluit. Als u op de aan-/uitknop drukt, kan de computer bijvoorbeeld niet reageren of worden uitgeschakeld. Als de computer ondersteuning biedt voor de slaap- en sluimerstand, kan de computer met de aan-/uitknop ook in een van deze energiebesparende standen worden gezet.

U kunt ook de volgende instellingen wijzigen voor afzonderlijke energiebeheerschema's:

 • Instellen dat de computer in de slaapstand wordt gezet na een opgegeven periode van inactiviteit. Zie Een computer uitschakelen: veelgestelde vragen voor meer informatie.

 • De helderheid van uw beeldscherm aanpassen.

 • Instellen of het beeldscherm wordt uitgeschakeld tijdens perioden van inactiviteit.

Zie Een energiebeheerschema maken, wijzigen of verwijderen voor meer informatie over het wijzigen van instellingen van een energiebeheerschema. Ga naar het artikel over energiebeheer op de website Microsoft Help en ondersteuning voor meer informatie over systeeminstellingen.

Biedt mijn computer ondersteuning voor alle instellingen van energiebeheerschema's?

Dat is niet altijd het geval. Omdat de hardwareconfiguratie per computer kan verschillen, ondersteunt uw computer mogelijk niet alle instellingen voor energiebeheer die beschikbaar zijn in deze versie van Windows. Windows herkent automatisch de hardwareconfiguratie van uw computer en stelt alleen instellingen beschikbaar die u kunt wijzigen.

Controleer de documentatie die bij de computer is geleverd of ga naar de website van de fabrikant voor meer informatie over de hardwareconfiguratie van uw computer.

Hoe kan ik een energiebeheerschema maken?

 1. U kunt Energiebeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Energiebeheer.

 2. Klik in het taakvenster op Een energiebeheerschema maken.

 3. Selecteer op de pagina Een energiebeheerschema maken het schema dat het meest lijkt op het schema dat u wilt maken.

  Als u bijvoorbeeld een schema wilt maken om energie te besparen, selecteert u het schema Energiebesparing.

 4. Typ in het vak Naam van schema een naam voor het schema en klik op Volgende.

 5. Selecteer op de pagina Instellingen voor dit schema wijzigen de beeldscherm- en slaapinstellingen die moeten worden toegepast wanneer de computer op de accu werkt en wanneer de computer op het lichtnet is aangesloten, en klik vervolgens op Maken.

  Als u een mobiele pc gebruikt, wordt uw schema weergegeven onder Energiebeheerschema's op de accumeter weergeven. Als u een desktopcomputer gebruikt, wordt uw schema weergegeven onder Voorkeursschema's. Het standaardschema waarop uw schema is gebaseerd, wordt nu weergegeven onder Aanvullende schema's.

 6. Zorg dat het energiebeheerschema is geselecteerd dat op de computer moet worden toegepast.

Waarom kan ik een bepaald energiebeheerschema niet verwijderen?

U hebt mogelijk geen machtiging om het schema te verwijderen.

U probeert mogelijk een van de standaardschema's (Gebalanceerd, Energiebesparing en Hoge prestaties) te verwijderen of het schema dat u momenteel gebruikt (het actieve schema). De enige schema's die u kunt verwijderen, zijn de schema's die u zelf hebt gemaakt en eventuele aanvullende schema's die zijn vervaardigd door de fabrikant van uw computer.

Waarom kan ik de energiebeheerinstellingen niet wijzigen?

Als de computer onderdeel is van een netwerk van een organisatie, zoals een school, overheidsinstelling of bedrijf, heeft de systeembeheerder van de organisatie mogelijk bepaalde instellingen uitgeschakeld of zelfs verwijderd via Groepsbeleid. Neem contact op met de systeembeheerder als u denkt dat u door Groepsbeleid een benodigde instelling niet kunt wijzigen.

Een andere mogelijkheid is dat u niet de vereiste gebruikersrechten hebt om energiebeheerinstellingen te wijzigen omdat de systeembeheerder de machtigingen heeft gewijzigd die aan deze instellingen zijn gekoppeld.

Opmerking

 • Als u energiebeheerinstellingen wilt wijzigen op een computer waarmee u op afstand verbinding hebt (bijvoorbeeld via Verbinding met extern bureaublad), moet u als beheerder zijn aangemeld op de externe computer.

Ik voer Windows Vista uit op een mobiele pc en krijg niet constant de volledige Windows‌ Aero-gebruikerservaring (het transparente-glasontwerp met geanimeerde vensters). Kan ik hier iets aan doen?

Ja. Als u het schema Energiebesparing uitvoert, schakelt Windows soms automatisch transparantie uit. Als u niet wilt dat dit gebeurt, kunt u schakelen naar het energiebeheerschema Gebalanceerd. Een bestaand energiebeheerschema wijzigen:

 1. U kunt Energiebeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Energiebeheer.

 2. Selecteer Gebalanceerd uit een lijst met energiebeheerschema's op de pagina Selecteer een energiebeheerschema.