Een videovoorbeeld weergeven in Windows Movie Maker

U kunt in Windows Movie Maker voorbeelden weergeven van hele projecten of van kleinere onderdelen, zoals audio- of videoclips, overgangen en effecten. Het is nuttig om tijdens het werken aan een project van tijd tot tijd een voorbeeld weer te geven in het voorbeeldvenster om het resultaat te bekijken en te beluisteren en om uw bewerkingen te controleren. U kunt een voorbeeld van een afzonderlijke video- of audioclip bekijken of beluisteren om te controleren of u de gewenste inhoud hebt geïmporteerd die u wilt gebruiken in uw film, of om afzonderlijke clips te wijzigen.

Bovendien kunt u een voorbeeld weergeven van video-effecten en overgangen om te kijken hoe deze eruitzien voordat u ze aan uw project toevoegt. Klik hiervoor op een effect of overgang in het deelvenster Inhoud en klik vervolgens op Afspelen onder het voorbeeldvenster.

Alles weergeven

Een voorbeeld weergeven van een project

 1. Voeg een of meer clips toe aan het storyboard of de tijdlijn.

 2. Klik in het menu Afspelen op Storyboard terugspoelen of Tijdlijn terugspoelen, afhankelijk van de weergave die u gebruikt. Op die manier zorgt u ervoor dat het voorbeeld begint aan het begin van uw project.

 3. Klik onder het voorbeeldvenster op de knop Afspelen.

Een voorbeeld weergeven van een clip

 1. Klik in het deelvenster Inhoud op de audio- of videoclip waarvan u een voorbeeld wilt weergeven.

 2. Klik onder het voorbeeldvenster op de knop Afspelen.

Het weergeven van een voorbeeld van een project onderbreken of stoppen

 • Klik onder het voorbeeldvenster aan de linkerkant van de afspeelbesturingselementen op Onderbreken of Stoppen terwijl in dit venster beeld, geluid, een video-effect of een video-overgang wordt afgespeeld.

Beeld afspelen in de modus Volledig scherm

 1. Klik op een videoclip op het storyboard, op de tijdlijn of in het deelvenster Inhoud om deze te selecteren.

 2. Klik in het menu Beeld op Volledig scherm.

Het formaat van het voorbeeldvenster wijzigen

 1. Klik op een videoclip op het storyboard, op de tijdlijn of in het deelvenster Inhoud om deze te selecteren.

 2. Klik op Beeld, wijs Grootte van het voorbeeldvenster aan en klik vervolgens op Klein of Groot.

Opmerkingen

 • U kunt het voorbeeldvenster ook groter of kleiner maken door op de lijn tussen het voorbeeldvenster en het collectievenster te klikken en deze naar links of naar rechts te slepen.

 • De werkelijke grootte en de hoogte-breedteverhouding van het voorbeeldvenster hangt af van de video-eigenschappen en de instellingen voor de video-indeling en de hoogte-breedteverhouding. Deze instellingen bevinden zich op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Opties in Windows Movie Maker. Zie De hoogte-breedteverhouding en de video-indeling wijzigen voor meer informatie over video-indelingen en de instellingen voor de hoogte-breedteverhouding in Windows Movie Maker.

 • Het formaat van het voorbeeldvenster dat u kunt kiezen voor Windows Movie Maker hangt af van uw huidige instellingen voor de schermresolutie voor uw computer en beeldscherm. Als voor uw beeldscherm bijvoorbeeld een lagere schermresolutie is ingesteld, kan het formaat van het voorbeeldvenster in Windows Movie Maker niet worden ingesteld op Groot. Zie De schermresolutie wijzigen voor informatie over het wijzigen van de schermresolutie.

Naar een frame springen

 • Klik op de knop Vorig frame of Volgend frame onder het voorbeeldvenster terwijl in dit venster een video wordt afgespeeld of is onderbroken.

Naar een clip in een project springen

 1. Klik op een clip op het storyboard of de tijdlijn om deze te selecteren.

 2. Klik in het menu Afspelenop Vorige of Volgende.